Du søgte efter Ikke

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. ikke-angrebspagten

  se Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt. ... Læs mere

 2. ikke-spredningstraktat

  ...Non-Proliferation Treaty, NPT, traktat fra 1968, der går imod spredning af atomvåben til stadig flere lande. Traktaten forpligter ikke-atommagter til at a... Læs mere

 3. ikke-spredningstraktaten

  ...Non-Proliferation Treaty, traktat indgået 1968, der skal forhindre yderligere spredning af kernevåben; tiltrådt af 187 lande. ... Læs mere

 4. ikke-standardanalyse

  udvidelse af matematisk analyse til også at omfatte uendelig små tal, de såkaldte infinitesimaler. Et aksiomsystem for fx de reelle tal vil have disse som s... Læs mere

 5. ikke-metaller

  elektronegative grundstoffer i det periodiske systems 13. til 17. gruppe samt ædelgasserne i gruppe 18. Ikke-metallerne er, ligesom forbindelserne mellem dem,... Læs mere

 6. ikke-vold

  kampform, der er baseret på afvisning af fysisk vold mod mennesker. Blandt fortalere for ikke-vold kan nævnes ... ... Læs mere

 7. ikke-diskriminationsprincip

  EU-princip, knæsat i EF-traktaten, hvorefter al forskelsbehandling, der foretages pga. nationalitet, er forbudt inden for traktatens anvendelsesområde; dvs... Læs mere

 8. ikke-orienterbar flade

  i geometri en flade, hvor en valgt omløbsretning omkring et fast punkt ikke på konsistent måde kan fortsættes hen over fladen. ... Læs mere

 9. ikke-parametriske test

  ...fordelingsfri metoder, en række statistiske test, hvor ingen — eller meget generelle — fordelingsbetingelser ligger til grund. De anvendes i en række ... Læs mere

 10. ikke-kooperative spil

  spil, hvis løsning beskrives ved en ikke-kooperativ ligevægt, dvs. at resultatet opnås ved, at spillerne hver især må vælge strategi uden mulighed for ko... Læs mere

 11. ikke-euklidisk geometri

  se geometri. ... Læs mere

 12. ikke-destruktiv prøvning

  ...NDT, nondestructive testing, hovedkategori inden for materialeprøvning, hvor det færdige emne undersøges for defekter og egenskaber, uden at det tager sk... Læs mere

 13. Ikke-europæiske lande

  ... Læs mere

 14. En forsikring, der ikke dækkede

  Det var de lange chokbølger fra den 9. april 1940, der havde bragt Danmark ind i Atlantpagten. Da forhandlingerne om en nordisk forsvarsalliance strandede, ... Læs mere

 15. Hvorfor ikke revolution i Danmark?

  Den russiske Revolution havde vist, at forholdsvis få beslutsomme og viljestærke revolutionære kunne gribe magten i et kæmperige som det russiske. I Tysk... Læs mere

 16. Det åbne lands samfund er ikke klimakssamfund

  Ifølge amerikaneren F. E. Clements’ klimaksteori skulle det naturlige plantesamfund i et klima som det danske være en løvfældende skov. Alt tyder på, at... Læs mere

 17. logik - ikke-aristotelisk logik

  Det er også muligt at komme frem til andre typer logikker ved at variere definitionen af logisk følge. I definitionen af korrekt logisk følge ovenfor tale... Læs mere

 18. Filosoffer - middelalder - ikke europæiske

  ... Læs mere

 19. Andre ikke-indoeuropæiske sprog

  ... Læs mere

 20. Levestederne i det åbne land er ikke virkelige øer

  Der er en vigtig forskel mellem den „rigtige“ øbiogeografi, der handler om virkelige øer, og den biogeografi, der handler om for et fragmenteret landskab... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki