Du søgte efter G. Han

Viser 1-13 af 13

 1. Bertel Godt

  Bertel Petersen Godt,  17.9.1814-12.6.1885, generalsuperintendent. Født i Rinkenæs, død i Slesvig, begravet sst. G. gik i latinskolen i Flensborg, blev 183... Læs mere

 2. Isak Glückstadt

  Isac Moses Hartvig Glückstadt,  22.4.1839-11.6.1910, bankdirektør. Født i Fredericia, død i Søllerød, begravet i Kbh. (Mos.). Som ganske ung kom G. til ... Læs mere

 3. Christian Gierløf

  d. 1786, fajencefabrikant, brygger. Døbt 1706, formentlig født s.å. i Kbh. G. blev student 1723, n.å. cand. phil., men synes ikke at have fortsat en akadem... Læs mere

 4. Claude Louis de Saint-Germain

   15.4.1707-15.1.1778, greve, officer, hærorganisator. Født på gården Vertamboz (Jura), død i Paris, begravet sst. (St. Pauls k.). Opdraget i jesuiterkoll... Læs mere

 5. Thorkild Gravlund

  Thorkild Thastum Gravlund,  16.8.1879-4.12.1939, forfatter. Født på Reersø, Kirke Helsinge sg, død sst., begravet sst. G. hører til de hjemstavnsforfatte... Læs mere

 6. Mogens Gøye

  d. 6.4.1544, rigshofmester. Død på Skanderborg, begravet i Voldum k. Som ældste søn af en af landets ledende mænd, rigsmarsken Eskil Gøye, var G. fra beg... Læs mere

 7. Chr. Glarbo

  Christian Erik Nielsen Glarbo,  23.8.1875-1.8.1920, teolog. Født i Torrild, død i Kbh., begravet i Ordrup. G. blev student 1893 (Fr.borg statsskole) og cand... Læs mere

 8. Ludvig Gade

  Ludvig Harald Gade,  16.4.1823-7.4.1897, mimiker, balletdirigent. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Ass.). G. var en af August Bournonvilles t... Læs mere

 9. Henrik Gerner

   11.3.1701-12.2.1786, stiftsprovst. Født i Tjæreby, Strø hrd, død i Tønsberg, begravet sst. G. blev dimitteret 1719 fra Fr.borg, tog teologisk attestats ... Læs mere

 10. Gustav Grüner

   1.1.1688-18.2.1763, officer, diplomat. Født på Säbygård i Östergötland, død i Kristiania, begravet i Søndersø k. G. blev 1702 indskrevet som søkade... Læs mere

 11. Henrik Gerner

  Henrik Thomsen (Thomæsøn) Gerner,  9.12.1629-14.5.1700, biskop. Født i Kbh, død i Viborg, begravet i domkirken sst. G. var først bestemt til handelsvej... Læs mere

 12. Christoffer Gabel

   6.1.1617-13.10.1673, rentemester, statholder i Kbh. Født i Glückstadt, begravet i Kbh. (Petri k.). G.s baggrund var et borgerligt tysk embedsmandsmiljø i ... Læs mere

 13. Hans Gram

   28.10.1685-19.2.1748, filolog, historiker. Født i Bjergby ved Hjørring, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Trin. k.). Meget tidligt lagde G. sjældne evne... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki