Du søgte efter Geodætisk Institut

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste
 1. Geodætisk Institut

  tidligere civil institution under Forsvarsministeriet. Instituttet blev oprettet i 1928 ved sammenlægning af Den Danske Gradmaaling (fra 1816), som varetog ... Læs mere

 2. atlasblad

  topografisk landkort i målestoksforholdet 1:40.000 fremstillet af Geodætisk Institut indtil 1952... ... Læs mere

 3. generalstabskort

  topografiske kort over Danmark i målestoksforholdet 1:100.000, udgivet første gang 1891-1902. Oprindelig var korttegning udelukkende en militær opgave, so... Læs mere

 4. Jørgen Rybner

  26.11.1902-5.7.1973, dansk elektroingeniør, professor i teoretisk svagstrømselektronik ved Den Polytekniske Læreanstalt, DTH, 1939-68. Efter studier i USA 1... Læs mere

 5. Kort & Matrikelstyrelsen

  Geodatastyrelsen, direktorat under Miljøministeriet med geodætisk opmåling, topografisk kortlægning og fremstill... ... Læs mere

 6. Matrikeldirektoratet

  direktorat for matrikulering, dvs. for opmåling og registrering af fast ejendom med henblik på grundbeskatning; se matrikel. Sagsområdet blev oprindelig v... Læs mere

 7. N.E. Nørlund

  Niels Erik Nørlund, 1885-1981, dansk astronom, matematiker og geodæt, bror til Poul Nørlund; magisterkonferens i astronomi og doktorgrad i matematik 1910 ... Læs mere

 8. Torben Krarup

  ... Læs mere

 9. Einar Andersen

  ... Læs mere

 10. Andreas Schneider

  Andreas Gotfred Schneider,  10.4.1886-30.5.1957, civilingeniør, geodæt. Født i Kbh. (Ty.réf.), død i Holte, begravet Søllerød kgd. Efter 1905 at have t... Læs mere

 11. Forsvarsministeriet

  ministerium for militært og civilt beredskab, militære anliggender og civile funktioner i tilknytning til det samlede danske forsvar. Forsvarsministeriet v... Læs mere

 12. nivellement

  (fr., af niveler 'måle niveau, nivellere'), bestemmelse af udvalgte punkters højde, kote, over en kendt niveauflade, fx et vandret plan eller Dansk Normal... Læs mere

 13. topografisk kort

  landkort med en kartografisk præsentation af jordoverfladen og genstande på denne. Almindeligvis fremstilles topografiske kort i målforhold fra 1:25.000 t... Læs mere

 14. P.F. Jensen

  Peter Frederik Jensen,  20.5.1870-21.12.1935, officer, geodæt. Født i Tornemark, Kongsted sg, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). Efter at have gennem... Læs mere

 15. Otto Blixenkrone-Møller

   27.4.1912-26.1.2006, general, forsvarschef. Født på Agersø pr. Skelskør. B.-M. blev sekondløjtnant 1936, premierløjtnant 1938, kaptajnløjtnant 1945 (m... Læs mere

 16. Henry Jensen

   7.10.1915-10.8.1974, geofysiker. Født i Kbh. (Filips), død i Kbh., begravet fællesgraven, Bispebjerg kgd. J. blev student 1933 fra Christianshavns gymnasi... Læs mere

 17. Inge Lehmann

   13.5.1888-21.2.1993, statsgeodæt. Inge Lehmann blev student 1906 fra Hanne Adlers skole. I studietiden ved Kbh.s univ. fik hun efter et studieophold i Eng... Læs mere

 18. Potsdam

  by i søområdet ved floden Havel sydvest for Berlin og hovedstad i den tyske delstat Brandenburg; 157.000 indb. (2010). Mellem jernbaneknudepunktet Potsdam... Læs mere

 19. Alf Trolle

  Alf Erik Martin Jens Carl Trolle,  4.10.1879-12.12.1949, søofficer, Grønlandsrejsende. Født i Kbh. (Holmens), død i Roskilde, begravet Rørvig kgd. T. ble... Læs mere

 20. Jørgen Rybner

  Jørgen Christian Frederik Rybner,  26.11.1902-5.7.1973, ingeniør, elektrotekniker. Født på Frbg, død i Birkerød, begravet sst. R. blev student 1920 fra ... Læs mere

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki