Du søgte efter Hovedstadens Sygehusfællesskab

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste
 1. Hovedstadens Sygehusfællesskab

  H:S, oprettedes 1995 som et offentligt selskab omfattende det statslige Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital (se ... ... Læs mere

 2. H-S

  ...H:S, se Hovedstadens Sygehusfællesskab. ... Læs mere

 3. Københavns Biocenter

  bioteknologisk forskningscenter i Universitetsparken i København. Centret etableredes i et samarbejde mellem Undervisnings- og Erhvervsministeriet efter en ... Læs mere

 4. Dansk Sygeplejeråd

  ...DSR, faglig organisation for danske sygeplejersker og sundhedsplejersker, stiftet i 1899 med det formål at højne kvaliteten i sygeplejen samt at vareta... Læs mere

 5. Den Kommunale Tjenestemandsret

  retsinstans etableret ved lov i 1981 med forbillede i Arbejdsretten. Den Kommunale Tjenestemandsret består af to lægdommere udpeget af de kommunale arbejdsgi... Læs mere

 6. Region Hovedstaden

  forvaltningsenhed, der omfatter 29 kommuner, herunder ... ... Læs mere

 7. Hovedstadsregionen

  tidligere betegnelse for området omkring København, omfattende Københavns og Frederiksberg Kommuner og de tre omgivende amter, Københavns, Frederiksborg ... Læs mere

 8. Kommunehospitalet

  ...Københavns Kommunehospital, opført 1859-63 uden for voldene af kgl. bygningsinspektør ... ... Læs mere

 9. Øresundshospitalet

  sygehus i København opført 1875-76 som karantænesygehus for Københavns Kommune. Det var placeret i frie omgivelser ned mod Øresund. Efterhånden ændredes... Læs mere

 10. Lone de Neergaard

  f. 25.1.1946, dansk læge (1973), speciallæge i samfundsmedicin (1983). Lone de Neergaard blev i 1980 ansat i Sundhedsstyrelsen, uddannelsesafdelingen og sy... Læs mere

 11. kommunale fællesskaber

  indtil 2007 formaliseret samarbejde mellem kommuner og/eller amtskommuner, som samtidig medfører indskrænkning i kommunalbestyrelsernes beføjelser på fæll... Læs mere

 12. Sankt Hans Hospital

  egl. Sct. Hans Hospital, Københavns Kommunes psykiatriske sygehus ved Roskilde. Dets historie går tilbage til Københavns Pesthus fra ca. 1620. Her modtog... Læs mere

 13. Københavns Universitetshospital

  det universitetsbaserede samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns... ... Læs mere

 14. Erik Juhl

  f. 1939, dansk læge, speciallæge i intern medicin og leversygdomme. Juhl var overlæge ved Hvidovre Hospital, medicinsk afdeling, 1978-81, hvorefter han ha... Læs mere

 15. Danmark - sundhedsforhold

  Sundhedstilstand Danskerne har gennem årtier levet med forestillingen om, at deres sundhedstilstand var en af de bedste i verden, idet middellevetiden omkri... Læs mere

 16. traumatologi

  lægeligt fagområde, der varetager behandling af alvorligere legemsbeskadigelser, fx ved fald- eller trafikulykker. I Danmark er der oprettet traumecentre v... Læs mere

 17. akkreditering

  som regel statslig anerkendelse af visse virksomheders kompetence og uvildighed med det formål at fremme tilliden til deres ydelser. Fx kan man sikre tilli... Læs mere

 18. Styr på kommunerne

  I 1985 fik indenrigsminister Britta Schall Holberg gennemført en „lov om frikommuner”, som gav kommunerne mulighed for at blive fritaget for statslig re... Læs mere

 19. Steno Diabetes Center

  indtil 1992 Niels Steensens Hospital, forskningssygehus for diabetes mellitus (sukkersyge) beliggende i Gentofte og ejet af ... ... Læs mere

 20. Rigshospitalet

  sygehus i København, der ved sin indvielse i 1910 afløste Det ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki