Du søgte efter Indflydelse

Viser 1-20 af 86

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. antikkens indflydelse

  Antikken har i vestligt teater været et af de stærkeste referencepunkter hvad angår teaterindretning, dramaturgi og dramatiske motiver. Motiveringen er ofte... Læs mere

 2. Menneskets indflydelse

  ... Læs mere

 3. Menneskets indflydelse på bundvegetationen

  Den uforstyrrede bundvegetation har generelt en høj biologisk kvalitet med stor artsrigdom, jævn fordeling af de mange arters hyppighed (høj artsdiversite... Læs mere

 4. Vindens indflydelse på havet

  Når vinden blæser hen over havoverfladen, mærker den det som en gnidningsmodstand, idet vandet normalt ikke bevæger sig lige så hurtigt som vinden. Denn... Læs mere

 5. Fiskeriets indflydelse på bestandene

  Fiskebestandes dynamik Havets fortsatte produktion af fisk og skaldyr afhænger af, om naturen kan erstatte det som fjernes. En fiskebestands produktion er b... Læs mere

 6. Asiatisk indflydelse på vestligt teater

  Asiatisk teater og asiatisk kultur generelt har i århundre... ... Læs mere

 7. Sproglig indflydelse og andre påvirkninger

  De danske koloniers organisation og karakter var både i England og Normandiet mere præget af de stedlige forhold end af foranstaltninger som danerne foreto... Læs mere

 8. Faktorer med indflydelse på bundvegetationen

  Bundvegetationens tæthed og sammensætning er påvirket af mange faktorer, der varierer med årstiden, vanddybden og havområdets karakter. De vigtigste fak... Læs mere

 9. Fremmed indflydelse- handel og diplomati

  I løbet af de tre hundrede år som denne bog omfatter kom danerne i nærmere forbindelse med omverdenen og med andre folks tanker og tankegang end nogen sin... Læs mere

 10. V. Steensberg

  Viggo Steensberg,  10.4.1898-8.3.1956, forsøgsleder. Født i Sinding, død på Næsgård, begravet i Roskilde. På vestjyske bøndergårde fik S. en grundlæ... Læs mere

 11. H.M. Tofte

  Hans Mikkelsen Tofte, ved dåben Toft,  13.12.1825-3.1.1917, skoleleder. Født i Tislund, Haderslev amt, død i Skårup, Svendborg amt, begravet sst. Fra sit ... Læs mere

 12. Georg Brodersen

  Georg Nicolai Brodersen,  8.4.1819-5.4.1908, danser, danselærer. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet i Gentofte. 1830 blev B. elev på balletskolen, 18... Læs mere

 13. N.P. Schøler

  Nicolay (Peter) Schøler,  9.3.1772-30.4.1851, landøkonom, lærer. Født i Flovt i Øsby, død i Hammel, begravet sst. Efter sin konfirmation kom S. til Kbh.... Læs mere

 14. Poul Richard Hauberg

   19.9.1887-23.9.1959, apoteker, medicinalhistoriker. Født i Kbh, død på Rigshosp. sst., begravet Vestre kgd. H. blev 1904 disipel på Kgl. Frederiks hospit... Læs mere

 15. Cai Hegermann-Lindencrone

  Cai Ditlev (Detlev) Hegermann-Lindencrone,  17.5.1807-22.12.1893, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Garn.). H.-L. blev 1816 volontør, ... Læs mere

 16. Poul Harder

  Poul Jesper Harder,  24.6.1878-29.3.1931, geolog. Født i Vejle, død i Hørsholm, begravet i Kbh. (Vestre). H. blev student 1896 fra Frbg. gymnasium, cand.po... Læs mere

 17. Carsten Olsen

  Carsten Erik Olsen,  1.3.1891-19.8.1974, botaniker, plantefysiolog. Født i Kbh. (Johs.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Garn.). O. blev student fra Østre ... Læs mere

 18. J.B.S. Estrup

  Jacob Brønnum Scavenius Estrup, 16.4.1825-24.12.1913, konseilspræsident. J.B.S. Estrup havde sit slægtspræg mere fra den mødrene end fra den fædrene st... Læs mere

 19. Ove Høegh-Guldberg

   1.9.1731-7.2.1808, gehejmestatsminister, historisk og teologisk forfatter. Ove Høegh-Guldbergs kår som barn og ungt menneske var meget fattige, men ved d... Læs mere

 20. vox viva docet

  (lat.), har en belærende indflydelse. ... Læs mere

Viser 1-20 af 86

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki