Du søgte efter Indenrigsministeriet

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Indenrigsministeriet

  ministerium indtil 2001; siden en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet havde ansvar for landets indre (indenrigs) forvaltning, herunder statsa... Læs mere

 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet

  ministerium, oprettet oktober 2011 ved regeringen Helle Thorning-Schmidts tiltræden. Økonomi- og Indenrigsministeriet overtog ved sin oprettelse ressortans... Læs mere

 3. Håndværket

  Først fra kort efter Kristi fødsel finder man ved udgravninger rester af egentlige værksteder, der viser, at her har smede, stenhuggere eller pottemagere ... Læs mere

 4. Home Office

  (eng.), indenrigsministeriet. ... Læs mere

  Tags:

 5. Inddelingsnævnet

  nævn under Indenrigsministeriet, oprettet i 1972 til vurdering af foreslåede ændringer i primærkommune- og amtskommunegrænser. Nævnet nedlagdes i 2002. ... Læs mere

 6. Partistøttenævnet

  nævn under Indenrigsministeriet til behandling af klager over amtsråds og kommunalbestyrelsers forvaltning af loven om økonomisk støtte til politiske parti... Læs mere

 7. lokalforvaltning

  lokalstyre, territorielt afgrænset forvaltning, der består af dels en decentral statslig forvaltning, dels den kommunale forvaltning. Med hjemmel i Grundlo... Læs mere

 8. bygningsinspektør

  arkitekt, som fører tilsyn med kongelige slotte og statens fredede, bevaringsværdige bygninger. Ved enevældens ophør i 1849 blev det statslige, civile bygn... Læs mere

 9. Antonio Cánovas del Castillo

  1828-1897, spansk forfatter og politiker, som fik stor betydning for Spaniens politiske liv efter monarkiets genindførelse i 1874. Han stod bag den nye forfat... Læs mere

 10. statsamt

  tidligere organ for den regionale statsforvaltning i Danmark. De 14 statsamter og Københavns Overpræsidium, som havde samme funktion, hørte ... ... Læs mere

 11. Hugo Preuß

  1860-1925, tysk politiker og jurist. Preuß blev ved kejserrigets sammenbrud i 1918 statssekretær i Indenrigsministeriet. Mellem februar og juni 1919, dvs. un... Læs mere

 12. Ministeriet for Offentlige Arbejder

  ministerium for trafik og telekommunikation, som blev oprettet ved en deling af Indenrigsministeriet i 1892 og nedlagt i 1987; ministeriet var endvidere nedlag... Læs mere

 13. H. Hørring

  Hugo Hørring, 17.8.1842-13.2.1909, dansk politiker. Hørring var fra 1889 departementschef i Indenrigsministeriet og blev i 1894 indenrigsminister i ministe... Læs mere

 14. byråd

  folkevalgt organ, der styrer en kommunes virksomhed. I praksis kan kommunerne frit vælge mellem betegnelsen kommunalbestyrelse og byråd, men den valgte beteg... Læs mere

 15. Frederik Zeuthen

  9.9.1888-24.2.1959, dansk økonom, søn af H.G. Zeuthen. Efter nogle år som konsulent i Social- og Indenrigsministeriet var Zeuthen 1930-58 professor ved Køb... Læs mere

 16. lokalforvaltning (Historie)

  I Danmark kan et lokalstyre med elementer af decentralt statsstyre på landet og selvstyre i købstæderne spores tilbage til middelalderen. I det ældre lokal... Læs mere

 17. Rentekammeret

  dansk centralforvaltningsorgan; kendes fra 1550'erne. Et rentemesterembede er dog nævnt allerede i 1517. Ved enevældens indførelse i 1660 blev det et kolleg... Læs mere

 18. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

  ministerium, oprettet 1987 som Sundhedsministeriet med et sagsområde, der hovedsagelig blev udskilt fra det daværende Indenrigsministerium. 1926-29 fandtes... Læs mere

 19. fiskeri (fiskefartøjernes historie)

  Kystnært fiskeri kan foregå fra simple åbne både, mens havgående fiskeri forudsætter specialbyggede fartøjer. Det nederlandske sildefiskeri i middela... Læs mere

 20. frikommune

  kommune, der deltog i frikommuneprojektet 1985-93, hvis formål var at give Folketinget og regeringen et bedre grundlag for at vurdere, hvordan reglerne for ko... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki