Du søgte efter Idrættens

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Idrættens Forskningsråd

  oprettet i 1959 på initiativ af Dansk Idræts-Forbund med det formål 'at fremme og samordne forskning af idrætslige spørgsmål af medicinsk, fysiologisk, p... Læs mere

 2. Idrættens Fællesråd

  samarbejdsorgan for idrættens hovedorganisationer, dvs. Danmarks Idræts-Forbund, DGI og Dansk Firmaidræts Forbund, formelt dannet i 1977. Reelt havde rådet... Læs mere

 3. Idrættens Hus

  opført af Danmarks Idræts-Forbund, DIF, og indviet i 1974. Arkitekterne er Mikael Tarp Jensen (f. 1943) og Tarquini Mårtensson (f. 1933). Bygningen ligger i... Læs mere

 4. DGI-huset Vejle

  Vejle Centret, sports- og eventcenter i Vejle, grundlagt 1972 som Idrættens Hus. Centeret blev i 2008 overtaget af DGI og fik samtidig sit nuværende navn. ... Læs mere

 5. idrætsforskning

  ... videnskabelige studier, som har til formål at fremskaffe ny viden om idræt, fysisk aktivitet og kropskultur i bred forstand. Idrætsforskning udøves fra... Læs mere

 6. Hans Lyngby Jepsen

  Hans Pauli Lyngby Jepsen,  1.4.1920-31.7.2001, forfatter. Hans Lyngby Jepsen voksede op ved Ålborg fattighus hvor hans far var inspektør, og det indblik d... Læs mere

 7. Knud Secher

  Knud Iver Assens Secher,  2.8.1883-19.2.1956, læge. Født på Frbg, død i Gentofte, urne på Bispebjerg kgd. S. blev 1902 student fra Nykøbing F. og 1909 m... Læs mere

 8. idræt

  Ordet idræt er et særnordisk ord, dvs. det kendes ikke uden for Norden, og dets oprindelse er omstridt; måske kommer det af et forstærkende i- og dræt ... Læs mere

 9. idræt

  emnet behandles i artiklerne nedenfor....Se også sport og leg. ... Læs mere

  Tags:

 10. Brøndby Kommune

  vestlig forstadskommune til København, præget af efterkrigstidens byplanlægning og byvækst. Brøndby Kommune er uberørt af strukturreformens kommunesamm... Læs mere

 11. breddeidræt

  idræt, som dyrkes med et andet formål og på andre betingelser end eliteidrætten. Der er således tale om et relativt begreb, som har fået betydning i takt... Læs mere

 12. idræt (Politik - Idrætspolitik i begyndelsen af 2000-t)

  Siden anden halvdel af 1990'erne har det vist sig som en entydig tendens, at idrættens ideologi justeres i overensstemmelse med det offentliges engagement i s... Læs mere

 13. professionel idræt

  idræt, hvis udøvere helt eller delvis lever af at dyrke idræt. Betegnelsen bruges også om den del af idrætten, hvor den traditionelle frivillige idrætsle... Læs mere

 14. folkelig idræt

  Det folkelige idrætsarbejde i Danmark har sit udspring i 1880'ernes politiske og folkelige bevægelser, mere specifikt i gymnastikbevægelsen. Begrebet anvend... Læs mere

 15. militær idræt

  idrætsgrene, som primært er udviklet af militære myndigheder til brug i den militære udannelse, men som efterhånden er blevet til konkurrenceidræt. I Dan... Læs mere

 16. idrætssociologi

  del af sociologien, som forsøger at beskrive og forklare idrætten som et socialt, samfundsmæssigt og kulturelt fænomen. Idrætssociologiens temaer er beste... Læs mere

 17. Hans Bonde

  f. 9.1.1958, dansk historiker, professor ved Institut for idræt fra 2003. Hans Bonde er en af pionererne inden for dansk mandeforskning og deltager aktivt i... Læs mere

 18. idrætshistorie

  videnskabelige studier af idrættens og kropskulturens udvikling. I 1941 blev den første danske doktordisputats inden for dette område, P.H. Ling og hans Gym... Læs mere

 19. idræt - politik

  Det overordnede mål for idrætspolitikken i Danmark er idræt for alle. Både stat og kommuner forventer, at den offentlige støtte til idrætsforeningerne ... Læs mere

 20. idræt - medlemmer

  I 1998 var ca. 50% af de 7-15-årige (dvs. ca. 75% af de idrætsaktive børn) og 30% af den voksne befolkning (svarende til ca. 60% af de idrætsaktive voksn... Læs mere

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki