Du søgte efter Kunstrådet

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Kunstrådet

  se Statens Kunstråd. web.html('<br/&gt... ... Læs mere

 2. Kunstrådet

  blev oprettet 1.7.2003 samtidig med at Teaterrådet, Statens Musikråd, Litteraturrådet og Billedkunstrådet blev nedlagt. Idéen med Kunstrådet er at saml... Læs mere

 3. Statsensemble for børneteater

  blev efter en teaterkonference i 2003 en realitet i kulturminister Brian Mikkelsens teaterpolitiske udspil. 2004 blev de to børneteatre, Corona Danseteater ... Læs mere

 4. Statens Kunstråd

  råd, oprettet 2003 som Kunstrådet, der frem til sammenlægningen med Statens Kunstfond i 2014 arbejdede for at fremme udviklin... ... Læs mere

 5. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater

  ...RBOT, dansk selvejende institution, oprettet 1980 med det formål at bidrage til dækning af behovet for rejsende børneteater og opsøgende teater i hele l... Læs mere

 6. Københavns Internationale Teater

  KIT, dansk festivalarrangør. Stiftet 1978 af Trevor Davies og Torben Schipper som Street Co-op med gæstespil i Saltlageret. 1980 tog gruppen navneforandrin... Læs mere

 7. Artibus

  opr. kollektivt ledet børneteater, som turnerede over hele landet. Teatret blev dannet i Ribe 1969 med udgangspunkt i et lokalt amatørdukketeater. Navnet kom... Læs mere

 8. Claes Kastholm Hansen

  f. 1942, dansk journalist, forfatter og samfundsdebattør; uddannet inden for reklame og forsikring samt cand.phil. 1975. Claes Kastholm Hansen har haft en b... Læs mere

 9. Teaterrådet

  dansk råd, nedsat i henhold til Teaterloven af 1990 med fem teaterkyndige medlemmer; to udpeget af et for teaterlivet repræsentativt kontaktudvalg, og tre, h... Læs mere

 10. Janne Teller

  f. 8.4.1964, dansk forfatter; cand.polit. 1988. Janne Teller arbejdede indtil 1995 ved FN og EU i Dar es Salaaam, Bruxelles, New York og Maputo, inden hun... Læs mere

 11. statsensemble

  en treårig støtteordning oprettet i 1990 af Statens Musikråd med det formål at sikre et professionelt dansk ensemble udviklings- og fornyelsesmuligheder fo... Læs mere

 12. Københavns Internationale Teater

  ...KIT, arrangør af festivaler og gæstespil med ny international scenekunst, stiftet i 1979 af Trevor Davies og Torben Schipper (f. 1949); i 1983 blev Schipp... Læs mere

 13. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater

  RBOT, selvejende institution 1980-2006, oprettet som resultat af teaterlovsrevisionen af 1979. RBOT blev drevet af amtskommunerne, der deltog på frivillig bas... Læs mere

 14. Dansk Litteraturcenter

  tidl. Dansk Litteraturinformationscenter, selvejende institution oprettet 1990 af Kulturministeriet med det formål at udbrede kendskabet til dansk litteratu... Læs mere

 15. Niels Brunse

  f. 24.8.1949, dansk forfatter og oversætter. Niels Brunses oversættervirksomhed omfatter skønlitterære hovedværker og debatbøger fra engelsk, tysk og r... Læs mere

 16. Teaterrådet

  organ under Justitsministeriet oprettet i 1926 for at rådgive og bistå offentlige myndigheder. Fra 1961 hørte T under Kulturministeriet. T eksisterede frem ... Læs mere

 17. armslængdeprincip

  et generelt princip for magtdeling i den offentlige forvaltning. Begrebet bruges særlig inden for kulturpolitikken. Her betegner det et magtadskillelsesprinci... Læs mere

 18. Arts Council

  den engelsksprogede verdens betegnelse for et råd, der uafhængigt af regering og parlament, if. armslængdeprincippet, uddeler statslig støtte til kunst. ... Læs mere

 19. Entrescenen

  åben scene i Aarhus med tilskud fra kommunen og Kunstrådets Scenekunstudvalg, etableret 1991. Huset har to prøvesale og en teatersal med 110 pladser, der ... Læs mere

 20. Den Ny Turnéordning

  forsøgsordning løbende 2005-09 under Kunstrådets Scenekunstudvalg til fremme af nyskabende og moderne scenekunst til turné. Den Ny Turnéordning har base p... Læs mere

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki