Du søgte efter Holocæn

Viser 1-20 af 47

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Holocæn

  (af gr. holos 'hel' og kainos 'ny', dvs... ... Læs mere

 2. Holocæn

  Med Yngre Dryas sluttede istiden, og med starten af Holocæn for 11.700 år siden begyndte vores nuværende varmetid, der muligvis også er en mellemistid (s... Læs mere

 3. Postglacialtid

  (1. led af post- og afledn. af lat. glacies 'is'), tidsperioden siden sidste istid, dvs. fra 9300 f.Kr. til nu. Perioden kaldes også Holocæn.... ... Læs mere

  Tags:

 4. Fra istid til og med Jægerstenalder

  Den lange periode med istidskulde blev for 17.000-15.000 år siden afløst af en tid, hvor klimaet vekslede mellem varme perioder og perioder med meget koldt k... Læs mere

  Tags:

 5. Myahavet

  geologisk benævnelse for det hav, som har afgrænset kystområderne i Nordjylland i den yngste del af Holocæn. Myahavet har fået navn efter sandmuslingen My... Læs mere

 6. Antropocæn

  forslag til geologisk betegnelse for tidsrummet fra begyndelsen af 1800-t. til i dag.  Baggrunden for forslaget er, at menneskenes påvirkning af Jorden fra... Læs mere

 7. Bøgetid

  yngste tidsafsnit i Holocæn med tempereret klima. Perioden kaldes også Subatlantisk tid og strækker sig fra 500 f.Kr. til nutid. ... Læs mere

 8. Hassel-fyrretid

  andet tidsafsnit i Holocæn, da en række varmeelskende plantearter indvandrede til Danmark. Hassel-fyrretid kaldes også Borealtid og dateres til 7900-7000 f... Læs mere

 9. Birke-fyrretid

  første tidsafsnit efter sidste istid, Holocæn, hvori skoven erobrede Danmark. Birke-fyrretid kaldes også Præborealtid og dateres til 9300-7900 f.Kr. ... Læs mere

 10. Lindetid

  tidsafsnit efter sidste istid. Perioden, der er en del af Holocæn, opdeles i Ældre Lindetid, også kaldet Atlantisk tid, der dækker perioden 7000-3900 f.Kr.... Læs mere

 11. Istider og mellemistider (Kvartær)

  Den yngste del af Jordens historie kaldes Kvartær og inddeles i Pleistocæn, der dækker de forskellige istider og mellemistider, og Holocæn, der er nutidens... Læs mere

 12. Fastlandstid

  ... periode fra slutningen af sidste istid og begyndelsen af Holocæn med lavt havniveau. Jylland var landfast med Skåne, og Østersøområdet vest for Møn v... Læs mere

 13. mellemistid

  interglacial periode, varm periode mellem to istider i ... ... Læs mere

 14. Subatlantisk tid

  ...Bøgetid, geologisk tidsperiode, som strækker sig fra 500 f.Kr. til nutid. Klimaet har i almindelighed været koldere og fugtigere end i de foregående t... Læs mere

 15. Præborealtid

  (af præ- og Borealtid), Birke-fyrretid, det første tidsafsnit i ... ... Læs mere

 16. Skoven indvandrer

  På den geologiske tidsskala har klimaet været præget af ganske stor ustabilitet med svingninger mellem lange, kolde eller kølige perioder, såkaldte isti... Læs mere

 17. Balaton

  sø i Vestungarn SV for Budapest. Søen er 77 km lang og med et areal på 595 km2 den største i Centraleuropa; indtil 11 m dyb. Den har kilometerlange sands... Læs mere

 18. Borealtid

  tidsperiode i Holocæn, 7900-7000 år f.Kr. Borealtid kaldes også Hassel-fyrretid efter de fremherskende træarter. Lind, eg og elm var blandt de plantearter... Læs mere

 19. Subborealtid

  ...Yngre Lindetid, geologisk tidsperiode fra 3900 f.Kr. til 500 f.Kr. Tidsperioden, der består af de kulturhistoriske perioder yngre stenalder og bronzealde... Læs mere

 20. Fra bondestenalder til nutid

  Den geologiske udvikling i Danmark gennem de sidste 6.000 år adskiller sig afgørende fra alle tidligere perioder ved, at mennesket blev en faktor, som i st... Læs mere

Viser 1-20 af 47

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki