Du søgte efter Krengerup

Viser 1-20 af 20

 1. Krengerup

  (1514 Krencckeroppe, 1600 Kringerup, måske af et mands- eller tilnavn *Krængi, af glda. *krang 'krum', og ... ... Læs mere

 2. Frederikslund

  1783-1917 navn på hovedgården Krengerup; se også Store Frederikslund. ... Læs mere

 3. Bernstorff Slot

  slot i Gentofte nord for København; det  er et af de tidligste ... ... Læs mere

 4. herregårdsmuseum

  et kulturhistorisk museum, indrettet på en herregård, med denne eller regionens herregårde som tema. Efter lensafløsningen i 1920'erne og verdenskrisen det... Læs mere

 5. Finn Hoskiær

   11.11.1875-3.2.1958, departementschef. Født i Ørsted på Fyn, død på Frbg. H. blev student fra Østerbro latin- og realskole i Kbh. 1893. I hans barndom ... Læs mere

 6. landbrugsmuseer

  museer, der belyser landbrugserhvervets udvikling gennem tiderne, fortrinsvis fra 1700-t. og frem. Samlinger af landbrugsredskaber og -maskiner indgår i de... Læs mere

 7. Jens Ingwersen

   17.8.1871-10.10.1956, arkitekt. Født på Aggersbøl ved Vejle, død i Kbh. (Frihavns), begravet sst. (Garn.). I. stod tre år i murerlære og gennemgik samt... Læs mere

 8. Morten Skinkel

   27.7.1628-27.6.1691, gehejmeråd, overkammerherre. Død på Søholm, begravet i Vedtofte k. 1645–49 var S. elev på Sorø akademi; siden rejste han i udlan... Læs mere

 9. Nådigherren og ridefogeden

  Før 1660 havde den danske adel, hvis medlemmer udgjorde to promille af den samlede befolkning, haft eneret på at besidde godser. Med enevældens indførels... Læs mere

 10. P.B.C. Westergaard

  Peder Basse Christian Westergaard,  14.6.1868-19.5.1936, museumsinspektør. Født i Horsens, død på Fr.borg, begravet i Kbh. (Vestre). W. blev student fra H... Læs mere

 11. Assens Kommune

  fra 1.1.2007 kommune på Vestfyn mellem Odense og Lillebælt; kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenb... Læs mere

 12. Hans Næss

   24.10.1723-3.1.1795, arkitekt. Født i Næs ved Assens, død i Kbh. (Nic), begravet sst. N. blev ca. 1746 skriver på Brahesborg hos stiftamtmand, baron Chr.... Læs mere

 13. træ

  i mange kulturer og religiøse forestillinger et livssymbol. Konkrete træer kan tolkes som hellige; det gælder fx slægtens træ på tunet, træet ved ell... Læs mere

 14. Christian Rantzau

   23.1.1684-16.4.1771, greve, vicestatholder, stiftamtmand. Født i Kbh, død på Brahesborg, begravet i Gamtofte k. R. immatrikuleredes 1702 ved ridderakademi... Læs mere

 15. Ambrosius Stub

  Ambrosius Christoffersen Stub, 1705-15.7.1758, forfatter. Til ca. 100 år efter Ambrosius Stubs død hvilede hvad man fortalte om ham udelukkende på mundtli... Læs mere

 16. Christian Sehestedt Juul

   26.3.1806-2.9.1861, godsejer, politiker. Født på Ravnholt, død sst., begravet i Herrested. J. blev student 1823 fra Roskilde, 1824 sekondløjtnant i kaval... Læs mere

 17. Preben Bille-Brahe

   25.2.1773-21.9.1857, lensgreve, godsejer. Født i Odense, død på Hvedholm, begravet i Horne. Efter skolegang i Odense blev B.-B. student 1790 og kammerjunk... Læs mere

 18. Frederik 5.

  31.3.1723-14.1.1766, konge. Den opdragelse og uddannelse Frederik havde fået var ikke bedre end faderens, og hans forhold til det danske sprog var om muligt... Læs mere

 19. Henrik Rantzau

   11.3.1526-31.12.1598, statholder i hertugdømmerne. Født på Steinburg i Holsten, død på Breitenburg, begravet i Itzehoe (St. Laurentius k.). Efter underv... Læs mere

 20. Danmark - arkitektur

  Dansk byggeri i den tidlige middelalder var en bygningskultur i træ, et forgængeligt materiale, der kun har levnet få vidnesbyrd om periodens byggeri. Vik... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki