Du søgte efter Lands

Viser 1-20 af 94

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. lands lov og ret

  i ældre tid den gældende ret og retstilstand. Senere under enevælden opfattede generalprokurør ... ... Læs mere

 2. lands- og landsdelssygehuse

  udspecialiserede sygehuse, der varetager behandlingsopgaver, der ikke kan foregå på alle sygehuse, enten fordi behandlingen kræver særligt udstyr og pers... Læs mere

 3. Det åbne lands udvikling

  Hvordan kommer de fire omtalte hovedtendenser – urbaniseringen, globaliseringen, miljøets krise og statens krise – så til udtryk i det åbne land set m... Læs mere

 4. Til lands -

  Det stigende befolkningstal, de større landsbyer og den stærke udnyttelse af landet gjorde det nødvendigt at transportere almindelige fornødenheder som b... Læs mere

 5. Det åbne lands fremtid

  Indledning Landskabets ansigt Den svenske landskabsmaler Niels Brusewitz har sammenlignet landskabet med et ansigt. Man ser ikke ændringerne i det fra dag t... Læs mere

 6. User:Lands

  • User:Lands

  ... Læs mere

 7. Det åbne lands kulturhistorie

  Landskabets bestanddele Det danske landskab er et kulturlandskab og har været det gennem årtusinder. Hver eneste afkrog er stærkt påvirket af mennesket, ... Læs mere

 8. Samfærdsel til lands

  Hærvejen Bortset fra den vej der går op langs Jyllands ryg fra Hedeby til Viborg og videre nordpå, som man kalder Hærvejen, er det næsten umuligt at fas... Læs mere

 9. Samspil mellem det åbne lands organismer

  Mellem organismerne i det åbne lands naturtyper er der et utal af påvirkninger og vekselvirkninger – konkurrence, græsning eller herbivori, parasitisme,... Læs mere

 10. Det åbne lands samfund er ikke klimakssamfund

  Ifølge amerikaneren F. E. Clements’ klimaksteori skulle det naturlige plantesamfund i et klima som det danske være en løvfældende skov. Alt tyder på, at... Læs mere

 11. Litteratur: Det åbne lands fremtid

  Agger, P. 1988. Dyrenes Danmark. – Gyldendal, København. Agger, P., J. Baagøe, O. Hamann, J. Primdahl. 2000. Dansk naturpolitik – visioner og anbefalin... Læs mere

 12. Litteratur: Det åbne lands kulturhistorie

  Andersen, S.T., B. Aaby og B. Odgaard. 1983. Environment and Man. Current Studies in Vegetational History at the Geological Survey of Denmark. – Journal of... Læs mere

 13. Fangstfolk til lands og til vands

  Jæger og bytte For de jægerfolk, som søgte deres bytte i skoven og ved kysten, var buen et af de mest værdsatte våben. Læs videre ... Mennesket fra fø... Læs mere

 14. Det åbne lands økosystemer har meget forskellig diversitet

  Økosystemer er hjemsted for et mylder af individer, der tilhører et stort antal arter. Deres livsudfoldelser går kort fortalt ud på, at de selv skal over... Læs mere

 15. Det åbne lands natur og kultur i dag

  Denne bog handler om naturtyper, dyr og planter og deres tilpasninger til miljøet i det åbne land. Bogens emne er således det dyrkede land, de ekstensivt ... Læs mere

  Tags:

 16. Miljøpolitik til lands, til vands og i luften

  I Danmark som i den øvrige industrialiserede verden i Vest og i Øst var den rivende økonomiske vækst i 1950'erne og navnlig i 1960'erne foregået stort s... Læs mere

 17. Det åbne lands økosystemer har meget forskellig produktivitet

  Amerikaneren E. Odum lagde stor vægt på produktivitetsforhold i sin successionsteori. Efter hans opfattelse var der et generelt mønster i succession: Den ... Læs mere

 18. Formosa

  provins i det nordlige Argentina langs med grænsen til Paraguay; 72.066 km2, 530.200 indb. (2010). Provinsen ligger i den tyndtbefolke... ... Læs mere

 19. maat

  i oldegyptisk religion et begreb og en gudinde, der betegner sandhed, retfærd, lands lov og ret. Maat er den verdensorden, der giver alting bestandighed og sa... Læs mere

 20. Litteratur: Havbundens dyr

  Kilder Boas, J.V.E. & M. Thomsen 1961. Zoologi III. Chordater. – Gyldendal, København. Nørrevang, A. & J. Lundø (red.). 1979. Danmarks natur, b... Læs mere

Viser 1-20 af 94

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki