Du søgte efter Frydendal

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste
 1. Frydendal

  1668-1907 navn på hovedgården Torbenfeldt. ... Læs mere

 2. Frydendal Kirke

  ved herregården Torbenfeldt (tidligere Frydendal) 8 km SØ for Jyderup er en lille munkestensbygning, opført som gårdkirke 1457. Den rummer kalkmalerier... Læs mere

 3. Stephen Hansen

   28.9.1701-22.1.1770, fabrikant. Født i Skodsbøl, Oddum sg, død i Kbh. (Fred.ty.k.), begravet i Fred.ty.k. Om H.s ungdom og første manddom vides ikke mege... Læs mere

 4. V.A. Hansen

  Vilhelm August Hansen,  24.10.1744-20.5.1796, kollegiedeputeret, godsejer. Født i Kbh. (Holmens), død på Frydendal (nu Torbenfeld), begravet i Torbenfeld k... Læs mere

 5. Torbenfeld

  ...Torbenfeldt, 1668-1907 Frydendal, hovedgård (sædegård) 15 km sydvest for Holbæk. Gården er nævnt 1377, ejet af bl.a. slægterne Moltke, Gøye og B... Læs mere

 6. Jens Harboe

   6.11.1646-7.2.1709, overkrigssekretær. Født i Helsingør (Marie), begravet i Kbh. (Frue k.). H. stammede fra det velhavende københavnske borgerskab. Om ha... Læs mere

 7. Johan Rantzau

   1650-17.12.1708, officer. Født på Estvadgård, død i Bruxelles, begravet i Kbh. (Nic). R. blev 1675 ritmester i jyske rostjeneste, men havde antagelig for... Læs mere

 8. Albrecht Philip v. Eynden

  Albrecht Philip v. Eyndten,  1665-19.4.1731, officer. Født antagelig i Østre Telemarken, begravet i Kundby k. v. E. blev 1685 som løjtnant optaget i draban... Læs mere

 9. Bartholomæus de Cederfeld

   19.1.1715-12.11.1783, amtmand. Født i Rost ved Løgumkloster, død i Kalundborg, begravet i Nyborg k. de C. satte sig ind i embedsforretninger, først hos s... Læs mere

 10. Vincents Lerche

   4.4.1666-28.7.1742, hofembedsmand, godsejer. Født i Kbh, død sst., begravet i Nic. k. L. der allerede 1682 foretog en uddannelsesrejse til udlandet overtog... Læs mere

 11. Christoffer Parsberg

   17.12.1632-24.8.1671, greve, gehejmeråd. Født på Trondhjemsgård, død i Kbh., begravet sst. Efter ophold på Sorø akademi omkring 1647 rejste P. sammen ... Læs mere

 12. Rasmus Vinding

  Rasmus (Erasmus) Poulsen Vinding,  19.3.1615-4.9.1684, professor. Født i Vindinge, nu Fyrendal, død i Kbh., begravet i Frue k. V. blev 1632 dimitteret til u... Læs mere

 13. Erick Struckmann

  ved dåben Erik,  15.8.1875-28.5.1962, maler, naturfredningsformand. Født i Kbh. (Slotsk.), død i Gentofte, begravet i Kbh. (Vestre). Som billedkunstner udg... Læs mere

 14. Otto Pogwisch

   ca. 1610-9.2.1684, generalkrigskommissær, gehejmeråd. Død i Kbh., begravet i Århus domk. P. var på Sorø akademi 1623, blev hofjunker 1640 og var under ... Læs mere

 15. Hendrik Krock

  Hendrik Krogh,  21.7.1671-18.11.1738, maler. Født i Flensborg, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Helligg, k.). K. kom som barn i lære hos maleren Johs.... Læs mere

 16. Jørgen

  ... Læs mere

 17. H. H. v. Eickstedt

  Hans Henrik v. Eickstedt,  14.7.1715-13.8.1801, officer. Født i Kbh. (Slotsk.), død på Boltinggård, begravet i Ringe k. v. E. blev kornet 1732, kaptajnlø... Læs mere

 18. Bondeuro og cirkulæret af 8. november 1845

  Debatten i Roskilde stænder gav genlyd blandt landbefolkningen på Sjælland og Lolland-Falster. Præstø Amts Landkommunalforening, hvis sekretær og drive... Læs mere

 19. P. Trock

  Peter Hermann Gottlieb Trock,  25.6.1854-5.12.1920, mejeriejer. Født på Kragerupgård, Ørslev sg. ved Slagelse, død i Svendborg, begravet i Ørslev. T. to... Læs mere

 20. Cecil Bødker

  Cecil Skaar Bødker, 27.3.1927, forfatter. Cecil Bødker blev udlært som sølvsmed i 1948 og arbejdede derefter hos Georg Jensen, i Sverige og selvstændigt... Læs mere

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki