Du søgte efter Horisont

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. horisont

  (af gr. horizon (kyklos) 'begrænsende (cirkel)'), i astronomi den storcirkel på himlen, der består af alle de punkter, der ligger 90° fra observatørens ze... Læs mere

 2. Horisont

  udenrigspolitisk tv-magasin 1960-74 i Danmarks Radio (DR). Programmet blev sendt ugentlig eller hver 14. dag, og medarbejdere som John Danstrup, Peter Dalhoff-... Læs mere

 3. horisont

  (af gr. horizon (kyklos) 'begrænsende (cirkel)'), i filosofi et sammenhængende system af betydninger (livsverden) eller forudsat sprogligt fællesskab, på b... Læs mere

 4. horisont

  (af gr. horizon (kyklos) 'begrænsende (cirkel)'), i jordbundslære et lag med specifikke egenskaber. En jordbund opdeles fra oven i en humusholdig, mørk A-... Læs mere

 5. kunstig horisont

  instrument til angivelse af horisonten. Ved indstilling af astronomiske instrumenter, fx passageinstrumenter, anvendes en kunstig horisont bestående af en van... Læs mere

 6. E-horisont

  (1. led fork. af nylat. eluvialis 'udvaskelig', af eluere 'vaske ud'), jordlag (horisont), som kan findes både i ler- og sandjord. Horisonten, der normalt l... Læs mere

 7. B-horisont

  jordlag (horisont), som ligger under den humusholdige A-horisont samt en eventuelt forekommende E-horisont i en jordbundsprofil. I visse tilfælde er B-horis... Læs mere

 8. C-horisont

  det nederste jordlag (horisont) i en jordbundsprofil. Horisonten danner overgang til den egentlige undergrund og overlejres typisk af A- og E-horisonterne (u... Læs mere

 9. A-horisont

  øverste, oftest mørke jordlag i en jordbundsprofil. I et fugtigt (humidt) klima som Danmarks er A-horisonten oftest karakteriseret ved ophobning af humus (... Læs mere

 10. Den internationale horisont - Zacharias Lund

  Set med moderne øjne er sønderjyden Zacharias Lund (1608-67) nok den af 1600-tallets latindigtere, der har størst appel med sine personligt prægede ungdo... Læs mere

 11. kviksølvhorisont

  se kunstig horisont. ... Læs mere

 12. gyrohorisont

  (1. led af græsk gyros 'kreds'), d.s.s. kunstig horisont, se flyinstrumenter. ... Læs mere

 13. gyrorektor

  apparat, der viser en flyvemaskines afvigelse fra det vandrette plan, d.s.s. kunstig horisont. Se også ... ... Læs mere

 14. blegsand

  sandet, ofte gråt jordlag, der ligger under et mørkt, humusholdigt, overfladisk lag. Fra det humusholdige lag samt fra blegsandet er jern(III)- og aluminiu... Læs mere

 15. centrallyrik

  en poesi, der udtrykker det skrivende jegs personlige oplevelse af omverdenen, især i en inderlig kontakt med naturen, i modsætning til tendensdigtning, fort... Læs mere

 16. polarnavigation

  navigation under de specielle forhold, der forekommer i polare områder, hvor anvendelse af en del af de sædvanlige navigationsinstrumenter ikke er mulig. Så... Læs mere

 17. planosol

  (af lat. planus 'flad' og solum 'grund, jordbund'), jordtype, der ifølge det internationale ... ... Læs mere

 18. instrumentflyvning

  flyvning uden udvendige referencer vha. flyinstrumenter: fartmåler, højdemåler, variometer, drejningsviser, krængningsviser, kompas, ur samt eventuelt en k... Læs mere

 19. arenosol

  jordtype, defineret ifølge det internationale FAO/UNESCO jordklassifikationssystem. Den udvikles på u... ... Læs mere

 20. aride jorder

  (af lat. aridus 'tør'), jorder udviklet i et tørt klima, typisk på tørre buskstepper (halvørkener) og i de egentlige ørkenområder. Jorderne har en tyn... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki