Du søgte efter Københavns belejring

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste
 1. Københavns belejring

  svensk belejring af København fra den 11. august 1658 til den 27. maj 1660 under den anden ... ... Læs mere

 2. Københavns belejring

  Sammen med København var den danske flåde kommet i grev Christoffers magt. Christian 3. fik udrustet nogle skibe, men måtte ellers forlade sig på sine al... Læs mere

 3. Københavns belejring - Borchs og Harders eposer

  Under Københavns belejring i 1658-60 foregik en livlig litterær dansk-svensk trafik. Her afspejles de seneste modestrømninger inden for politisk satirisk ... Læs mere

 4. Jacob Fibiger

  1793-1861, dansk artillerigeneral. Fibiger deltog som kadet i kampene under Københavns belejring i 1807 og som oberstløjtnant og oberst i krigen 1848-50. Fib... Læs mere

 5. Henrik Harder

  1642-1683, dansk latindigter. Om Københavns belejring 1659 skrev Harder året efter et epos med hedensk-antikt gudeapparat, Hafnia Liberata. Han viste sig i E... Læs mere

 6. Stormen på København

  episode under ... ... Læs mere

 7. Frederik Thuresen

  8.12.1613-17.4.1675, københavnsk borgerfører. Frederik Thuresen, der var født i en patricierfamilie i Aalborg, virkede med held som købmand i København... Læs mere

 8. Bartholin

  dansk borger- og adelsslægt, der nedstammer fra den jyske bonde Jesper Pallesen (ca. 1550). Sønnesønnen Caspar Bartholin, som var teolog og læge samt pro... Læs mere

 9. Ulrik Christian Gyldenløve - søn af Christian 4.

  7.4.1630-11.12.1658, dansk officer; søn af Christian 4. og ... ... Læs mere

 10. Sophie Amalie

  24.3.1628-20.2.1685, dronning af Danmark, datter af hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg (1582-1641). Sophie Amalie ægtede den senere kong ... ... Læs mere

 11. Adelens modstand

  Adelen var taberen og følte sig som taberen. Den Gunde Rosenkrantz, Lærde Holgers søn, der befalede døren til rådsstuen åbnet, da borgerne og gejstligh... Læs mere

 12. Barokkens kulmination - Thomas Kingo

  Med Kingo fuldendes den stiludvikling, som begyndte i renæssancen, i en sammensmeltning af ideologi og form. Det er nærliggende at se denne kunstneriske ku... Læs mere

 13. Adolph Fuchs

  d. 1662, generalmajor i dansk tjeneste, formentlig ... ... Læs mere

 14. Peder Skram

  ca. 1503-11.7.1581, dansk admiral og rigsråd. Peder Skram fulgte ... ... Læs mere

 15. nylatin

  det talte og skrevne latinske sprog fra renæssancen til nutiden. Se ... ... Læs mere

 16. Digtning som embede - Anders Bording

  I første del af 1600-tallet var bogmarkedet helt domineret af religiøs litteratur. Tidens digtning udfoldede sig som såkaldt lejlighedsdigtning, skrevet t... Læs mere

 17. Sammensværgelsen

  Der var uro i Danmark i sommeren 1522. I Ålborg blev kongens lensmand, Hans Tolder, dræbt af borgerne. Denne lensmand i landets største len var selv borge... Læs mere

 18. C.W. Eckersberg

  Christoffer Wilhelm Eckersberg, 2.1.1783-22.7.1853, dansk maler. C.W. Eckersberg voksede op på halvøen Sundeved ved Als Sund i Sønderjylland. Han kom i m... Læs mere

 19. Sejrherren i sigte

  Efter at Lübecks energiske borgmester havde måttet slutte freden med hertug Christian, var han ikke mere i stand til at yde en kraftig indsats i Danmark. H... Læs mere

 20. Ladegården

  opr. avlsgård under Københavns Slot, anlagt i 1620. Ladegården blev senere bortforpagtet og i 1648 overdraget Københa... ... Læs mere

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki