Du søgte efter Lützow

Viser 1-20 af 47

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Lützow

  mecklenburgsk uradelsslægt med navn efter stamsædet Lützow ved Wittenburg. Slægten forekommer tidligst med ridder Johann von Lützow (d. før 1326), stam... Læs mere

 2. von Lützow

  Mecklenburgsk uradel. ... ... Læs mere

 3. Hugo Lützow

   1.3.1617-21.3.1693, amtmand. Født i Dömitz, død på Antvorskov, begravet i Gimlinge. Efter sin fars død 1630 blev L. af hertug Adolf Friedrich af Mecklen... Læs mere

 4. Gotthard Lützow

   10.3.1784-25.4.1850, officer. Født i Ribe, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). L. fik allerede som barn (1787) patent som fænrik, to år efter seko... Læs mere

 5. Adam Frederik Lützow

  19.6.1702-29. el. 30.5.1758, søofficer. Adam Frederik Lützow var først page hos dronning Louise og blev kadet 1718 og sekondløjtnant 1721. Han deltog 172... Læs mere

 6. Johan Henrik Lützow

   27.3.1747-20.3.1794, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens k.s urtegård). L. blev kadet 1755 og var med ekspeditionen til Mi... Læs mere

 7. Ludwig Adolf Wilhelm Lützow

  18.5.1782-6.12.1834, preussisk friherre og generalmajor. Under Napoleonskrigene oprettede han i 1813 Det Lützowske Frikorps, hvori der indgik flere studente... Læs mere

 8. Bernhard Joachim v. Mørner

  d. 2.12.1741, officer. Død i Rendsborg. M. blev 1701 kar. oberstløjtnant i det danske hjælpekorps i Flandern, 1706 virkelig oberstløjtnant, 1708 kar. obers... Læs mere

 9. Moritz Scheel

  Hans Ulrich Moritz Scheel,  17.6.1753-3.1.1832, officer. Født i Rendsborg, død i Helsingør, begravet sst. S. blev 1761 kornet reformé i rytteriet, 1763 se... Læs mere

 10. Georg Wilhelm v. Hedwiger Sponneck

  Georg Wilhelm v. Hedwiger Sponeck,  17.4.1672-3.(2.?).9.1740, rigsgreve. Født i Schlesien, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). Indtil 1699 tjente S. i den ke... Læs mere

 11. Hans Christian Rømeling

   23.3.1786-1.9.1856, officer. Født i Kbh. (Holmens), død i Slesvig, begravet sst. R. indtrådte 1802 i feltjægerkorpset hvor han udmærkede sig ved fremrag... Læs mere

 12. lommeslagskib

  populær betegnelse for en tysk panserskibstype fra 1930'erne, der angiveligt blev bygget inden for Versaille... ... Læs mere

 13. Holsteins Palæ

  ...Lützows Palæ, i Stormgade i København blev opført 1687 for hofmarskal Henning Ulrich von Lützow. Det blev i 1725 erhvervet af J.G. von Holstein, hvis s... Læs mere

 14. Elise Ahlefeldt-Laurvig

  Elisabeth Davidia Margarethe Ahlefeldt-Laurvig, Ahlefeldt-Laurvigen,  17.11.1788-21.3.1855, grevinde. Født på Tranekær, død i Berlin, begravet sst. (Garni... Læs mere

 15. Admiral Graf Spee

  (efter viceadmiral, grev Maximilian von Spee), tysk panserskib, også betegnet 'lommeslagskib', med et ... ... Læs mere

 16. Familie

  Forældre: major, senere oberst Giord (Georg) Heinrich S. (1706–57) og Elsabe Dorothea Lützow (1716–90). Ugift. – Bror til Heinrich Otto S. ... Læs mere

 17. Simon Hooglant

  Samuel Hooglant,  18.6.1712-19.12.1789, søofficer. Født i Kbh. (Ty.ref.), død sst., begravet sst. (Fred.ty.). H. blev kadet 1724, sekondløjtnant 1733, pre... Læs mere

 18. Matthias Schacht

  Matthias Henriksen Schacht,  29.4.1660-8.8.1700, rektor, musiker. Født i Visby, Gotland, død i Kerteminde, begravet sst. S. blev 1678 student fra Visby, men... Læs mere

 19. Ditlev Reventlow

   4. el. 27.4.1600-13.8.1664, kansler. Født på Ziesendorf i Mecklenburg, død i Kiel, begravet i Slesvig domk. R. studerede i Greifswald 1611, i Rostock 1615... Læs mere

 20. Frederik C. Lütken

  Frederik Christopher Lütken,  27.4.1698-1.2.1784, søofficer, økonomisk og religiøs forfatter. Født i Kbh. (Trin.), død i Helsingør, begravet sst. L. bl... Læs mere

Viser 1-20 af 47

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki