Du søgte efter Hvidkilde

Viser 1-20 af 39

Forrige 1 2 Næste
 1. Hvidkilde

  (1374 Wydhekelde, 1. led formentlig glda. with 'skov'), hovedgård 4 km nordvest for Svendborg. Den tilhørte i 1467 rigsmarsken ... ... Læs mere

 2. Lehn

  baroni, oprettet 1781 af Poul Abraham Lehns (1732-1804) fynske godser Hvidkilde, ... ... Læs mere

 3. Nielstrup

  hovedgård 6 km nordvest for Svendborg. Den tilhørte i 1300-t. slægten ... ... Læs mere

 4. Jørgen Abell

   15.10.1899-30.6.1970, skovrider. Født i Ribe, død i Svendborg, begravet sst. A. blev student 1917, forstkandidat 1923 og var derefter assistent for profess... Læs mere

 5. Marquard Rønnow

  d. efter 12.9.1506, til Hvidkilde, rigsråd. R. var ridder 1490; rigsråd blev han senest 1497. S.å. førte han hovedbanneret på det sejrrige felttog der gjo... Læs mere

 6. Hans Leth

  Hans Sørensen Leth,  8.2.1625-23.8.1688, kgl. konfessionarius. Født i Veggerslev, død i Kbh., begravet i Trin. k. L. gik først i skole i Grenå, siden i V... Læs mere

 7. Gøye

  lollandsk uradelsslægt, hvoraf tre linjer kendes fra anden halvdel af 1300-t. Deres indbyrdes forbindelse kan ikke dokumenteres. Den ene linje førte aldrig... Læs mere

 8. Birgitte Bille

   8.2.1575-4.3.1639, adelsdame. Født på Billesholm i Skåne, død på Gammel Køgegård, begravet i Højelse k. B. opholdt sig efter moderens død 1592 dels ... Læs mere

 9. Jens Bille

   26.1.1531-28.4.1575, adelsmand. Født på Varberg slot, død på Billesholm, begravet i N. Vram k. B. tjente som hofsinde 1555–59 og deltog sidstnævnte å... Læs mere

 10. Anne Gøye

   18.12.1609-9.1.1681, bogsamler. Født på Turebygård, død på Hvedholm, begravet i Sorø k. Efter sine forældres tidlige død fik G. et nyt hjem på Rosen... Læs mere

 11. Jens Lange

   7.11.1707-9.7.1790, godsejer. Født på Sorø ladegård, død på Rødkilde, begravet i Ulbølle. Efter i flere år at have været forvalter på Hvidkilde fo... Læs mere

 12. Peter Lindegaard

   16.1.1758-26.10.1832, slotsgartner. Født i Egense ved Svendborg, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). Efter en periode som vogterdreng kom L. i gartne... Læs mere

 13. Joachim Rønnow

  1500-1542, dansk biskop. Rønnow var af adelig slægt og arvede hovedgården Hvidkilde efter faderen. Oplysningerne om hans tidlige karriere er få; muligvis... Læs mere

 14. Henrik Gyldenstierne

   5.4.1594-7.9.1669, lensmand, landkommissær. Født på Vosborg, død på Skovsbo, begravet i Rynkeby k. G. var 1607 immatrikuleret i Tübingen og studerede d... Læs mere

 15. Falk Gøye

   8.1.1602-17.9.1653, til Hvidkilde, hofmester på Sorø akademi. Født på Skørringe, død i Odense, begravet i Sorø k. G. blev efter faderens død opdraget... Læs mere

 16. P.A. Lehn

  Poul Abraham Lehn,  9.10.1732-24.10.1804, baron, godsejer. Født på Berritsgård, Lolland, død på Hvidkilde ved Svendborg, begravet i Sørup k. L. arvede 1... Læs mere

 17. Erik Hardenberg

   1534-13.3.1604, rigsråd. Født på Dragsholm, død på Skovsbo, begravet i Rynkeby k., 1608 overført til familiebegravelsen i Klovborg k. H. fik en særdel... Læs mere

 18. Claus Rønnow

  d. .1486, til Hvidkilde, rigsråd, marsk. Begravet i Odense Skt. Hans k. R. var 1435 væbner og beseglede då freden i Vordingborg. 1439 tiltrådte han opsigel... Læs mere

 19. Carl W. Noack

  Carl Wulff Noack,  21.11.1885-24.9.1960, biskop. Født i Ribe, død i Oslo, begravet Kolding sdr. kgd. N. stammede på fædrene side fra en mand (Nowack eller... Læs mere

 20. Eiler Rønnow

   ca. 1500-28.4.1565, rigsråd. Død på Hvidkilde, begravet i Egense k. Som ung var R. sammen med broderen Joachim i Frankrig hvor han skal have tjent kong Fr... Læs mere

Viser 1-20 af 39

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki