Du søgte efter G. C. Oeder

Viser 1-18 af 18

 1. Carl Jensenius

   28.1.1726-3.11.1795, læge. Født på Vemmetofte, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Frue k.). Forældrene døde meget tidligt og J. opdroges på hoffets bek... Læs mere

 2. Friderich Andreas Pflueg

   22.10.1726-12.4.1812, officer, fabrikdirektør. Født i Skellerup på Fyn, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). P. blev 1747 fænrik i infanteriet, n.... Læs mere

 3. Georgius Tycho Holm

  Jørgen Tyge Holm,  3.1.1726-25.9.1759, botaniker. Født i Korup, Fyn, død i Kbh., begravet sst. (Nic. kgd.). H. blev student 1743 fra Odense og teologisk ka... Læs mere

 4. Johan Zoëga

  7.10.1742-29.12.1788, botaniker, nationaløkonom. Johan Zoëga gik på latinskolen i Plön og fik derefter privatundervisning hos lægen J.C. Fabricius i Tø... Læs mere

 5. Torkel Baden

   26.5.1734-14.11.1805, godsfunktionær, landøkonomisk forfatter. Født i Vordingborg, døbt 28.5. sst, død i Gentofte, begravet sst. B. blev student fra Vor... Læs mere

 6. Johann Gerhard König

   29.11.1728-25 el. 26.6.1785, botaniker. Født på godset Lemenen (Ungernhof) i daværende polsk Livland, død i Jagrenatporum i Indien. K. gik i apotekerlær... Læs mere

 7. A.C. Teilmann

  Andreas Charles Teilmann, ved dåben Carl,  1723-27.7.1790, godsejer, økonomisk forfatter. Født på Skrumsager, Sønder Bork sg (døbt 7.3.1724), død på N... Læs mere

 8. Adam Gottlob Moltke

   10 el. 11.11..1710-25.9.1792, lensgreve, overhofmarskal, godsejer. Født på Walkendorf, Mecklenburg, død på Bregentved, begravet i kapellet ved Karise k. ... Læs mere

 9. P. C. Abildgaard

  Peter Christian Abildgaard,  22.12.1740-21.1.1801, veterinær. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). A. fik sin første undervisning a... Læs mere

 10. Otto Frederik Müller

  Ottho Friderich Müller,  2.3.1730-26.12.1784, naturforsker. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Petri), begravet sst. (Petri). Opvokset i Kbh. under trange kår... Læs mere

 11. U.A. Holstein

  Ulrik Adolph Holstein, 4.2.1731-1.11.1789, officer, overpræsident. U.A. Holstein voksede op i Flensborg hvor han i hjemmet undervistes privat, men hverken h... Læs mere

 12. J.F. Struensee

  Johann Friedrich Struensee, 5.8.1737-28.4.1772, greve, gehejmekabinetsminister. Struensee var næstældste søn og kom som sin ældre bror på universitetet ... Læs mere

 13. Flora Danica

  to billedværker, som afbilder alle kendte vildtvoksende planter i det danske rige: Simon Paullis Flora Danica, Det er Dansk Urtebog (1648) og Aftegninger p... Læs mere

 14. Marcus Haggæus Høyer

   20.4.1740-9.2.1773, sekretær i landvæsenskommissionen. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Helligg.), begravet i Helligg. k. H. blev student 1756, priv. dimit... Læs mere

 15. landboreformer

  de dybtgående forandringer i det danske landbosamfund og landbrug i perioden ca. 1750-1814, der skete på baggrund af en omfattende statslig lovgivning og ... Læs mere

 16. J.E. Gunnerus

  Johan Ernst Gunnerus,  26.2..1718-25.9.1773, biskop. Født i Kri'stiania, død i Kristianssund. Allerede i sin hjembys katedralskole hvor han blev elev 1729 g... Læs mere

 17. Christen Friis Rottbøll

  Christian Friis Rottbøll,  3.4.1727-15.6.1797, læge, botaniker. Født på Hørbygård, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Frue kgd.). R. blev student fra Ro... Læs mere

 18. Otto Diderik Lütken

   17.3.1713-25.1.1788, præst, økonomisk forfatter. Født i Nordrup ved Slagelse, død i Skellerup ved Nyborg, begravet sst. L. blev student fra Sorø 1732, v... Læs mere

Viser 1-18 af 18

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki