Du søgte efter Kristianopel

Viser 1-17 af 17

 1. Kristianopel

  lille by på Sydsveriges østkyst nær grænsen mellem Blekinge og Småland. Bl.a. kirken fra 1600-t. minder om byens tidligere betydning. .........Navnet ... Læs mere

 2. Jakob Mikkelsen

  1577-25.8.1644, borgmester. Jakob Mikkelsen blev 1597 student fra Lund og studerede fra 1598 ved nederlandske, tyske og engelske universiteter (1598 Leiden o... Læs mere

 3. Niels Krabbe

  til Skällinge og Bæltebjerg (Bälteberga),  4.11.1603-16.4.1663, land- og generalkrigskommissær. Født på Övedskloster, død på Bälteberga, begravet i ... Læs mere

 4. Mogens Ulfeldt

   22.4.1569-15.6.1616, rigsadmiral. Født på Selsø, død i Kbh., begravet i Helligg. k. sst. U. studerede 1582-86 i Wittenberg, Jena (1583) og Leipzig. Efter... Læs mere

 5. Hans van Steenwinckel (II)

   24.6.1587-6.8.1639, arkitekt, billedhugger. Født i Kbh, død sst., begravet i Nicolai k. Endnu inden sit fyldte 13. år kom v.S. i murerlære i Halmstad h... Læs mere

 6. Brömsebro

  bro, senere by ved åen Brömsebäck ca. 7,5 km N for Kristianopel i Sverige; dannede indtil 1658 rigsgrænse mellem Danmark og Sverige. I middelalderen lå... Læs mere

 7. Jens Sparre

   21.5.1577-1.2.1632, lensmand. Født på Vinderup, død på Bohus, begravet i Toksværd (?). Både faderen og farfaderen kaldte sig Grubbe hvorimod S. ligesom... Læs mere

 8. Axel Gyldenstierne

   ca.1542-13.7.1603, rigsråd, statholder i Norge. Død i Sandviken på Gotland, begravet i Visby. Om G.s opdragelse og første ungdom savnes efterretninger. 1... Læs mere

 9. Ebbe Ulfeldt

   23.12.1616-30.1.1682, dansk generalmajor, svensk rigsråd. Født på Råbelov, død i Stockholm, begravet i Kristianstad (Trefal-dighetsk.). U. kom i Herlufs... Læs mere

 10. Hans van Steenwinckel (I)

   ca. 1545-10.5.1601, arkitekt, billedhugger, fortifikationsingeniør. Antagelig. Født i Antwerpen, død i Halmstad, begravet i sognekirken sst. v. S. har s... Læs mere

 11. Gert Rantzau

   18.10.1558-18.1.1627, statholder i hertugdømmerne. Født på Segeberg, begravet i Kiel. R. sendtes i sin tidlige ungdom til faderens veninde grevinde Margre... Læs mere

 12. Hans Nobel

  Hans Hansen Nobel,  1657-26.8.1732, amtmand, godsejer. Født i Kristianopel i Blekinge, død på Sandholt, Fyn, begravet i Sandholts-Lyndelse k. N. dimittered... Læs mere

 13. Otte Krabbe

   1.1.1641-13.7.1719, amtmand, gehejmestatsminister. Født i Kristianopel, død på Egholm, begravet i Roskilde domk. K. blev opdraget hos landsdommer i Skåne... Læs mere

 14. Christian 4

  Som bygherre satte Christian 4. sit præg på det københavnske bybillede med så markante bygningsværker som Børsen (1619-25), Regensen (1618-28), Rosenborg... Læs mere

 15. Christian 4.

  12.4.1577-28.2.1648, konge af Danmark og Norge fra 1596; søn af ... ... Læs mere

 16. Jens Juel

  lensbaron til Juellinge,  15.7.1631-23.5.1700, gehejmestatsminister, diplomat. Født på Nørtorp, død i Kbh., begravet i Hellested. Efter studier på Sorø ... Læs mere

 17. Corfitz Ulfeldt

   10.7.1606-26(?)2.1664, rigshofmester. Corfitz Ulfeldt var det syvende af sine forældres sytten børn. Om hans barndom og tidlige ungdom vides kun lidt. Ha... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki