Du søgte efter Københavns Kommune

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Københavns Kommune

  kommune, der omfatter de centrale dele af Storkøbenhavn, beliggende på øerne Sjælland, Slotsholmen og Amager. Med 559.440 indb. (2013) er kommunen langt... Læs mere

 2. Københavns Kommune (Forvaltningshistorie)

  Københavns oprindelige særstilling var betinget af, at byen tilhørte kirken, nemlig biskoppen af Roskilde, oprindelig en gave fra Valdemar 1. den Store til ... Læs mere

 3. Københavns Kommune (Miljø)

  København er i dag en ret ren storby, men sådan har det ikke altid været. Fra middelalderen og op til midten af 1800-t. løb spildevandet i gaderne i åbne ... Læs mere

 4. København - forvaltning og miljø

  Vedrørende byens forvaltningshistorie og miljøforhold, se Københavns Kommune. Ellers læs om ... ... Læs mere

 5. borgerrepræsentationen

  se kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune. ... Læs mere

 6. Marionetteatret i Kongens Have

    lille storbyteater i ... ... Læs mere

 7. spanskrør

  ...rotting, stængel af spanskrørspalmen, tidligere brugt strafferedskab i skoler. Ifølge lærerinstruksen fra 1814 havde læreren ret til at straffe børn u... Læs mere

 8. Sophie Hæstorp Andersen

  Anne Sophie Hæstorp Andersen, f. 26.9.1974, dansk socialdemokratisk politiker. Sophie Hæstorp Andersen er cand.scient.pol. og har virket som fuldmægtig i ... Læs mere

 9. bydelsråd

  selvstændig administrativ enhed med ansvar for bl.a. sociale ydelser og ældreområdet, men fx uden mulighed for at udskrive skatter; oprettet i 1997 i Køben... Læs mere

 10. Studieskolen

  ...Studieskolen i København, selvejende institution, der udbyder kurser i fremmedsprog og dansk for voksne indvandrere efter hhv. Folkeoplysningsloven og o... Læs mere

 11. Carl Emil Krarup

  12.10.1872-30.12.1909, dansk ingeniør, fra 1896 ansat ved Københavns Kommune. I 1898 indtrådte han i telegrafvæsenet, hvor han blev udnævnt til telegrafin... Læs mere

 12. Fæstningsringen

  samlet betegnelse for de historiske forsvarsværker, der danner en ring af parker omkring Københavns middelalderby. Ringen omfatter bl.a. ... ... Læs mere

 13. Valbyparken

  park i Valby i Københavns Kommune, anlagt delvis på opfyld af dagrenovation. Første del på 18 ha blev åbnet 1939; den er senere omlagt og udvidet til ... Læs mere

 14. Carl Christian Ebbesen

  f. 31.7.1968, dansk politiker. Carl Christian Ebbesen, der er uddannet civiløkonom, har siden 1995 været medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse,... ... Læs mere

 15. Charles Ambt

  Georg Christian Charles Ambt, 24.2.1847-15.7.1919, dansk civilingeniør og generaldirektør for s... ... Læs mere

 16. Emdrup

  (1186 Imbrethorp, af mandsnavnet Imbre, oprindelig 'femernbo', og -torp 'udflytterby'), bydel i det nordlige København, første gang nævnt i et pavebrev fr... Læs mere

 17. taffel

  (via mnty. fra lat. tabula 'bord, bræt', samme ord som da. tavle), regenters og andre fyrstelige eller særlig højtstående personers måltid. I sammensat fo... Læs mere

 18. Christiania - Christianiasagerne

  er to retssager fra 1976, som især har interesse ud fra en procesretlig vinkel. I den første anerkendte Østre Landsret Fristaden Christiania som part i re... Læs mere

 19. børnenævn

  kommunalt udvalg i København, der fra Forsorgslovens ikrafttræden i 1933 og indtil den 1.1.1993 traf beslutninger om tvangsfjernelse af børn i Københavns K... Læs mere

 20. overborgmester

  formand for borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og for kommunens økonomiudvalg. Posten som overborgmester blev oprettet ved Københavns Kommunes sty... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki