Du søgte efter Indfødsretten

Viser 1-20 af 32

Forrige 1 2 Næste
 1. Indfødsretten

  lov om statsborgerskab, proklameret under store festligheder på ... ... Læs mere

 2. Indfødsretten

  To indbyrdes uforenelige nationale opfattelser var hermed lagt frem. Det blev Eiler Hagerups, der sejrede. Men når den sejrede så hurtigt – og tilsynelad... Læs mere

 3. fødestedskriteriet

  den tanke, at fødestedet afgør, hvilket land fædrelandskærligheden retter sig mod. Tankegangen har rod i 1700-t. I datidens politiske debat gjorde også de... Læs mere

 4. C.A. von Berckentin

  Christian August von Berckentin, 8.12.1694-2.7.1758, dansk embedsmand. Von Berckentin stammede fra Mecklenburg og var 1721-22 og 1743 dansk gesandt... ... Læs mere

 5. Daniel Adzer

  Daniel Jensen Adzer, 1732-1808, dansk medaljør. Udda... ... Læs mere

 6. Johan C. Schrödersee

  Johan Christian Schrödersee,  5.10.1754-2.4.1801, søofficer. Født i Kbh. (Frue), død om bord i Indfødsretten på Kbh.s red, begravet i Kbh. (krigergraven... Læs mere

 7. Olfert Fas Fischer

  Olfert Fas el. Fasvier (ɔ: Favier) Fischer,  14.3.1700-7.12.1761, søofficer. Født i Kbh. (Tysk ref.), død sst., begravet sst. (Tysk ref.). F. blev kadet 1... Læs mere

 8. Ove Malling

  1747-1829, dansk historiker og embedsmand, far til Peder Malling. I 1777 udarbejdede Ove Malling på ... ... Læs mere

 9. Tyskerfejden

  offentlig strid 1789-90, hovedsagelig i København; den opstod som følge af dansk uvilje mod de mange tyskere på fremtrædende poster i administrationen og... Læs mere

 10. Ferdinand Braun

  Ferdinand Albrecht Braun,  7.9.1756-19.12.1813, søofficer. Født i Fredensborg, død på Frederiks hospital i Kbh., begravet på Holmens kgd. B. blev kadet 1... Læs mere

 11. J.O. Schack-Rathlou

  Joachim Otto Schack-Rathlou, 1728-1800, dansk godsejer, embedsmand og politiker. Schack-Rathlou indledte sin karriere som diplomat i Stockholm 1751-52 og fi... Læs mere

 12. udlændingelovgivning

  regler om udlændinges retsstilling i Danmark; ved udlændinge forstås i den forbindelse alle personer uden dansk statsborgerskab, dvs. statsborgere i andre... Læs mere

 13. Mikkel Bille

  Michael Bille,  14.5.1680-2.5.1756, søofficer. Død i Holbæk, begravet i Kbh. (Holmens k.). B. blev lærling 1694 og var 1697–99 på togt til Ostindien. H... Læs mere

 14. Juliane Marie

  4.9.1729-10.10.1796, dansk dronning, datter af hertug Ferdinand Albert 2. (1680-1735) af Braunschweig-Wolfenbüttel, gift i 1752 med ... ... Læs mere

 15. Ove Høegh-Guldberg

  1.9.1731-7.2.1808, dansk statsmand. Høegh-Guldberg voksede op i små kår som bedemandssøn i Horsens. Efter studentereksamen studerede han 1749-53 teologi... Læs mere

 16. Peder Kofod Trojel

  Peder Kofod Trøjel,  5.5.1754-9.11.1784, forfatter, jurist. Født i Fuglevig præstegård, Vissenbjerg sg., Odense amt, død i Fåborg, begravet sst. T. blev... Læs mere

 17. Jørgen Balthazar Winterfeldt

   1.10.1732-22.7.1821, søofficer. Født i Fredericia, død i Kbh. (Holmens), begravet i urtegården ved Holmens k. W. gjorde 1742 pagetjeneste hos grevinde Re... Læs mere

 18. Jacob Scavenius

  Jacob Brønnum Scavenius,  2.4.1749-20.6.1820, godsejer. Født i Skagen, død på Gjorslev, begravet i Holtug. Efter oprindelig at have været landmand flytte... Læs mere

 19. Edvard Storm

   21.8.1749-29.9.1794, forfatter, pædagog. Født i Vå å i Gudbrandsdalen, død i Kbh. (Nic), begravet sst. (Ass.). S. var elev i Knstiania lærde skole 1761... Læs mere

 20. Thomas Thaarup

   21.8.1749-12.7.1821, forfatter. Født i Kbh. (Petri), død på Sophiehøj i Smidstrup ved Hørsholm, begi. i Hørsholm. Da faderen, formentlig efter en falli... Læs mere

Viser 1-20 af 32

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki