Du søgte efter Kristianopel

Viser 1-17 af 17

 1. Kristianopel

  lille by på Sydsveriges østkyst nær grænsen mellem Blekinge og Småland. Bl.a. kirken fra 1600-t. minder om byens tidligere betydning. .........Navnet ... Læs mere

 2. Jakob Mikkelsen

  1577-25.8.1644, borgmester. Jakob Mikkelsen blev 1597 student fra Lund og studerede fra 1598 ved nederlandske, tyske og engelske universiteter (1598 Leiden o... Læs mere

 3. Mogens Ulfeldt

   22.4.1569-15.6.1616, rigsadmiral. Født på Selsø, død i Kbh., begravet i Helligg. k. sst. U. studerede 1582-86 i Wittenberg, Jena (1583) og Leipzig. Efter... Læs mere

 4. Niels Krabbe

  til Skällinge og Bæltebjerg (Bälteberga),  4.11.1603-16.4.1663, land- og generalkrigskommissær. Født på Övedskloster, død på Bälteberga, begravet i ... Læs mere

 5. Hans van Steenwinckel (II)

   24.6.1587-6.8.1639, arkitekt, billedhugger. Født i Kbh, død sst., begravet i Nicolai k. Endnu inden sit fyldte 13. år kom v.S. i murerlære i Halmstad h... Læs mere

 6. Brömsebro

  bro, senere by ved åen Brömsebäck ca. 7,5 km N for Kristianopel i Sverige; dannede indtil 1658 rigsgrænse mellem Danmark og Sverige. I middelalderen lå... Læs mere

 7. Jens Sparre

   21.5.1577-1.2.1632, lensmand. Født på Vinderup, død på Bohus, begravet i Toksværd (?). Både faderen og farfaderen kaldte sig Grubbe hvorimod S. ligesom... Læs mere

 8. Axel Gyldenstierne

   ca.1542-13.7.1603, rigsråd, statholder i Norge. Død i Sandviken på Gotland, begravet i Visby. Om G.s opdragelse og første ungdom savnes efterretninger. 1... Læs mere

 9. Ebbe Ulfeldt

   23.12.1616-30.1.1682, dansk generalmajor, svensk rigsråd. Født på Råbelov, død i Stockholm, begravet i Kristianstad (Trefal-dighetsk.). U. kom i Herlufs... Læs mere

 10. Hans van Steenwinckel (I)

   ca. 1545-10.5.1601, arkitekt, billedhugger, fortifikationsingeniør. Antagelig. Født i Antwerpen, død i Halmstad, begravet i sognekirken sst. v. S. har s... Læs mere

 11. Gert Rantzau

   18.10.1558-18.1.1627, statholder i hertugdømmerne. Født på Segeberg, begravet i Kiel. R. sendtes i sin tidlige ungdom til faderens veninde grevinde Margre... Læs mere

 12. Hans Nobel

  Hans Hansen Nobel,  1657-26.8.1732, amtmand, godsejer. Født i Kristianopel i Blekinge, død på Sandholt, Fyn, begravet i Sandholts-Lyndelse k. N. dimittered... Læs mere

 13. Otte Krabbe

   1.1.1641-13.7.1719, amtmand, gehejmestatsminister. Født i Kristianopel, død på Egholm, begravet i Roskilde domk. K. blev opdraget hos landsdommer i Skåne... Læs mere

 14. Christian 4

  Som bygherre satte Christian 4. sit præg på det københavnske bybillede med så markante bygningsværker som Børsen (1619-25), Regensen (1618-28), Rosenborg... Læs mere

 15. Christian 4.

  12.4.1577-28.2.1648, konge af Danmark og Norge fra 1596; søn af ... ... Læs mere

 16. Jens Juel

  lensbaron til Juellinge,  15.7.1631-23.5.1700, gehejmestatsminister, diplomat. Født på Nørtorp, død i Kbh., begravet i Hellested. Efter studier på Sorø ... Læs mere

 17. Corfitz Ulfeldt

   10.7.1606-26(?)2.1664, rigshofmester. Corfitz Ulfeldt var det syvende af sine forældres sytten børn. Om hans barndom og tidlige ungdom vides kun lidt. Ha... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki