Du søgte efter Jægerspris

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Jægerspris

  by på halvøen ... ... Læs mere

 2. Jægerspris Slot

  slot, hovedgård og gods (1997: 3012 ha), tidligere benævnt Abrahamstrup, fra 1677 Jægerspris. Gården nævnes i 1318 som kongsgård; senere blev den ove... Læs mere

 3. Jægerspris Mølle

  vindmølle i Jægerspris, 5 km vest for ... ... Læs mere

 4. Jægerspris Skovdistrikt

  skovområde langs Roskilde Fjords vestbred nord for ... ... Læs mere

 5. Abrahamstrup

  til 1677 navn på Jægerspris Slot. ... Læs mere

 6. Ernst Ulrik Dose

   ca. 1656-25.11.1706, overkammersekretær, deputeret for finanserne. Født i herskabet Pinneberg, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). D. blev 1674 immatrik... Læs mere

 7. Løvblandskove

  Med “løvblandskov” tænkes der først og fremmest på løvskove uden en egentlig hovedtræart, dvs. hvor ingen af træarterne udgør mere end 50 % af st... Læs mere

 8. Vagn Holstein

   4.10.1889-24.11.1959, skovrider. Født på Hejnstrupgård, Gundsømagle, død i Jægerspris, begravet sst. Efter studentereksamen 1908 valgte H. skovbrugsstu... Læs mere

 9. David Monies

   3.6.1812-30.4.1894, maler. Født i Kbh. (Mos.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Mos. Vestre). M.s far havde været velhavende, men mistede sine penge i stat... Læs mere

 10. Torben Holck Colding

   21.9.1918-6.1.1998, kunsthistoriker. Født i Kbh. (Skt. Jac.). Inden C. studerede kunsthistorie tog han i 1944 juridisk embedseksamen og fortsatte derefter s... Læs mere

 11. Grevinden

  Alle ville formodentlig have elsket Frederik 7. uden større forbehold, så bizar som han nu var, hvis det ikke havde været for denne kvindelige skikkelse, ... Læs mere

 12. Horns Herred

  ...Hornsherred, halvøen mellem Isefjord og Roskilde Fjord; 240 km2. Den 30 km lange halvøs morænelandskab er en blanding af dødisprægede partier og sm... Læs mere

 13. Eksempler på danske skov-fyrskove

  De danske skov-fyrskove står især som plantager på mager og sandet bund, f.eks. i Hornbæk, Asserbo og Tisvilde plantager i Nordsjælland, hvor også den... Læs mere

 14. Gerda Müller

   19.2.1882-22.2.1974, skoleleder. Født i Kbh. (Matthæus), død på Mariaforbundet, begravet Skoven kgd. ved Jægerspris. Som den ældste af seks søskende v... Læs mere

 15. Edele Jernskæg

  d. ca. 1512, kong Hans' elskerinde. J.s forældre tilhørte lavadelen; faderen var lensmand på Roskildebispens borg Eliinge (nu Løvenborg). Senest 1498 optog... Læs mere

 16. Skovbrynet som levested

  Skovbryn drives de fleste steder mere ekstensivt end den øvrige skov. Der er som regel flere forskellige arter af vedplanter, især i brede bryn (figur 18-3... Læs mere

 17. Jørgen Schulte

  Jørgen Schult,  2.4.1593-20.8.1652, hofråd. Født på Horneburg, Bremen stift, død på Finstrup. Efter at have fuldendt sine studier i Wittenberg og set si... Læs mere

 18. Heinrich Jacob Aldenrath

   17.2.1775-25.2.1844, maler, litograf. Født i Lübeck, død i Hamburg. A. kom tidligt i lære hos landskabsmaleren J. J. Tischbein. Da F. C. Gröger kom ti... Læs mere

 19. Arne Kemp

   15.7.1889-15.9.1974, højesteretssagfører, kammeradvokat. Født i Uldum, død i Hellerup. K. hører til den gruppe af betydelige advokater der prægede proc... Læs mere

 20. Skov-fyrskov

  Historie og udbredelse Skov-fyrskove er naturligt udbredt over det meste af Europa fra Nordspanien og Norditalien over Skandinavien og Rusland til Sibirien. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki