Du søgte efter Landbrugsministeriet

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Landbrugsministeriet

  se Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. ... Læs mere

 2. Jordlovsudvalget

  tidl. udvalg under Landbrugsministeriet, der havde til formål at fremme strukturrationaliseringen i landbruget og rådgive landbrugsministeren; det blev opret... Læs mere

 3. Viggo Andersen

  Viggo Emil Andersen, 1910-2003, dansk landbrugsekspert. Viggo Andersen blev landbrugskandidat 1938 og var fra 1941 tilknyttet husmandsforeningerne; 1953-62 v... Læs mere

 4. Godser, gårde og husmandssteder

  Med udsigt fra en højtgående flyvemaskine i 1950 ville det dominerende indtryk af det danske landskab være det dyrkede land. De bakkede jorder var ternet ... Læs mere

 5. Landbrugsministeriets Arealdatakontor

  ...ADK, sekretariat oprettet i 1975 for jordklassificering og senere benævnt Landbrugsministeriets Arealdatakontor. Kontorets primære opgave var at gennemfø... Læs mere

 6. Statens Planteavlsudvalg

  udvalg, der blev nedsat i 1898 af Landbrugsministeriet med repræsentanter fra Landbohøjskolen og landbrugets organisationer. Udvalget, der oprindelig ledede ... Læs mere

 7. Julius Wilcke

  1875-1951, dansk embedsmand og numismatiker. Wilcke var cand.jur., dr.polit. og 1934-45 departementschef i Landbrugsministeriet. Han publicerede omfattende stu... Læs mere

 8. Matrikeldirektoratet

  direktorat for matrikulering, dvs. for opmåling og registrering af fast ejendom med henblik på grundbeskatning; se matrikel. Sagsområdet blev oprindelig v... Læs mere

 9. Vildtbiologisk Station

  station oprettet i 1949 som en institution under Landbrugsministeriet med det formål at drive vildtforskning. Stationen havde til huse i det tidligere jagts... Læs mere

 10. Kærgården®

  smørlignende mejeriprodukt, hvor fedtfasen består af 75% mælkefedt og 25% planteolie. Kærgården blev lanceret i april 1990 af MD Foods, der dog måtte a... Læs mere

 11. Den Danske Jordklassificering

  ...DDJ, system til klassificering af jorder i det åbne land på grundlag af uforanderlige eller kun langsomt foranderlige karaktertræk. DDJ dækker et area... Læs mere

 12. Carl Vilhelm Otterstrøm

  1881-1962, dansk fiskeribiolog, leder af Landbrugsministeriets undersøgelser af de ferske vandes fiskeriforhold 1914-26, ansat i Afdeling for Ferskvandsfisker... Læs mere

 13. Mogens Jul

  1914-1989, dansk levnedsmiddelforsker med afgørende indflydelse på udviklingen af dansk levnedsmiddelindustri og -kontrol og af levnedsmiddeluddannelserne. J... Læs mere

 14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  Fødevareministeriet, indtil 1997 Landbrugs- og Fiskeriministeriet, ministerium for fremstilling af, afsætning af og kontrol med levnedsmidler. Oprettet som... Læs mere

 15. Madsen-Mygdal kåres

  Socialdemokraterne erkendte, at slaget foreløbig var tabt, og dagen efter folketingsvalget indgav statsminister Stauning regeringens demissionsbegæring, id... Læs mere

 16. Poul Meyer

  2.2.1916-11.1.1990, dansk jurist og politolog. Sideløbende med en embedsmandskarriere i Landbrugsministeriet... ... Læs mere

 17. jordbonitering

  ... ... vurdering af en jordbunds dyrkningsmæssige værdi. Der har i mange ... ... Læs mere

 18. Striden om Filsø

  „Mit livsværk, mit hjertebarn“, kaldte godsejer Axel Olufsen udtørringen af Filsø. „En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til and... Læs mere

 19. skov - politik og lovgivning

  Skovpolitikken afbalancerer samfundets behov for skovbrugets ydelser med skovbrugserhvervets økonomiske og økologiske vilkår og med den øvrige sektorpoli... Læs mere

 20. hør

  ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki