Du søgte efter Kulturarvsstyrelsen

Viser 1-20 af 33

Forrige 1 2 Næste
 1. Kulturarvsstyrelsen

  styrelse under Kulturministeriet 2002-12. Kulturarvsstyrelsen administrerede lovgivningen og varetog myndighedsopgaver inden... ... Læs mere

 2. Fund og Fortidsminder - Det Kulturhistoriske Centralregister

  registrant over ca. 150.000 kulturhistoriske lokaliteter i Danmark. Centralregistret, der kontinuerligt opdateres, indeholder især arkæologiske fund og for... Læs mere

 3. Historiens Dag

  landsdækkende initiativ for at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske kulturarv, afholdt første gang i 2005. Målgruppen er børn i selskab me... Læs mere

 4. Statens Museumsnævn

  fælles organ for dansk museumsvæsen 1976-2001. Nævnet havde opgaver med statsligt driftstilskud (statsanerkendelse), rådgivning samt formidling og koordine... Læs mere

 5. Bygningskulturens Dag

  arrangement med fokus på bygningskultur; fra 1993 til 2008 den danske udgave af det fælleseuropæiske European Heritage Days, der afholdes den anden weeken... Læs mere

 6. Kunstindeks Danmark

  ...KID, det centrale register over kunstværker i danske museer og samlinger, oprettet i 1985 og siden 1996 tilgængelige via internettet. KID, der drives af K... Læs mere

 7. arkæologi (Lovgivning)

  I Danmark som i de fleste andre lande er arkæologiske levn beskyttet ved lov. Ikke-synlige arkæologiske levn, som påtræffes ved gravearbejde m.m., er besky... Læs mere

 8. Trekroner

  (efter tre kroner), søfort ved indsejlingen til København. Det første Trekroner, som fungerede 1713-31, lå nordligere end det nuværende, der blev anlagt... Læs mere

 9. Museumsstyrelsen

  fra 2002 Kulturarvsstyrelsen, dansk museumsvæsens fælles organ til løbende varetagelse af store dele af Danmarks materielle kulturarv, herunder bygningsfred... Læs mere

 10. Kulturstyrelsen

  styrelse under Kulturministeriet, oprettet 2012 ved en reorganisering af ministeriets opgaveløsning efter regeringen Helle Thorning-Schmidts... ... Læs mere

 11. bygningsfredning

  administrativ beslutning om, at en bygning skal holdes i forsvarlig stand, og at der ikke må foretages udvendige eller indvendige bygningsarbejder eller sk... Læs mere

 12. Carsten U. Larsen

  Carsten Ulrick Larsen, f. 1952, dansk arkæolog og museumsdirektør. Larsen er mag.art. i forhistorisk arkæologi og exam.scient. i datalogi. I 1985 blev han... Læs mere

 13. bygningsbevaring

  ... indsats for at bevare ældre bygninger, som er værdifulde arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssigt, men dog ikke har kvalitet til at kunne unde... Læs mere

 14. Naturbeskyttelsesloven

  afløste pr. 1.7.1992 Naturfredningsloven, Naturforvaltningsloven og Sandflugtsloven. Lovens formål er at beskytte de vilde dyr og planter og deres levested... Læs mere

 15. Skov- og Naturstyrelsen

  styrelse under Miljøministeriet, oprettet 1987 ved sammenlægning af Skovstyrelsen og Fredningsstyrelsen. I løbet af 1990'erne overtog styrelsen en række ... Læs mere

 16. Statens Museum for Kunst

  i København er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst, ofte blot betegnet Kunstmuseet. Kernen i museets ældste samling stammer fra ... ... Læs mere

 17. Kunststyrelsen

  styrelse under Kulturministeriet 2003-12. Kunststyrelsen blev oprettet ved sammenlægning af bl.a. Kulturministeriets Kunstsekretariat, Internationalt Kultur... Læs mere

 18. Danmark - museer

  I Danmark findes flere hundrede større og især mindre museer, statsejede, kommunale og private. Nøglebegreber i deres genstandsbaserede virksomhed er inds... Læs mere

 19. Nationalmuseet

  Danmarks kulturhistoriske centralmuseum med hoveddomicil i ... ... Læs mere

 20. Varde Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Vestjylland, landets femtestørste. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner i Ribe Amt Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde... Læs mere

Viser 1-20 af 33

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki