Du søgte efter Landbrugets

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Landbrugets Eksportfremmeudvalg

  1958-61 Landbrugets Afsætningsråd, 1961-90 Landbrugets Afsætningsudvalg, stående udvalg under Landbrugsraadet, der fungerer som serviceorgan for landbruget... Læs mere

 2. Landbrugets Kartoffelfond

  Landbrugets Kartoffelfonds hjemmeside...fond oprettet i 1948 med det formål at gennemføre kartoffelforædling og medvirke til udbredelse af de herved frembra... Læs mere

 3. Landbrugets Rådgivningscenter

  landsdækkende center for rådgivningstjenesten i dansk landbrug, oprettet i 1971 som led i en reorganisering af De Danske Landboforeningers og Dansk Familiela... Læs mere

 4. Landbrugets EDB-center

  ...LEC, grundlagt i 1962 til udførelse af opgaver inden for databehandling for landbruget og de tilhørende forsynings- og forædlingsvirksomheder; siden 1997... Læs mere

 5. Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

  ...SALA, hovedorganisation for arbejdsgiverforeninger inden for levnedsmiddel- og jordbrugssektoren, grundlagt i 1947; ikke medlem af Dansk Arbejdsgiverforenin... Læs mere

 6. landbrugsøkonomi (Landbrugets driftsøkonomi)

  Landbrugets driftsøkonomi beskæftiger sig med, hvordan den enkelte landmand skal handle for at opnå det bedst mulige økonomiske resultat. Det driftsøkonom... Læs mere

 7. landbrugsøkonomi (Landbrugets finansiering)

  Landbruget er mere kapitalkrævende end de fleste andre erhverv i forhold til produktionsværdien og i forhold til indsatsen af arbejdskraft. Det skyldes især... Læs mere

 8. landbrugsøkonomi (Landbrugets indtjening)

  I 1996 var der i alt 65.992 landbrugsbedrifter i Danmark, hvoraf 44% var heltidsbrug, dvs. bedrifter, hvor arbejdsindsatsen udgjorde mindst 1665 timer om året... Læs mere

 9. landbrugsøkonomi (Landbrugets økonomiske udvikling)

  I det førindustrielle samfund var landbrugsbedriften overvejende en selvforsynende produktionsenhed. Da to tredjedele af befolkningen var beskæftiget i landb... Læs mere

 10. Landbrugets udvikling i 1800- og 1900-tallet

  Landboreformerne ændrede landbrugsdriftens vilkår radikalt, og det fik stor betydning for de følgende århundreders arbejdsindsats og produktivitetsudvikl... Læs mere

 11. landbrugsøkonomi (Landbrugets markeds- og afsætningsøkonomi)

  Landbrugets markeds- og afsætningsøkonomi beskæftiger sig med landbrugsprodukters afsætning og prisdannelsen på de forskellige markeder, som fødevarerne ... Læs mere

 12. landbrugskonsulent

  rådgiver inden for de faglige og økonomiske områder, der angår landmandens virke. Konsulenterne er ansat af lokale landmandsforeninger, der normalt har et ... Læs mere

 13. L. P. Frederiksen

  Lars Peter Frederiksen,  14.10.1894-21.2.1958, kontorchef. Født i Maglemer, Hunseby sg., Maribo amt, død i Viby, Århus amt, urne på Viby kgd. F. tog reale... Læs mere

 14. Torkil Mathiassen

  Torkil Frederik Loof Mathiassen,  10.10.1913-5.9.1980, mejeridirektør. Født i Hobro, begravet i Brabrand. Efter præliminæreksamen og landbrugsskoleophold ... Læs mere

 15. SALA

  se Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger. ... Læs mere

 16. Kristian Nielsen

   20.6.1924-19.11.1971, sekretariatsleder. Født på Medumgård, Ølgod, død i Malt, begravet Malt kgd. Efter en praktisk landbrugsuddannelse blev N. elev på... Læs mere

 17. Vandel

  langstrakt, øst-vest-orienteret by 5 km øst for ... ... Læs mere

 18. Vagn Fog-Petersen

   31.7.1910-2.4.1984, landbrugsskoleforstander. Født i Århus (Skt. Pauls), død i Gamby, begravet i Hårlev. F.-P. tog realeksamen i Ålborg 1927, arbejdede ... Læs mere

 19. Johannes Olesen

  13.3.1917-3.5.1982, chefkonsulent. Født i Hjorthede. O. blev uddannet ved praktisk landbrug og tog efter ophold på Vejlby landbrugsskole videre til landboh... Læs mere

 20. H. Land Jensen

  Holger Land Jensen,  12.3.1898-19.11.1981, forstander, planteavlskonsulent. Født i Enslev, død i Hadsten, begravet sst. L.J. blev uddannet ved landbruget og... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki