Du søgte efter Kalvø

Viser 1-17 af 17

 1. Kalvø

  18 ha stor, sandet ø i vestenden af Genner Bugt 10 km nord for Aabenraa; 12 indb. (2014). Øen hører til ... ... Læs mere

 2. Klostres og klosterfolks stilling i samfundet

  Klostrenes forhold til pavemagten har som allerede antydet været forskellig fra orden til orden. Fælles for alle klostre i den vestlige kirke var, at de st... Læs mere

 3. Genner Bugt

  tidl. Genner Fjord, ca. 4 km lang bugt 10 km nord-nordøst for Aabenraa. Bugten er mere end 10 m dyb og skærer sig ind i det bakkede morænelandskab melle... Læs mere

 4. Briennus

  ca. 1170, død i Sorø, cisterciensermunk. Englænderen B. var en af de fremmede munke, der kom ind i landet og levede i vore cistercienserklostre i grundlægg... Læs mere

 5. Øm Kloster

  Cara insula, cistercienserkloster i landsbyen Emborg på nordsiden af ... ... Læs mere

 6. Det nye bondesamfund

  Følgen af de forandringer af landskabet, som landbruget efterhånden havde skabt, blev, at der opstod små og spredtliggende bosættelser. De enkelte famili... Læs mere

 7. Janus la Cour

  1837-1909, dansk maler. La Cour blev bl.a. uddannet på Kunstakademiet 1857-64. Det blev dog mødet med ... ... Læs mere

 8. En vellykket, men besværlig klostergrundlæggelse

  Karteusernes hjemrejse var dog undtagelsen, som også bekræftede Eskils alsidighed i valget af klosterordener. Han oprettede således det første nonneklost... Læs mere

 9. Sven, biskop i Århus

  d. 30.10.1191, biskop i Århus. Død i Østrup, muligvis Albæk sg., Støvring hrd., Randers amt, begravet i Øm kloster. Efter at have været udvalgt biskop b... Læs mere

 10. Aabenraa Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Sønderjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Aabenraa, Bov, Lundtoft, Rødekro og Tinglev. Kommunen, hvis område... Læs mere

 11. Frederikssund Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Nordsjælland i ... ... Læs mere

 12. Skanderborg Sø

  uregelmæssig, 9 km2 stor sø med Skanderborg by ved den nordøstlige del. De øvrige bredder er kantet af rørsumpe, enge og moser, hvorfra der rejser sig ... Læs mere

 13. Ladbyfundet

  fornem vikingetidsgrav ved landsbyen Ladby på Fyn, 3 km sydvest for ... ... Læs mere

 14. Litteratur

  Forkortelser: AUD = Arkæologiske Undersøgelser i Danmark....Aaby, Bent 1985: Norddjurslands landskabsudvikling gennem 7000 år. Belyst ved pollenanalyse og b... Læs mere

  Tags:

 15. Hack Kampmann

   6.9.1856-27.6.1920, arkitekt. Født i Ebeltoft, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). K. blev dimitteret fra Teknisk selskabs skole 1873, gjorde svendest... Læs mere

 16. Frederikssundvikingerne

  navn på gruppe af amatørskuespillere, der siden 1952 har opført såkaldte vikingespil, dvs. friluftsspil med vikingetiden som tema. Spillene opføres hver s... Læs mere

 17. Frederikssund

  by i Nordsjælland ved ... ... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki