Du søgte efter Grafisk

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. grafisk

  (af gr. grafikos, af grafe tegning, skrivning), hørende til skrive- el. tegnekunsten; beskrivende. ... Læs mere

 2. grafisk statik

  (se grafisk), undersøgelse af ligevægtsbetingelser ved geometriske konstruktioner i stedet for ved beregning. ... Læs mere

 3. Grafisk Kunstnersamfund

  se Danske Grafikere. ... Læs mere

 4. grafisk design

  se industriel grafik. ... Læs mere

 5. grafisk formgiver

  person, der bestemmer og i detaljer beregner en bogs eller anden tryksags udseende (layout); se typografi. ... Læs mere

 6. grafisk fremstilling

  ... præsentation af talmateriale på grafisk form. I matematikken kan en funktion således fremstilles grafisk ved sin ... ... Læs mere

 7. Grafisk teknik og metode

  Blandt de grafiske teknikker er serigrafi, en fladtryksteknik, der som trykelement benytter et fintmasket net af silke, nyl... ... Læs mere

 8. grafostatik

  (gr. grafo- + statik), d.s.s. grafisk statik. ... Læs mere

 9. centrogram

  (lat. centro- + gr. -gram), grafisk fremstilling af en centrografisk undersøgelse. ... Læs mere

 10. søjlediagram

  grafisk fremstilling af et talmateriale som en række lodrette søjler, hvis højder angiver talstørrelserne. Jf. histogram. ... Læs mere

 11. befolkningspyramide

  grafisk fremstilling af befolkningens fordeling på alder, oftest fordelt på mænd og kvinder. Se også ... ... Læs mere

 12. millimeterpapir

  ... papirark forsynet med vandrette og lodrette linjer med 1 mm afstand. Millimeterpapir er velegnet til grafisk fremstilling i et retvinklet koordinatsystem.... Læs mere

 13. sandhedstabel

  grafisk fremstilling, der i den moderne logik angiver de sandhedsværdier, der opstår, når domme sammensættes i domsforbindelser vha. logiske konstanter. Se... Læs mere

 14. influenslinje

  (1. led af lat. influentia, af influere 'flyde ind i', af in- og fluere 'flyde'), grafisk fremstilling af en krafts virkning i afhængighed af dens placering p... Læs mere

 15. graf

  ... (af eng. graph, fork. af graphic formula 'grafisk repræsentation'), Ved grafen for en reel funktion af én variabel, f(x), forstås mængden af punkter (x... Læs mere

 16. graf - fremstilling

  ... (af eng. graph, fork. af graphic formula 'grafisk repræsentation'), Ved grafen for en reel funktion af én variabel, f(x), forstås mængden af punkter (x... Læs mere

 17. Arne Forchhammer

  1934-2005, dansk revyforfatter, musiker, scenograf, uddannet grafisk designer. Arbejdede som scenograf inden han i slutningen af 1970'erne begyndte at skrive... Læs mere

 18. alderspyramide

  grafisk fremstilling af en befolknings fordeling efter køn og alder. Ved en sådan fremstilling vil en befolknings aldersfordeling få form af en mere elle... Læs mere

 19. Billedkunstnernes Forbund

  ...BKF, faglig organisation, stiftet 1969 efter fusion af Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund. Senere er op... Læs mere

 20. glidende gennemsnit

  i en grafisk fremstilling af en udvikling over tiden en udjævning af tilfældige udsving, idet den udglattede værdi beregnes som et gennemsnit af omkringligg... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki