Du søgte efter Itzehoe

Viser 41-60 af 100

 1. so ein Ding muss ich auch haben

  ...so ein Ding müssen wir auch haben, (ty., fra romanen Siegfried von Lindenberg (1779) af Johann Gottwerth Müller von Itzehoe (1743-1828)), sådan en ting m... Læs mere

 2. Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

  Kiel, har sin oprindelse i De Rådgivende Provinsialstænders bibliotek i Itzehoe. I 1895 blev det reorganiseret som specialbibliotek for Hertugdømmernes topo... Læs mere

 3. Stænderne og offentligheden

  I Roskilde og Itzehoe trådte Østifternes og Holstens stænder sammen den 1. oktober 1835. Kongen var i forsamlingerne repræsenteret ved en kongelig kommis... Læs mere

 4. De Rådgivende Provinsialstænder

  danske stænderforsamlinger, indført efter preussisk forbillede ved love af 28.5.1831 og 15.5.1834. Baggrunden var, at Frederik 6. efter ... ... Læs mere

 5. Johannes Høpfner

   24.1.1813-9.11.1852, amtssekretær, publicist. Født i Uetersen, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Ass.). H. blev student 1832 i Kiel, tog 1836 juridisk ek... Læs mere

 6. Fronterne trækkes op

  Der var valg til stænderne i Slesvig og Itzehoe omkring nytår 1841. Valgdeltagelsen var lavere end første gang, men under ét fik forsamlingerne et lidt s... Læs mere

 7. Gudfred

  d. 810 el. 811, konge. Vort kendskab til G. hviler på meddelelser i de frankiske annaler som intet fortæller om hans æt. Hans forgænger må have været den... Læs mere

 8. Godske Buchwald

   17.9.1624-27.11.1700, gehejmeråd. Død i Hamburg, begravet i Kiel (Nic. k.). B. studerede 1647 ved univ. i Orleans og 1649 i Rom. Allerede 1647 blev han af ... Læs mere

 9. Adolf Blome

  Adolf Frederik Blome,  15.3.1798-10.7.1875, baron, politiker. Født på Salzau, død på Heiligenstedten, begravet i Probsteierhagen. B. overtog 1818 det 'Blo... Læs mere

 10. De første stænderforsamlinger

  Bonden på Holevadgården var fæster under præstekaldet, og gården var ifølge den endnu gældende 1688-matrikel skyldsat til lidt over ni tdr. hartkorn. ... Læs mere

 11. Fra reskript til forordning

  I Danske Kancellis arbejde med lovudkastet kom det til en konfrontation mellem Stemann og Ørsted. Den første ønskede den nye institutions vælgergrundlag ... Læs mere

 12. Jacob Seefeld

   1.9.1545-15.11.1599, til Visborg, rigsråd. Født på Visborg, død på Gavnø, begravet i Visborg k. S. opdroges efter faderens død hos en moster i Itzehoe... Læs mere

 13. Adam Dan

  Døbt Niels Pedersen,  8.2.1848-6.5.1931, præst, forfatter. Født i Odense, død i Clinton, Iowa, begravet i Chicago. D. gennemgik i sin ungdom stærke brydn... Læs mere

 14. Jacob Fabricius

  Jacob Fabricius Schmidt,  30.1.1560-5.11.1640, gottorpsk generalprovst. Født i Tønder, død i Slesvig, begravet i domk. sst. I sin første barndom i Tønder... Læs mere

 15. Forfatningskamp og borgerkrig

  Opbruddet fra enevælden skete gradvis, delvis i takt med, at borgerskabets politiske ambitioner langsomt nød fremgang. Frederik 6. havde gennem hele sin re... Læs mere

 16. Den nationale kamp og Det åbne Brev af 8. juli 1846

  I 1844 mødtes den slesvigske stænderforsamling i juli samtidigt med den i Viborg. Begge steder blev det nationale spørgsmål et væsentligt emne for forha... Læs mere

 17. Frederik 6.s sidste år

  Den stigende økonomiske aktivitet, der prægede hele Europa i 1830'rne, øgede skibsfarten gennem Øresund og dermed også irritationen i handelskredse og h... Læs mere

 18. Hans

  Hans den Yngre,  25.3.1545-9.10.1622, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg. Født på Koldinghus, død på Glücksborg, begravet i Sønderborg slotskapel. H.... Læs mere

 19. Kvinderne

  Små dynger af brændte knogler – det var, hvad der blev tilbage af menneskene i bronzealderens sidste halvdel. Derfor kan perioden virke lidt anonym, for ... Læs mere

 20. P.F. Rist

  Peter Frederik Rist,  7.7.1844-25.6.1926, officer, forfatter. Født i Kbh. (Holmens), død sst., urne på Ass. kgd. R. meldte sig som officersaspirant frivill... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki