Du søgte efter Historiske

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. historiske foreninger

  foreninger oprettet med det formål at styrke interessen for historie igennem møde- og publikationsvirksomhed om historiske emner. De første danske histori... Læs mere

 2. historiske musikinstrumenter

  instrumenter af ældre dato eller nøjagtige kopier heraf, anvendt til fremførelse af musik fra instrumenternes samtid; betegnelsen 'originalinstrumenter' ... Læs mere

 3. Historiske viser

  Hvor både Anders Sørensen Vedel og Svend Grundtvig mente, at de historiske viser i udstrakt grad kunne bruges som kilder til historien, betragtes de nu af ... Læs mere

 4. Historiske samlere

  ... Læs mere

 5. Grønlands historiske Mindesmærker

  kommenteret udgivelse af kilder til Grønlands arkæologi og ældre historie, udgivet 1838-45 ved Finn Magnussen og C.C. Rafn af Det Kongelige Nordiske Oldskri... Læs mere

 6. Den historiske kikkert

  At se ud over historiens landskab er som at se gennem en kikkert. Alting bliver mindre, mere utydeligt, kun få ting kan skimtes. Man får øje på enkelte b... Læs mere

 7. den historiske skole

  den herskende retning inden for tysk retsvidenskab i første halvdel af 1800-t. Den førende skikkelse v... ... Læs mere

 8. den historiske skole

  retning inden for økonomisk videnskab, der i løbet af 1800-t. opstod i Tyskland som et alternativ til den klassiske økonomiske teori... ... Læs mere

 9. Historiske selskaber og foreninger

  En lang række historiske selskaber og foreninger er stiftet med det formål dels at fremme forskningen inden for historiske områder, dels for at udgive ki... Læs mere

 10. Historiske tidsskrifter og værker

  Historisk Tidsskrift har været udgivet af Den Danske Historiske Forening siden 1840. Professionaliseringen af historieforskningen i Danmark medførte, at den... Læs mere

 11. Historiske museer og samlinger

  Moesgård Museum er et af flere danske historiske museer. Det blev stiftet 1861 i Aarhus under navnet Den Historisk Antikvariske Samling. Museet er lokalmuseu... Læs mere

 12. Persontyper og historiske erhverv

  Udtrykket yuppie opstod i USA i 1980'erne. En yuppie er et ungt, højtlønnet karrieremenneske, der bl.a. arbejder i en storby og er forbruger ... ... Læs mere

 13. Morslands Historiske Museum

  statsanerkendt kulturhistorisk museum ved Nykøbing Mors med Mors som virkeområde, oprettet 1901. Museet blev i 1909 hjemmehørende på Dueholm Kloste... ... Læs mere

 14. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse

  stiftet 1875 af højskolefolk, historikere og filologer, der stod det grundtvigske oplysningsarbejde nær. Selskabet har ydet en stor indsats for at oversætte... Læs mere

 15. medicinsk-historiske museer

  museer, der beskriver medicinens historie, ofte i forbindelse med universitetsprofessorater i medicinens historie. Det ældste museum af... ... Læs mere

 16. biogeografi (Historiske forhold)

  Betydningen af historiske faktorer i biogeografien illustreres bedst ved de mange arter, som ved menneskets frivillige eller ufrivillige mellemkomst nu trives ... Læs mere

 17. Statens Arkiv for Historiske Film og Stemmer

  arkiv for film- og lydoptagelser af kendte danske personligheder og begivenheder, oprettet i 1911 på initiativ af Politiken og Nordisk Film. Arkivet hørte fr... Læs mere

 18. Den historiske raptus - Stygge Krumpen

  „Jeg vil vove at paastaa, at jeg med „Stygge Krumpen“ genskabte den historiske Roman og paany rejste Interessen for Danmarks Historie,“ siger Thit Je... Læs mere

 19. Det Filologisk-Historiske Samfund

  oprettet 10.10.1854 med det formål at fremme videnskabelighed i filologisk-historisk retning. Første formand var Carl Berg (1812-95). Siden har især C. Jør... Læs mere

 20. telekommunikation (Den historiske udvikling)

  Udviklingen inden for telekommunikation har rykket sig meget siden opfindelsen af semafortelegrafen i 1793. Ud over telegrafen har opdagelser bragt os telefone... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki