Du søgte efter Isefjorden

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Isefjord

  udgør sammen med Roskilde Fjord Sjællands største fjordsystem. Isefjord er næsten 50 km lang og har et samlet areal på ca. 450 km2. .........Navnet ... Læs mere

 2. Mogens Ørsnes

   7.3.1925-24.9.1994, arkæolog, overinspektør. Født i Charlottenlund (Ordrup). Ø. tog 1943 matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen fra Ordrup gymnas... Læs mere

 3. J.F. Classen

  Johan Frederik Classen,  11.2.1725-24.3.1792, industrigrundlægger, godsejer, legatstifter. Født i Kristiania, død på Arresødal, begravet i Vinderød k. E... Læs mere

 4. Mesodinium

  (af meso- og gr. dinos 'kreds, hvirvel'), slægt af marine ciliater. Cellerne optager røde, fotosyntetiserende rekylalger, som imidlertid ikke nedbrydes, men ... Læs mere

 5. Lommestenen

  vandreblok beliggende i Isefjorden ca. 50 m fra land ved den nordlige ende af Stokkebjerg Skov ved Gelstrup. Stenen regnes almindeligevis for den største i... Læs mere

 6. Tempelkrog

  den inderste, fligede vig af Isefjorden syd for ... ... Læs mere

 7. Nordsjælland

  overvejende kulturel betegnelse for egnen nord for København mellem Isefjorden og Øresund. Området har siden 1500-t. været præget af kongernes slotte og s... Læs mere

 8. kildekalk

  porøse kalksten udfældet ved kalkholdige kildevæld. Kalken har sin oprindelse i de omliggende landskabers jordlag, hvor den er opløst af CO2-holdigt van... Læs mere

 9. marinestation

  mindre landbaseret sømilitært anlæg, der udfører serviceopgaver til støtte for de operative enheder. På Marinestation Kongsøre ved Isefjorden ... ... Læs mere

 10. Isefjordsværkstedet

  dansk malerværksted, der virkede ca. 1460-80. Isefjordsværkstedet har udsmykket en lang række kirker i det nordlige Sjælland med kalkmalerier, fra Bregni... Læs mere

 11. Kyndbyværket

  (ved Kyndby, 1257 Kinby, vist af kind i bet. 'skråning' og ... ... Læs mere

 12. Rørvig

  by med mindre færge- og lystbådehavn nær indsejlingen til ... ... Læs mere

 13. havebrug

  plantedyrkning inden for et særligt, indhegnet område. De oldnordiske ord hagi og garður betød oprindelig hegn, men overgik til at betegne selve det indheg... Læs mere

 14. Johannes Wiedewelt

   1731-1802, dansk billedhugger. Som nyklassicist ønskede han tillige at inddrage nordisk mytologi i den nationale kunst, men frygtede i første omgang, at... Læs mere

 15. Brydeshval

  Brydeshvalen, der er en oceanisk og subtropisk finhvalart, blev konstateret i europæiske farvande for første gang nogensinde i august 2000 i Isefjorden. B... Læs mere

 16. Højby

  by i Odsherred 5 km sydvest for... ... Læs mere

 17. marinbiologi

  (1. led marin- 'vedr. havet', af lat. marinus, se marina), havbiologi, videnskabsgren om havets organismer, deres miljø og samspillet med dette; se ... ... Læs mere

 18. Orøstrand Skole- og Behandlingshjem

  døgninstitution for børn og unge i alderen 5-18 år beliggende på Orø i Isefjorden ved Holbæk. Institutionen har 24 pladser fordelt på tre afdelinger s... Læs mere

 19. Døgling

  Døglingen forekommer som oceanisk strejfer både i de indre danske farvande og langs Nordsø- og Skagerrakkysten. Et enkelt dyr, der i 2000 gik på grund v... Læs mere

 20. østers

  Ostreacea, overfamilie omfattende to familier af marine og brakvandslevende ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki