Du søgte efter Hansestæderne

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Hansestæderne

  Hanseforbundet kom i 1200-årene til at bestå af tre regionale grupper: de vendiske stæder med Lübeck og dens naboer i centrum, de pommerske, preussiske o... Læs mere

 2. Første krig med hansestæderne

  Den krig der fulgte på Gotlands erobring og brandskatningen af Visby, forstås bedst i lyset af at det var Sveriges fremtid det drejede sig om. Der skabtes ... Læs mere

 3. Benedict 3. Ahlefeldt

   før 1348-efter 1404, kgl. råd. A. nævnes tidligst 1348. 1360 købte han Hagenskov på Fyn og i de følgende år forekommer han flere gange blandt kongens ... Læs mere

 4. Jens Svendsen Bryms

  d. ca. 1416, rigskansler. Levede endnu 11.12.1415. B. tilhørte en så godt som ukendt adelsslægt. En 'Johannes B.' forekommer 1383 som vidne, 1394 som kancel... Læs mere

 5. Broder Svendsen Baad

  d. 1436, enrettet først i nov. 1436 i Söderköping., adelsmand. B. tilhørte samme slægt som den foregående med hvem han vistnok var i nær familie. Han ha... Læs mere

 6. Boringholmvognene

  to middelalderlige vogntyper af træ uden metalbeslag, en stivvogn og en fruervogn, der er rekonstru... ... Læs mere

 7. Jens Due

  d. ca. 1420, hofmester. Levede endnu 9.7.1419. D. nævnes tidligst 1370. En mand af dette navn forekommer 1378 blandt de danske adelige der støttede hertug Al... Læs mere

 8. Mor Sigbrit

  Christians kansler Erik Valkendorf var en værdifuld hjælp i gennemførelsen af kong Hans' politik i Norge, og han blev senere belønnet med det norske ærk... Læs mere

 9. hansestæder

  mange, overvejende tyske byer, sammensluttet i ... ... Læs mere

 10. Steen Basse

  rigsråd, lensmand. Levede endnu 18.4.1448, men var død 19.5 s.å. B. der allerede 1408 skrives til sin fædrenegård Tybjerg i Midtsjælland arvede 1416 efte... Læs mere

 11. Frihed er det bedste guld

  Til en fortsat krigsførelse kræves blot tre ting, penge, penge og atter penge. Men for svenske og norske bønder har det ikke været opmuntrende at vide, a... Læs mere

 12. Koefoed

  Kofoed, Kofod. De nyeste undersøgelser har gjort det overvejende sandsynligt at navnet K. er kommet til Bornholm fra en af Hansestæderne, hvort... ... Læs mere

 13. Imperiebyggeren

  Ikke desto mindre må Erik Menved efter Helsingborgfreden 1310 anses for at stå på tinden af sin magt. De indrømmelser han måtte gøre over for sine modp... Læs mere

 14. Margretes riger og folk

  De tre nordiske riger lignede ikke hinanden i middelalderen, så lidt som de gør det i dag. Det lave og frodige Danmark, med Skåne, Halland og Blekinge, by... Læs mere

 15. Tue Galen

   ca. 1320-.ca. 1400, levede endnu 11.8.1400, marsk, gælker, rigsråd. G. var brorsøn af ærkebiskop Peder Jensen G. og tilhørte således Skånes mægtigste... Læs mere

 16. Jørgen Lunge

  til Odden,  11.10.1577-19.8.1619, rigsmarsk. Født på Odden, død på Birkelse, begravet i Ålborg (Frue k.). Efter skolegang hjemme, i Viborg og i Sorø ble... Læs mere

 17. Peder Bille

   sept..1518-17.3.1580, rigsråd. Født på Ellinge, død i Kbh., begravet i Valløby k. B. fik sin første undervisning i Ring kloster og skal som barn have v... Læs mere

 18. Martin v. d. Meden

   21.10.1576-9.12.1634, kancelliembedsmand, kgl. hofråd, diplomat og kansler i Verden. Født i Stade. M. der kom fra en anset familie i Stade, hørte til den ... Læs mere

 19. Aksel E. Christensen

  Aksel Erhardt Christensen,  11.9.1906-15.12.1981, historiker. Født i Bernstorffsminde, Brahetrolleborg sg, død i Birkerød, begravet Ordrup kgd. C. var pr... Læs mere

 20. Frederik 3.

  Friedrich, 22.12.1597-10.8.1659, hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. Født på Gottorp, død i Tønning, begravet i Slesvig domk. Frederik og hans bror Adolf ... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki