Du søgte efter Hunderup

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste
 1. Hunderup Kirke

  ca. 12 km N for Ribe, Ribe Stift, bygget omkr. 1150. Denne artikel er kun påbegyndt. Gør Den Store Danske større ved at bidrage med din viden. ... ... Læs mere

 2. Hans Riber Hunderup

  1857-1902, dansk skuespiller. Debut 1879 på Casino og optrådte senere på flere privatteatre. 1887/88 direktør for Casino, hvor han i 1887 uropførte Strind... Læs mere

 3. Chr. Dæhnfeldt

  Lorentz Emil Christian Dæhnfeldt,  22.5.1857-15.5.1920, frøavler. Født i Odense, død sst., begravet sst. D. fik sin gartneruddannelse på Gisselfeld og i ... Læs mere

 4. Niels Lange

  d. 11.6.1565, rigsråd. Begravet i Hunderup k. L., hvis slægt hørte hjemme i Ribe stift blev ligesom sin far biskoppelig lensmand. Han havde 1532 Bøvling og... Læs mere

 5. Jochum Halling

   8.9..1668-28.12.1737, lærd degn. Født i Horsens, død i Tårnby, begravet sst. H. blev student 1688 fra Horsens, tog attestats 1690 og var huslærer bl.a. ... Læs mere

 6. Christian Dæhnfeldt

  ... 1857-1920, dansk gartner og frøavler. Efter gartneruddannelse indtrådte han i faderens frøfirma, L. Dæhnfeldt, som han overtog helt i 1884 og med stor ... Læs mere

 7. Hans Skade

  Hans Niels Skade, født Skade-Hansen,  20.12.1892-30.3.1978, statistiker. Født i Hunderup ved Bramminge, Ribe amt, død i Roskilde, begravet sst. (Skt. Jørg... Læs mere

 8. P.J. Holdenson

  Poul Jørgen Holdenson,  15.2.1863-10.4.1948, smøreksportør. Født i Sejstrup, Hunderup sg. ved Ribe. H. gik i landsbyskole og fik efter endt skolegang besk... Læs mere

 9. Otto K. Olesen

  Otto Knudsen Olesen,  9.9.1891-5.1.1964, postdirektør i USA. Født i Kærbøl, Farup sg, død i Hollywood, begravet på Forest Lawn kgd. O. arbejdede efter s... Læs mere

 10. Th. Sørensen

  Søren Henrik Theodor Sørensen,  23.8.1849-15.5.1929, præst, ædruelighedsforkæmper. Født i Todnes præstegård på Færøerne, død på Frbg., begravet i... Læs mere

 11. Rigmor Skade

  Rigmor Emarentze Skade,  17.8.1897-5.8.1981, kontorchef, statistiker. Født i Kbh, død i Roskilde, begravet Skt. Jørgensbjerg kgd. sst. S. tog realeksamen f... Læs mere

 12. Ditlev Kirketerp

   8.9.1734-12.6.1792, købmand. Født i Hobro, død på Kærgård, Hunderup sg., begravet i Randers. K. var en rig købmandssøn fra Hobro og nedsatte sig som ... Læs mere

 13. Peter Larsen

  Oluf (Ole) Peter Holm Larsen (Skræppenborg),  8.10.1802-6.1.1873, bonde, lægprædikant. Født i Hunderup ved Odense, død i Dons, begravet i Alminde ved Kol... Læs mere

 14. Frederik Gersdorff

  Frederik (Friedrich) Gersdorff,  11.1.1651-6.5.1724, officer. Født i Norge, død på Kærgård ved Ribe, begravet i Hunderup k. G. stod 1662-74 i nummer som ... Læs mere

 15. V. Garde

  Thomas Vilhelm Garde,  22.10.1859-24.6.1926, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet i Gentofte. G. blev kadet 1876, sekondløjtnant med Gerne... Læs mere

 16. Mette Marie Rose

   19.5.1745-20.3.1819, skuespiller. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Trin.), begravet sst. (Ass.). Kun seksten år gammel debuterede R. 7.10.1761 som Mélite i... Læs mere

 17. William Halling

  døbt Vitus,  19.3.1744-12.4.1796, godsejer. Født i Hårslev på Sjælland, død i Dronninglund, begravet i Ålborg. H. blev 1759 assistent i Asiatisk Kompag... Læs mere

 18. Carl Jespersen

  Carl Nicolaj Jespersen,  17.1.1873-26.2.1956, dagbladsdirektør. Født i Vridsløselille, død på Kbh.s amtssygehus, Gentofte, begravet Hellerup kgd. J. der ... Læs mere

 19. Odense Kommune

  kommune på Fyn. Odense er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger; fra 2007 hører kommunen til Region Syddanmark. Byrådet i Odense Kom... ... Læs mere

 20. Frederik Krag

   4. el. 6.3.1655-24.9.1728, baron, vicestatholder i Norge. Født i Flensborg, død på Stensballegård, begravet i Vær k. K. var fra 1675 som kavaler attache... Læs mere

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki