Du søgte efter Hvideslægten

Viser 1-20 af 75

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. Hvideslægten

  se Hvide. ... Læs mere

 2. Rane Jonsen

  d. 1294, kammermester. J. er måske ved siden af marsk (Stig Andersen Hvide) Stig den kendteste af kongemorderne (Erik Klippings drabsmænd), men hans ry skyld... Læs mere

 3. Lave Gudmundsen

  d. ca. 1252, ridder. G. har ved flere lejligheder medbeseglet breve udstedt af hertug, senere kong Abel, også forud for Valdemar Sejrs død. Hustruen tilhørt... Læs mere

 4. Jens Hind

  d. 24.3.1330, biskop i Roskilde. Død i Stralsund, begravet i Roskilde domk. Første sikre omtale af H. er hans mormor fru Gydes testamente 1292 hvor han betæ... Læs mere

 5. Sverker 2. Karlsson

  Sverker d.y., d. 1210, svensk konge fra 1196; søn af Karl 7. Sverkersson. Sverker førte en kirkevenlig politik. Han blev støtte... ... Læs mere

 6. Peder Thorstensen

  d. ca. 1175, herre til Burgh (Pedersborg) nord for Sorø. T. var gift med ærkebiskop Absalons faster Cæcilie om hvem det hedder i Sorø klosters gavebog at h... Læs mere

 7. Skovgaard

  I. Sjællandsk uradel, muligvis en gren af Hvideslægten. Uddød i mandslinjen 1612. ... ... Læs mere

 8. Grev Jakob af Hallands arv

  Der fandtes endnu en linie af den danske kongeslægt ved siden af Abels og Erik Plovpennings, nemlig den der nedstammede fra Valdemar Sejrs frillesøn Niels ... Læs mere

 9. Abel

   1218-29.6.1252, konge. Begravet i Slesvig domk. Ved ordningen efter Valdemar den Unges pludselige død (1231) blev A. 1232 hertug af Sønderjylland samtidig ... Læs mere

 10. Tage E. Christiansen

  Tage Ejler Christiansen,  6.11.1918-17.1.1984, historiker, middelalderarkæolog. Født i Kbh. (Chr.), død i Kbh., begravet i Sorø. C. blev klassisk-sprogl... Læs mere

 11. Valdemar den Store (1157-82)

  En uge efter at Knud Lavard blev dræbt i Haraldsted Skov den 7. januar 1131, fødte hans hustru Ingeborg en søn, som blev døbt Valdemar. Drengen blev opfo... Læs mere

 12. Klostrenes betydning

  Det hastigt stigende antal klostre i Danmark i 1100-tallet, i alt op til 60 inden udgangen af århundredet, må have betydet en åndelig oprustning, ikke blo... Læs mere

 13. Absalons sidste år og sidste vilje

  Tronfølgeren Knud var af kong Valdemar blevet indsat som med konge i Skåne og Halland, og efter Valdemars død i 1182 blev Knud hyldet på de øvrige lands... Læs mere

 14. Erik Plovpenning 1241-50

  Da kong Valdemar døde i 1241 havde hans og Berengarias ældste søn Erik været medkonge i ni år, så ingen kunne være i tvivl om Eriks ret til tronen. I ... Læs mere

 15. Kong Christoffers kirkekamp

  Den samme konge der opbød så mange kræfter for at skaffe Danmark en ny kongelig helgen, fik rigets ærkebiskop Jakob Erlandsen til fjende. Men heri var in... Læs mere

 16. Grundlaget

  Det var næsten tre hundrede år siden Poppo havde båret glødende jern for kong Harald og overbevist ham om at Kristus var stærkere end de gamle guder. Nu... Læs mere

 17. Peder Vognsen

  d. 1204, biskop af Aarhus fra 1191. Peder Vognsen gennemførte en reform af kapitlet i forbindelse med flytningen fra Vor Frue Kirke til den nybyggede Skt. ... Læs mere

 18. Tyge Bost

  d. 1266, dansk kammermester. Bost var sandsynligvis af Hvideslægten. Som en af hertug Abel af Sønderjyllands mænd førte han i 1250 k... ... Læs mere

 19. Valdemars kongedømme

  I sine første år som enekonge mødte Valdemar i sit eget rige modstand og oprør, som blev ledet af skuffede kandidater til tronen. Valdemar og hans støtt... Læs mere

 20. Knud 6.

   1163-12.11.1202, konge. Ifølge Valdemarårbogen født 1162. Begravet i Ringsted k. K. er født i Valdemars enestyres sjette år og indgik allerede som spæd... Læs mere

Viser 1-20 af 75

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki