Du søgte efter Fiskeriministeriet

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. Fiskeriministeriet

  se Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. ... Læs mere

 2. Landbrugs- og Fiskeriministeriet

  1994-97 navn for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. ... Læs mere

 3. fiskeriråd

  titel på fagspecialist, der er udsendt af Landbrugs- og Fiskeriministeriet til en dansk repræsentation i udlandet. En fiskeriråds arbejde består i at følg... Læs mere

 4. Fiskeristatistisk Årbog

  årsskrift udgivet siden 1992 af Landbrugs- og Fiskeriministeriet med oplysninger om fiskefangster fordelt på arter og landingshavne samt fartøjsoversigter o... Læs mere

 5. fiskeauktion

  offentlige fiskeauktioner afholdes i de større fiskerihavne. Autorisation som auktionsmester søges i Landbrugs- og Fiskeriministeriet. Ca. halvdelen af den l... Læs mere

 6. landbrugsråd

  fagspecialist på dansk repræsentation i udlandet, udsendt af Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet. Landbrugsråden kan også være anmeldt diplomatis... Læs mere

 7. Levnedsmiddelstyrelsen

  styrelse under Sundhedsministeriet, som i 1997 blev overflyttet til Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet og samme år sammenlagt med Veterinærdirektor... Læs mere

 8. Landbrugslotteriet

  lotteri, oprettet i 1907. Lotteriets overskud uddeles til institutioner under Justitsministeriet og Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet samt til De Da... Læs mere

 9. fiskeristatistik

  statistik, som vedrører fiskerierhvervet. Den officielle EU-harmoniserede fiskeristatistik udarbejdes af Fiskeridirektoratet i Landbrugs- og Fiskeriministerie... Læs mere

 10. EU-Direktoratet

  tidligere styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og F... ... Læs mere

 11. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  Fødevareministeriet, indtil 1997 Landbrugs- og Fiskeriministeriet, ministerium for fremstilling af, afsætning af og kontrol med levnedsmidler. Oprettet som... Læs mere

 12. Danmarks Fiskeriundersøgelser

  ...DFU, forskningsinstitution, hvis formål er at gennemføre forskning og undersøgelser på fiskeriområdet; fra 2007 en del af Danmarks Tekniske Universit... Læs mere

 13. centraladministrationen - efter 1848

  Det enevældige kongedømmes ændring til et konstitutionelt monarki i marts 1848 ledte til en ny administrativ styreform, ministerialsystemet, der var inspi... Læs mere

 14. Poul Dalsager

  Poul Christian Dalsager,  5.3.1929-2.5.2001, landbrugsminister. Født i Hirtshals, begravet på Hjørring kgd. D. voksede op i et socialdemokratisk arbejderhj... Læs mere

 15. Chr. Stahl

  Lars Holger Christian Stahl,  29.3.1892-10.11.1976, direktør for Statsfrøkontrollen. Født i Løve, død på Frbg., begravet sst. (Søndermark). S. arbejded... Læs mere

 16. J. Risgaard Knudsen

  Jens Risgaard Knudsen,  14.4.1925-29.1.1997, minister. Født i Als, Østjylland, begravet på Fjerretslev kgd. R.K. blev uddannet som gartner i Fjerritslev, m... Læs mere

 17. Orla Davidsen

  Orla Carl Eugéne Davidsen,  27.1.1891-8.1.1971, konservesfabrikant. Født i Kbh. (Matt.), død på amtssygehuset i Gentofte, urne på Holmens kgd., Kbh,. Eft... Læs mere

 18. Niels Bjerregaard

  Niels Sørensen Bjerregaard,  7.10.1899-24.8.1966, fiskeauktionsmester. Født i Frederikshavn, død i Kbh. (Johs.), begravet på Frederikshavn kgd. B. voksede... Læs mere

 19. Litteratur: Det grønne plankton - planktonalgerne

  Supplerende læsning Hansen, P J. & J.C.G. Larsen. 1992. Havets planktonalger. – Natur og Museum. Van den Hoek, C.; D.G. Mann & H.M. Jahns. 1995. A... Læs mere

 20. Karsten Hoydal

   28.3.1912-4.4.1990, forfatter. Karsten Hoydal søgte efter endt skolegang i Torshavn uddannelse på landbohøjskolen i København. Han blev cand.agro. 1936... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki