Du søgte efter J. H. E. Bernstorffs

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Erhard Wedel-Friis

   22.7.1710-10.11.1786, lensgreve, officer, diplomat. Død på Frijsenborg, begravet i Hammel. W.-F. blev 1727 sekondløjtnant, 1733 kar. ritmester med ansætt... Læs mere

 2. Reinhard Iselin

  ... Læs mere

 3. J.C.J. v. Berger

  Johann Chilian Just v. Berger,  8.12.1723-16.3.1791, læge. Født i Celle, død i Kbh., begravet sst. (Fred. ty. k.s kapel). v. B. studerede og kreeredes til ... Læs mere

 4. Frederik Christian Kaas, f. 1725

   1.12.1725-18.1.1803, søofficer. Født på Rydbjerggård, død i Kbh. (Holmens), begravet i Fraugde k. K. blev kadet 1739, sekondløjtnant 1743, premierløjt... Læs mere

 5. Frederik Güldencrone

  Christian Frederik Guldencrone,  3.7.1741-10.11.1788, lensbaron, diplomat. Født på Rethwisch, død i Wien, antagelig, begravet sst. Efter faderens død arve... Læs mere

 6. Marcus Gerhard Rosencrone

   25.5.1738-5.12.1811, greve, gehejmestatsminister. Født i Bergen, død i Kbh. (Petri), begravet i Petri k. R. var kommet i Bergens latinskole da faderens dø... Læs mere

 7. Christian Stolberg

   15.10.1748-18.1.1821, greve, amtmand, forfatter. Født i Hamburg, død på Vindeby ved Eckernförde, begravet i Horslunde. Efter at faderen 1756 var trådt i... Læs mere

 8. Andreas Hauch

   27.3.1708-19.5.1782, officer. Født i Ingermanland, død i Kbh., begravet i Undløse k. H.s far der ifølge broderen Bertel 'vide haver Vandret Werden om' ha... Læs mere

 9. Heinrich Schimmelmann

  Heinrich Carl Schimmelmann, 1724 (døbt 14.7.)-15.2.1782, greve, skatmester, gehejmestatsminister. Heinrich Schimmelmann blev af faderen sat i lære hos en k... Læs mere

 10. J.O. Schack-Rathlou

  Joachim Otto Schack-Rathlou,  13.7.1728-7.6.1800, gehejmestatsminister. Født på Juellinge, Hellested sg, død på Rathlousdal, begravet i Gosmer k. Tidligt ... Læs mere

 11. J.H.E. Bernstorff

  Johan Hartvig Ernst Bernstorff, 13.5.1712-18.2.1772, dansk udenrigsminister. Bernstorff tilhørte en tysk adelsslægt og var født i Hannover. Efter en omfa... Læs mere

 12. J.H.E. Bernstorff

  Johan Hartvig Ernst Bernstorff,  13.5.1712-18.2.1772, greve, udenrigsminister. Født i Hannover, død i Hamburg, begravet i Siebeneichen k. i Lauenburg. Som y... Læs mere

 13. J.M. Preisler

  Johan Martin Preisler,  14.3.1715-17.11.1794, kobberstikker. Født i Nürnberg, død i Kbh. (Fred. ty.), begravet i Fred. ty. k. P. tilhørte en vidt forgrene... Læs mere

 14. H.W. v. Warnstedt

  Hans Wilhelm v. Warnstedt, ved dåben Johan,  13.9.1743-20.10.1817, officer, teaterdirektør, diplomat. Født i Fredericia, død i Kbh. (Garn.), begravet sst.... Læs mere

 15. D.G. Moldenhawer

  (Carl) Daniel Gotthilf Moldenhawer, 11.12.1753-21.11.1823, teolog, bibliotekar. D.G. Moldenhawer voksede op i et hjem hvor lærdom havde til huse og kom tidl... Læs mere

 16. Claude Louis Saint-Germain

  1707-1778, fransk officer, dansk krigsminister 1763-66 og 1767. Saint-Germain forlod Frankrig og tjente under ... ... Læs mere

 17. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

  ... stiftet i 1769 efter engelsk forbillede på initiativ af J.H.E. Bernstorffs protegé juristen Martin Hübner (1723-95). Selskabets formål var at opmuntre ... Læs mere

 18. Den danske digter

  Under Frederik 5. førte den danske enevælde en prætentiøs kulturpolitik. For det dannede Europa skulle den danske konge stå som kulturens beskytter. På... Læs mere

 19. Revolutionstiden og P.A. Heiberg

  Fra begyndelsen havde Guldberg haft en stærk modstander i J.H.E. Bernstorffs nevø, A.P. Bernstorff, der efter kuppet mod Struensee blev optaget i statsrådet... Læs mere

 20. Torkel Baden

   26.5.1734-14.11.1805, godsfunktionær, landøkonomisk forfatter. Født i Vordingborg, døbt 28.5. sst, død i Gentofte, begravet sst. B. blev student fra Vor... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki