Du søgte efter Kommissionen

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser

  ...Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS, se kontinentalsokkel. ... Læs mere

 2. Europa-Kommissionen

  se EU-Kommissionen. ... Læs mere

 3. EF-Kommissionen

  se EU-Kommissionen. ... Læs mere

 4. Peel-kommissionen

  britisk undersøgelseskommission, der skulle afdække baggrunden for den arabiske generalstrejke april-oktober 1936 i det britiske mandatområde Palæstina. Ko... Læs mere

 5. EU-Kommissionen

  Europa-Kommissionen, Europakommissionen, forsamling bestående (2014) af 28 uafhængige kommissærer, én fra hvert af EU's medlemslande. Kommissærerne er p... Læs mere

 6. King-Crane-kommissionen

  amerikansk kommission ved fredsforhandlingerne i Paris i 1919. Gennem forhandlinger med lokale arabiske repræsentanter skulle kommissionen stille forslag om, ... Læs mere

 7. Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland

  kommission, der er udpeget af forskningsrådene, erhvervslivet samt en række forskningsinstitutioner og myndigheder med tilknytning til Grønland. Kommissio... Læs mere

 8. EU - EU-Kommissionen

  EU-Kommissionen er en egentlig fællesskabsinstitution, der ifølge traktaterne er uafhængig af de enkelte medlemslandes regeringer og har til opgave at han... Læs mere

 9. Berlaymont

  bygning i Bruxelles, hvor EF-Kommi... ... Læs mere

 10. Eurocodes

  fælleseuropæiske normer for teknisk design og opførelse af bygningsværker. Initiativet til Eurocodes blev taget 1975 af EF-Kommissionen, men arbejdet blev ... Læs mere

 11. CSA

  Comité Spécial de l'Agriculture, specialkomitéen for landbrug. CSA, som er en afdeling af Coreper, forbereder landbrugspolitiske forslag, som er vedtaget ... Læs mere

 12. Det Fælles Forskningscenter

  FFC, europæisk teknisk-videnskabelig forskningsorganisation under EU-Kommissionen. På centrets syv institutioner i Belgien, Holland, Italien, Spanien og Ty... Læs mere

 13. Anthon de Fontenay

  Anthon Nicolaj le Sage de Fontenay, Antoine Nicolas le Sage de Fontenay,  3.1.1725-19.1.1787, søofficer. Født i Kbh. (Fransk ref.), død sst., begravet sst.... Læs mere

 14. feta

  saltet friskost fra Balkanområdet opr. baseret på fåremælk. I dag anvendes ofte gedemælk blandet med ko- eller fåremælk; i Danmark, der er hovedlever... Læs mere

 15. kvotedirektivet

  EU-direktiv om grænser for virksomheders udledning af drivhusgasser; direktivet trådte i kraft i 2005. Det er et vigtigt fælles virkemiddel til at reducere ... Læs mere

 16. begrundet udtalelse

  klageskrift, som EU-Kommissionen skal tilsende et medlemsland, før der ved EF-Domstolen kan rejses sag mod landet. Da retssagen kun kan omfatte de forhold, ... Læs mere

 17. OLAF

  Office de Lutte Anti-Fraude, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse for Svig, oprettet 1988 som et kontor i EU-Kommissionen til bekæmpelse af svig og bedrag... Læs mere

 18. Retten i Første Instans

  domstol i EU, som træffer afgørelse i sager, der er anlagt af borgere eller virksomheder, dvs. navnlig konkurrencesager og statsstøttesager. Sager anlagt ... Læs mere

 19. decision

  (eng., af lat. decisio 'afgørelse, beslutning', af decidere 'skære af, afgøre'), i engelsk retssystem betegnelse for domme og andre retsafgørelser. På eng... Læs mere

 20. Eurostat

  EU's statistikkontor, oprettet 1958. Kontoret er et selvstændigt generaldirektorat under EU-Kommissionen og placeret i ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki