Du søgte efter IT- og Telestyrelsen

Viser 1-18 af 18

 1. IT- og Telestyrelsen

  styrelse 2002-11, der varetog opgaver inden for information og kommunikation under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (fra 2011 Ministeriet fo... Læs mere

 2. Telefontilsynet

  tidligere dansk tilsynsmyndighed på teleområdet; oprettet ved lov i 1897. I 1982 videreførtes tilsynet af Statens Teleråd, fra 1986 af Teleinspektionen i P... Læs mere

 3. Peter Madsen

  f. 29.11.1957, dansk politiker. Peter Madsen er cand.scient.pol. og arbejder som chefkonsulent i ... ... Læs mere

 4. telekommunikation (Teletjenester - Tilsyn på teleområdet)

  Indtil 1982 blev sikringen af overholdelse af vilkår og den for kunderne nødvendige sammenhæng i teleydelserne efter 1897-loven tillagt et telefontilsyn, so... Læs mere

 5. Statstidende

  officielt dansk meddelelsesblad, der er udkommet siden 1904 på hverdagene tirsdag til lørdag; udgivelsen af det trykte blad sluttede i 2005. I 1903 beslutt... Læs mere

 6. Erhvervsstyrelsen

  styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet, som varetager opgaver inden for erhvervsudvikling, erhvervsregulering, tele- og internetregulering samt virkso... Læs mere

 7. Digitaliseringsstyrelsen

  styrelse under Finansministeriet, oprettet oktober 2011 ved en sammenlægning af den tidligere IT- og Telestyrelses samt Økonomistyrelsens opgaver vedr. den... Læs mere

 8. Statens Information

  ...SI, direktorat oprettet 1975 under Forskningsministeriet. 2002 blev SI lagt sammen med Telestyrelsen i IT- og Telestyrelsen. ...SI blev oprettet for at stø... Læs mere

 9. Danmark - it

  Inspireret af Clinton-administrationens ambition om opbygning af en 'informationsmotorvej' i USA opprioriterede mange lande nationale programmer på it- og t... Læs mere

 10. Erhvervs- og Vækstministeriet

  ministerium, oprettet oktober 2011 i forbindelse med omdannelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet ved regeringen Helle Thorning-Schmidts tiltræden. Erhver... Læs mere

 11. Erhvervsfremme Styrelsen

  indtil 1993 Industri- og Handelsstyrelsen, tidligere styrelse under Erhvervsministeriet, oprettet 1988 med den opgave at styrke dansk erhvervslivs internatio... Læs mere

 12. Erhvervs- og Byggestyrelsen

  styrelse 2001-12 under Økonomi- og Erhvervsministeriet, der havde til opgave at udvikle konkurrencedygtige, markedsbaserede vækstvilkår såvel regionalt s... Læs mere

 13. Uddannelses- og Forskningsministeriet

  ...Uddannelsesministeriet, ministerium for videregående uddannelser, herunder de maritime uddannelser, erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, flere k... Læs mere

 14. liberalisering (Telesektoren)

  har gennem 1900-t. i de fleste lande været drevet på grundlag af en statslig eneret, og driften af televirksomhed har oftest været varetaget direkte af stat... Læs mere

 15. Telestyrelsen

  dansk telemyndighed, som blev oprettet 1990. Styrelsen varetager regulatoriske opgaver på teleområdet, radiofrekvensforvaltning og forholdet til internationa... Læs mere

 16. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

  direktorat under Økonomi- og Erhvervsministeriet 1998-2012, som administrerede den næringsretlige lovgivning og registrerede virksomhedsoplysninger og års... Læs mere

 17. telekommunikation (Teletjenester - Det internationale telesamarbejde)

  Telekommunikation fordrer et omfattende internationalt samarbejde om tjenester og disponering af radiofrekvenser. ITU blev oprettet i 1865 som den internationa... Læs mere

 18. Finansministeriet

  ministerium for den overordnede forvaltning af statens udgifter, for statens personalepolitik og for rationalisering og effektivisering i den offentlige forv... Læs mere

Viser 1-18 af 18

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki