Du søgte efter Grathe

Viser 1-20 af 64

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. Grathe Hede

  hede syd for Viborg. Grathe Hede kendes for slaget mellem ... ... Læs mere

 2. Grathe Kirke

  ca. 15 km NV for Silkeborg, Viborg Stift, bygget i 1917. Denne artikel er kun påbegyndt. Gør Den Store Danske større ved at bidrage med din viden. Kirk... Læs mere

 3. Sven 3. Grathe

  d. 23.10.1157, konge. Død på Grathe hede, begravet sst. S. fik kongenavn 1146 ved Erik Lams tilbagetræden fra kongeværdigheden, men i åben konflikt med ko... Læs mere

 4. Svend 3. Grathe

  død 1157, konge af Danmark 1146-57, søn af ... ... Læs mere

 5. Sven Grathe (1146-57) og Knud 3. (1146-57)

  Med „den fasteste fred”, som Erik Lam havde skaffet riget, var det snart forbi. Roskildekrøniken beretter, at jyderne valgte Knud, søn af kong Niels' s... Læs mere

 6. Sune Ebbesen

  d. .1186. Begravet i Sorø klosterkirke. E. fulgte en tid Svend Grathe, men brød med ham og sluttede sig til Valdemar (I.). Han blev snart en af de mænd der ... Læs mere

 7. Ulf

  kaldet Riber-Ulf, d. 1157, Sven Grathes rådgiver. I et af kong Svens breve nævnes blandt vidnerne Ulf Ripensis; hans borg har formentlig ligget på den høj ... Læs mere

 8. Eskil, biskop i Århus

  d. ca. 1165, biskop i Århus. E. nævnes første gang blandt de tilstedeværende bisper da Valdemar I efter sejren på Grathe hede skænkede Cistercienserne Vi... Læs mere

 9. Gunhildkorset

  28,4 cm højt processionskors af hvalrostand fra ca. 1150. Ifølge sine indskrifter er korset udført af håndværkeren Liutger for Helena, også kaldet Gunhil... Læs mere

 10. Knud

  Knud Henriksen, d. 12.3..1162, hertug. K. sluttede sig ved udbruddet af den store tron-strid til Knud Magnussen og blev af denne gjort til hertug i Sønderjyll... Læs mere

 11. Henrik

  levede ca. 1158, cistercienserabbed. H. stammede fra Köln eller egnen deromkring og var vist af adelig slægt; som talrige andre unge mænd blev han betaget a... Læs mere

 12. Sophie, f. 1141

   ca. 1141-5.5.1198, dronning. Begravet i Ringsted. Da Valdemar den Store og Knud Magnussen havde nærmet sig til hinanden aftaltes 1154 et ægteskab mellem Va... Læs mere

 13. Blodgildet i Roskilde

  fest 9.8.1157 afholdt i kongsgården i Roskilde; den skulle have været en forsoningsfest mellem ... ... Læs mere

 14. Ærkestiftets deling

  Pave Eugenius må have betragtet situationen i Eskils kirkeprovins som usikker og uafklaret. Derfor sendte han kardinal Nicolaus Breakspeare til Skandinavien... Læs mere

 15. Valdemar den Store (1157-82)

  En uge efter at Knud Lavard blev dræbt i Haraldsted Skov den 7. januar 1131, fødte hans hustru Ingeborg en søn, som blev døbt Valdemar. Drengen blev opfo... Læs mere

 16. Knud

  d. 1162, hertug af Sønderjylland, søn af Henrik Skadelår. Knud støttede under borgerkrigen ... ... Læs mere

 17. Elias

  biskop i Ribe 1142-62. E. var fra Flandern. Under urolige forhold i hjemlandet flygtede han til Danmark hvor han først var ringer, men, hjulpet frem ved de st... Læs mere

 18. Magnus

  Magnus Eriksen, kongesøn. Levede 1176, død i Søborg. M. var under den store tronstrid ivrig tilhænger af Sven Grathe og blev under dennes sidste kamp mod V... Læs mere

 19. Niels

  Hellig Niels, d. .1180, kongesøn. Begravet i Århus (Skt. Clemens k.). N.s liv er næsten ukendt. Han må have været ældre, men måske ikke meget ældre, en... Læs mere

 20. Årsagen til uår

  Fra 1200-tallets midte stammer et såkaldt „kongespejl”, et skrift forfattet af en norsk gejstlig. I indledningen hedder det, at bogen skal være en lær... Læs mere

Viser 1-20 af 64

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki