Du søgte efter Kendsgerninger

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. facts

  (eng.), kendsgerninger; fact. ... Læs mere

  Tags:

 2. Poul Borum

  Poul Villiam Borum,  15.10.1934-10.5.1996, forfatter. Født i Kbh., begravet sst., (Garn. fællesgrav). B. blev student 1953 fra Horsens statsskole og studere... Læs mere

 3. Svend Ranulf

   26.3.1894-16.3.1953, sociolog, filosof. Født i Odense, død i Århus (Pauls), begravet sst. (Ndr. kgd.). R. blev student 1912 (fra Odense katedralskole) og ... Læs mere

 4. dokumentarisk

  (se dokument), ved hjælp af dokumenter; som bygger på kendsgerninger. ... Læs mere

 5. faktisk

  (efter ty. faktisch, af lat.), virkelig; grundet på kendsgerninger; i virkeligheden. ... Læs mere

 6. dokumentarisme

  (af lat.), en retning inden for litteratur og film, som er baseret på kendsgerninger og hvad der kan bevises. ... Læs mere

 7. formalvidenskab

  videnskab, der ikke omhandler empiriske kendsgerninger, men udelukkende formelle systemers indre sammenhæng. Eksempler er logik, matematik og dele af lingvist... Læs mere

 8. lysning

  i ældre dansk retssprog en kundgørelse fra en ret om forskellige retlige kendsgerninger vedrørende fast ejendom mv., som der knyttes virkninger til dels mel... Læs mere

 9. matter of fact - kendsgerning

  (eng. matter of fact kendsgerning, matter-of-fact prosaisk), kendsgerning. ... Læs mere

 10. anbringender

  de faktiske og retlige grunde, som en part i en retssag anfører til støtte for sin påstand. I en borgerlig retssag skal parterne således i stævningen og s... Læs mere

 11. adkomst

  ... Læs mere

 12. bevisbyrde

  byrde, der påhviler en part i en retssag og består i at fremskaffe bevis om et forhold; sker det ikke, kan det blive til partens skade. I civile retssager ha... Læs mere

 13. licentia poetica

  (lat. 'digterisk frihed'), det, at en digter sætter stilistiske, metriske eller andre æstetiske krav højere end faktiske kendsgerninger eller almindelig s... Læs mere

 14. Nagarjuna

  omkring 100-200-t. e.Kr., indisk filosof og buddhistmunk. Nagarjuna stammer muligvis fra en sydindisk brahmanfamilie, men der findes kun meget få sikre kendsg... Læs mere

 15. Norwood Russell Hanson

  1924-1967, amerikansk filosof, professor ved Yale University; omkom under et forsøg på at sætte hastighedsrekord med sit privatfly. Inspireret af gestaltpsy... Læs mere

 16. logisk atomisme

  tidlig retning i analytisk filosofi, der blev formuleret af Bertrand Russell og Ludwig Wittgenstein med udgangspunkt i Gottlob Freges og Russells egen udviklin... Læs mere

 17. notifikation

  (af lat. notificatio 'tilkendegivelse', af mlat. notificare 'kundgøre', af notus 'kendt' og -ficere), i diplomatiet en stats meddelelse til andre stater om vi... Læs mere

 18. Alphonse Aulard

  1849-1928, fransk historiker; blev i 1886 den første professor i Den Franske Revolutions historie ved Sorbonne i Paris. Politisk var Aulard social-radikal, so... Læs mere

 19. Joseph Boussinesq

  13.3.1842-19.2.1929, fransk matematisk fysiker. Han fik ved selvstudium magistergraden og blev i 1867 doktor på en disputats om varmespredning. Han var fra 18... Læs mere

 20. Leopold Gmelin

  2.8.1788-13.4.1853, tysk kemiker, professor i kemi i Heidelberg fra 1817. Gmelins forskningsindsats lå især inden for den fysiologiske kemi, men han opdagede... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki