Du søgte efter Hertugdømmerne

Viser 61-80 af 96

 1. Helstaten

  i 1800-t.s danske politik betegnelse for det samlede danske monarki omfattende kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig... ... Læs mere

 2. Erik Ottesen Rosenkrantz

  ca. 1427-1503, dansk hofmester, søn af hofmester Otte Nielsen Rosenkrantz, g.m. Sophie G... ... Læs mere

 3. Johann Gustav Droysen

  6.7.1808-19.6.1884, tysk historiker og politiker. Efter at Droysen i 1840 var blevet professor i Kiel, tog han aktivt del i den tysknationale bevægelse i ..... Læs mere

 4. De Rådgivende Provinsialstænder

  danske stænderforsamlinger, indført efter preussisk forbillede ved love af 28.5.1831 og 15.5.1834. Baggrunden var, at Frederik 6. efter ... ... Læs mere

 5. Moltke

  mecklenburgsk uradelsslægt, der tidligst forekommer med de to brødre, ridderne Friedrich Moltke (nævnt 1254 og 1265) og Johann Moltke (nævnt 1255 og 1270... Læs mere

 6. forsvarsordninger

  love eller flerårige aftaler mellem Folketingets politiske partier om forsvarets ordning. Forsvarsspørgsmålet har fra gammel tid været et af de vanskeligst... Læs mere

 7. Uwe Jens Lornsen

   18.11.1793-11. el. 12.2.1838, politisk forfatter. Født på Keitum, Sild, død ved Collonge-Bellerive ved Genèvesøen, begravet i Vandœuvres. L.s foræld... Læs mere

 8. Heinrich Reventlow-Criminil

  1798-1869, dansk greve og politiker; bror til ... ... Læs mere

 9. Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

  Kiel, har sin oprindelse i De Rådgivende Provinsialstænders bibliotek i Itzehoe. I 1895 blev det reorganiseret som specialbibliotek for Hertugdømmernes topo... Læs mere

 10. Oktoberforfatningen

  fællesforfatning af 2.10.1855 for kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, se Helstatsforfatningen. ... Læs mere

 11. A.F. Krieger

  Andreas Frederik Krieger, 4.10.1817-27.9.1893, dansk politiker og jurist. Krieger var juraprofessor ved Københavns Universitet 1845-55, departementschef 18... Læs mere

 12. J.G. Burman Becker

  Johann Gottfried Burman Becker,  26.4.1802-6.10.1880, apoteker, historisk forfatter og samler. Født i Kbh. (Petri), død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.).... Læs mere

 13. Kiel

  hovedstad i den tyske delstat Slesvig-Holsten; 240.000 indb. (2011). Kiel har mangesidig industri, bl.a. fremstilling af præcisionsmaskiner og elektronik sa... Læs mere

 14. centraladministrationen - efter 1848

  Det enevældige kongedømmes ændring til et konstitutionelt monarki i marts 1848 ledte til en ny administrativ styreform, ministerialsystemet, der var inspi... Læs mere

 15. Slesvig-Holsten - historie siden 1721

  Samlingen under den danske krone og Helstaten 1721-1814 Efter ... ... Læs mere

 16. Sønderborg Slot

  oprindelig en borg, senere et slot og i dag et museum i ... ... Læs mere

 17. A.S. Ørsted

  Anders Sandøe Ørsted, 21.12.1778-1.5.1860, dansk jurist og politiker, en af de store skikkelser i dansk guldalder og i dansk retsvidenskab; bror til ... ... Læs mere

 18. kancelli

  (af lat. cancelli 'skranke' eller 'gitter'), forvaltningsenhed. Kancelli betegnede fra senromersk tid en skrivestue omgivet af skranker; den varetog korrespo... Læs mere

 19. C.O. Bøggild-Andersen

  Carl Olaf Bøggild-Andersen,  20.6.1898-9.2.1967, historiker. Født i Brønderslev, død i Århus, urne sst. (Vestre kgd.). B.-A.s forældre flyttede 1901 til... Læs mere

 20. A.C. Teilmann

  Andreas Charles Teilmann, ved dåben Carl,  1723-27.7.1790, godsejer, økonomisk forfatter. Født på Skrumsager, Sønder Bork sg (døbt 7.3.1724), død på N... Læs mere

Viser 61-80 af 96

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki