Du søgte efter L. N. Hvidts

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste
 1. H.P. Hansen

  Hans Peter Hansen,  6.4.1797-15.9.1861, bankdirektør, politiker. Født i Kbh. (Helligg.), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). H. blev handelsuddannet hos... Læs mere

 2. Johan Adolph

  Johan David Stadfeldt Adolph,  4.8.1813-30.12.1891, købmand. Født i Kbh. (Frels.), død sst., begravet sst. (Ass.). Allerede i en meget ung alder blev A. le... Læs mere

 3. L.N. Hvidt

  Lauritz Nicolai Hvidt, 27.10.1777-16.3.1856, minister. Sin første undervisning modtog L.N. Hvidt gennem privatlærere, og siden blev han sat i Borgerdydskol... Læs mere

 4. L.N. Hvidt

  Lauritz Nicolai Hvidt, 27.10.1777-16.3.1856, dansk erhvervsmand og politiker. Hvidt blev cand.theol. i 1795, men overtog i 1798 sin fars handelshus. Krigen ... Læs mere

 5. Vilhelm Bissen

  Christian Gottlieb Vilhelm Bissen,  5.8.1836-20.4.1913, billedhugger. Født i Kbh. (Frue), død sst., urne på Bispebjerg krematoriums kgd. Sekstensytten år ... Læs mere

 6. Vilhelm Dahlerup

  Jens Vilhelm Dahlerup,  4.8.1836-24.1.1907, arkitekt. Født i Norup ved Mariager, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). D. blev dimitteret til akademiet 1853 a... Læs mere

 7. Carl B. Lorck

  Carl Berendt Lorck,  29.8.1814-25.10.1905, boghandler. Født i Kbh. (Holmens), død i Leipzig, begravet sst. L. blev 1833 student fra Borgerdydskolen i Kbh. o... Læs mere

 8. A.N. Hansen

  Andreas Nicolai Hansen,  14.9.1798-12.12.1873, grosserer. Født i Kbh. (Nic), død sst., begravet i Gentofte. Efter at have gået i Efterslægtselskabets skol... Læs mere

 9. Jacob Holm

  Jens Jacob Holm,  29.9.1770-3.8.1845, fabrikant, skibsreder. Født i Skafterup, Fyrendal sg, død i Kbh. (Fred. ty.), begravet i Fred. ty. k.s kapel. H. gik i... Læs mere

 10. J.N. Madvig

  Johan Nicolai Madvig, 7.8.1804-12.12.1886, filolog, politiker. J.N. Madvig fik som faderens medhjælper ved protokol-førsel fra 11-års alderen kendskab til... Læs mere

 11. Martsministeriet

  dansk regering 22.3.-11.11.1848, dannet efter drøftelser om det slesvigske spørgsmål på Casinomøderne og de nationalliberales krav om optagelse i regeri... Læs mere

 12. Joachim Frederik Schouw

  1789-1852, dansk botaniker og politiker, professor i botanik ved Københavns Universitet fra 1821 og direktør for Universitetets Botaniske Have fra 1841. J... Læs mere

 13. de nationalliberale

  dansk politisk gruppering, som øvede afgørende indflydelse på udviklingen i Danmark ca. 1840-70, især 1840'ernes agitation mod enevælden, over... ... Læs mere

 14. Jeppe Prætorius

   4.7.1745-6.4.1823, købmand. Født i Skærbæk, Tønder amt, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). P. begyndte som bogholder ved det guineiske kompagni, ... Læs mere

 15. L.C. Larsen

  Lars Christian Larsen,  19.1.1813-24.3.1873, borgmester, politiker. Født i Odense, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). L. blev student 1829 fra O... Læs mere

 16. Nicolai Jonathan Meinert

   9.3.1791-26.2.1877, grosserer, politiker. Født i Kbh. (Frels.), død sst. (Frels.), begravet i Christians k. M. kom tidligt ind i faderens forretning, der i... Læs mere

 17. De nationalliberale

  I 1840'rnes nationalliberalisme indgik kravet om en fri forfatning, en sikring af den danske nationalitet i Sønderjylland og tilnærmelsen til Sverige og No... Læs mere

 18. De liberale i 1830rne

  Kort efter åbningen af stænderforsamlingen i Roskilde i efteråret 1835 beskrev den unge embedsmand, auditør Otto Müller, den politiske stilling i forsam... Læs mere

 19. Steen Bille

  Steen Andersen Bille,  8.9.1781-28.11.1860, diplomat. Født i Stege, død i Bruxelles, begravet i Kbh. (Holmens). B. dimitteredes 1798 fra Metropolitanskolen ... Læs mere

 20. Pengevæsen og begyndende industrialisering

  I de sidste år af Frederik 6.s regeringstid kunne de liberale ikke opvise mange resultater i egentlig politisk forstand, men på pengepolitikkens område op... Læs mere

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki