Du søgte efter Haagerfredskonferencerne

Viser 1-13 af 13

 1. Haagerfredskonferencerne

  ... internationale konferencer, der blev afholdt i Haag i 1899 og 1907 på initiativ af kejser Nikolaj 2. Konferencernes formål var at begrænse de enkelte st... Læs mere

 2. våbenstilstand

  aftale om at standse aktive fjendtlige handlinger mellem krigsførende parter. De generelle regler blev formuleret i Haagkonventionen af 1907 (se Haagerfreds... Læs mere

 3. kapitulation

  (af mlat. capitulatio, af capitulare 'slutte overenskomst', af capitulum, se kapitel), i folkeretlig forstand opgivelse af militær modstand. En kapitulation k... Læs mere

 4. jus belli

  (lat. 'krigens ret'), omfatter dels jus ad bellum, dvs. retten til at indlede krig, en ret, der i dag alene tilkommer FNs Sikkerhedsråd under de betingelser, ... Læs mere

 5. Fjodor Martens

  Friedrich Frommhold Martens, 27.8.1845-20.6.1909, russisk jurist, især kendt som folkeretslærer og for sin interesse for ... ... Læs mere

 6. internationale undersøgelseskommissioner

  organer til fredelig bilæggelse af stridigheder mellem stater. Internationale undersøgelseskommissioner nedsættes i situationer, hvor det kan være vanskeli... Læs mere

 7. dum-dum-kugle

  håndvåbenprojektil, der er affladet i spidsen, hvorved personskader bliver langt alvorligere end med normal ... ... Læs mere

 8. Louis Renault

  21.5.1843-8.2.1918, fransk jurist, professor i international ret i Paris fra 1873 til sin død. Fra 1890 var Louis Renault tillige rådgiver for det franske ... Læs mere

 9. pacifisme

  kunstord dannet ca. 1850 og først fra 1900-t.s begyndelse forbundet med en moralsk, religiøs eller praktisk begrundet holdning, der viser sig som en ubetin... Læs mere

 10. Paul d'Estournelles de Constant

  22.11.1852-15.5.1924, baron, fransk diplomat og politiker; medlem af Deputeretkammeret 1895, senator 1904. Han var engageret i den internationale fredsbevæg... Læs mere

 11. kontribution

  (af lat. contributio 'bidrag', af contribuere 'yde', af kon- og tribuere 'tildele'), krigskontribution, skatter, der er pålagt befolkningen i et okkuperet omr... Læs mere

 12. prise

  (via mnty. fra fr. prise, afledn. af prendre 'tage'), opbringelse og beslaglæggelse af fjendtligt skib eller dets ladning under søkrig. Lovligheden af opbrin... Læs mere

 13. internationale domstole

  uafhængige retsinstanser, der behandler sager mellem stater eller sager, hvori stater er involveret. Den Faste Voldgiftsret, som blev op... ... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki