Du søgte efter Haldor Topsøes

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste
 1. Budtz Müller

  Bertel Christian Budtz Müller, 26.12.1837-30.12.1884, fotograf. Efter læreår i Ålborg blev Budtz Müller cand.pharm. 1858, var et år i Randers og blev d... Læs mere

 2. Haldor Topsøe

  Haldor Frederik Axel Topsøe, 24.5.1913-20.5.2013, civilingeniør. Haldor Topsøe voksede op på Frederiksberg slot hvor hans far havde tjenestebolig, og ble... Læs mere

 3. Haldor Topsøe

  24.5.1913-20.5.2013, dansk kemiingeniør og industrimand, som i 1940 etablerede sig som rådgivende ingeniør inden for kemisk industri med speciale i hetero... Læs mere

 4. Haldor Topsøe

  Haldor Frederik Axel Topsøe,  29.4.1842-31.12.1935, kemiker, krystallograf. Født i Skælskør, død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). Efter faderens død f... Læs mere

 5. Haldor Topsøe A/S

  dansk ingeniørvirksomhed, grundlagt i 1940 af civilingeniør Haldor Topsøe, som var eneejer af virksomheden, indtil italienske Snamprogetti i 1972 indgik m... Læs mere

 6. Biografier

  Den danske kemiingeniør og industrimand Haldor Topsøe var rådgivende ingeniør inden for kemisk industri med speciale i heterogen katalyse anvendt inden fo... Læs mere

 7. SNOX-proces

  beskyttet navn for en proces udviklet af den danske virksomhed Haldor Topsøe A/S, hvorved oxider af svovl, SO2 og SO3, og af nitrogen, NO og NO2 med fællesbe... Læs mere

 8. Topsøe

  dansk slægt, hvis stamfader, Willum Hansen (d. 1747), boede i Topshøj syd for Sorø. Hans efterkommer kancelliråd Søren Christian Topsøe (1797-1847) var... Læs mere

 9. dimethylether

  (af di- og methyl og ether), CH3−O−CH3, farveløs gas med ... ... Læs mere

 10. Atli Dam

  1932-2005, færøsk politiker og fhv. lagmand, direktør for Færøernes Realkreditinstitut 1981-85 og igen fra 1988; søn af ... ... Læs mere

 11. Thomas Larsen

  f. 1964, dansk journalist; redaktør og politisk kommentator ved ... ... Læs mere

 12. elektrokeramik

  keramik, hvis sammensætning og fremstilling sigter mod at opnå specielle elektriske egenskaber. Angående keramik med specielle magnetiske egenskaber, se fer... Læs mere

 13. steamreforming

  katalytisk proces, hvorved kulbrinter (hydrocarboner) med... ... Læs mere

 14. faststoffysik (Forskningen i Danmark)

  Faststoffysikken kom relativt sent i gang i Danmark i forhold til en række andre europæiske lande og USA. Det skyldtes til dels den stærke tradition for ker... Læs mere

 15. katalyse

  det fænomen, at en katalysator øger hastigheden af en kemisk reaktion uden selv at forbruges (katalysatoren indgår ikke i bruttoreaktionen). Mange kemiske... Læs mere

 16. Atli Dam

  Atli Paturssonur Dam,  12.9.1932-7.2.2005, lagmand. Født i Tvøroyri på Færøerne. D. blev student fra Herlufsholm 1952 og cand. polyt. fra Danmarks teknis... Læs mere

 17. røggas

  den samling forurenende restprodukter, som sendes ud af skorstene fra fx kraftværker, fjernvarmeværker, forbrændingsanlæg eller individuelle fyringsanlæ... Læs mere

 18. Journalist og digter

  Naturalismen og realismen var en naturlig følge af Topsøes baggrund. Han var bror til kemikeren og krystallografen Haldor Topsøe, der deltog i en grønlands... Læs mere

 19. ammoniak

  kemisk forbindelse af nitrogen, N, og hydrogen, H, med formlen NH3. Det er en farveløs, giftig luftart med en gennemtrængende, ubehagelig lugt. Ammoniak fo... Læs mere

 20. brændselscelle

  elektrisk batteri, som kan omsætte brint og luftens ilt til elektricitet, varme og vand. Brændselsceller anvendes bl.a. inden for rumfart og produktion af... Læs mere

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki