Du søgte efter For

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. for

  ...free on rail, (eng.), frit på jernbane (fragtomkostninger ikke indregnet i prisen). ... Læs mere

 2. -for

  (af gr. foros bærende fremad), om apparat, som bringer noget af sted; -bærer (fx semafor). ... Læs mere

  Tags:

 3. for short

  (eng.), for kortheds skyld; for nemheds skyld. ... Læs mere

  Tags:

 4. for ever

  (eng.), for stedse. ... Læs mere

  Tags:

 5. bound for

  (eng., af middelengelsk boun, af oldnord. buinn, af bua forberede; -d er sandsynligvis tilføjet i overensstemmelse med bound af bind binde), bestemt for; unde... Læs mere

  Tags:

 6. Frihed for Loke såvel som for Thor

  berømt formulering af N.F.S. Grundtvig, første gang brugt i hans versificerede fortale til bogen Nordens Mythologi fra 1832. I dette digt gør han sig til ta... Læs mere

  Tags:

 7. struggle for life

  (eng., som begreb fra den engelske naturforsker Charles Darwins bog Om arternes oprindelse (1859); udtrykket struggle for existence dækker samme begreb), kamp... Læs mere

 8. Ugeskrift for Læger

  dansk lægefagligt tidsskrift, udgivet siden 1839 og dermed blandt verdens ældste lægevidenskabelige tidsskrifter. Ugeskrift for Læger udgives af ... ... Læs mere

 9. Rådet for Etniske Minoriteter

  dansk rådgivende organ, som varetager en del af det formaliserede samarbejde mellem staten og de etniske minoriteter. Det rådgiver regeringen om generelle sp... Læs mere

 10. Jews for Jesus

  religiøs bevægelse, grundlagt 1971 i sekulariserede jødiske miljøer i USA. Stik imod almindelig jødisk opfattelse hævder bevægelsen, at Jesus var jøder... Læs mere

 11. Alliance for Progress

  se Fremskridtsalliancen. ... Læs mere

 12. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

  se FDB. ... Læs mere

 13. for og bag

  se orienteringsmetaforer. ... Læs mere

  Tags:

 14. Efterretninger for Søfarende

  EfS, dansk tidsskrift med oplysninger til sikring af skibsfarten. Det drejer sig især om forhold i danske, færøske og grønlandske farvande, men tidsskrif... Læs mere

 15. Dansk Center for Undervisningsmiljø

  ...DCUM, uafhængigt, offentligt videnscenter for elevers og studerendes undervisningsmiljø; oprettet 2002 under Undervisningsministeriet (fra 2011 Minister... Læs mere

 16. Dansk Skoleforening for Sydslesvig

  indtil 1961 Dansk Skoleforening for Flensborg og Omegn, stiftet 1920, organisation for de danske mindretalsskoler og -børnehaver syd for grænsen. Det beskedn... Læs mere

 17. Investeringsfonden for østlandene

  ...IØ, selvejende fond, oprettet i 1989 af staten, som finansierer fonden med selvfinansieret drift som mål. Fonden administreres af Industrialiseringsfonden... Læs mere

 18. Afdeling for Dramaturgi

  en afdeling på Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. 1973-2002 var navnet Institut for Dramaturgi. Allerede i 1959 startede Tage Hind undervisnin... Læs mere

 19. Center for Udviklingsforskning

  selvstændig institution, oprettet under Udenrigsministeriet i 1969. Centrets opgave er at forske i udviklingslandenes sociale, økonomiske og politiske forhol... Læs mere

 20. minister for ligestilling

  ministerembede, oprettet 1999 af regeringen Poul Nyrup Rasmussen, hvis formål er at fremme ligestilling mellem kønnene samt at varetage og koordinere reger... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki