Du søgte efter Lige

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. lige tal

  hele tal, der er delelige med 2, dvs. ...,−6, −4, −2, 0, 2, 4, 6,... . Modsat ... ... Læs mere

  Tags:

 2. lige funktion

  funktion af én variabel, hvis graf er symmetrisk omkring y-aksen. Kaldes funktionen y = f (x), kan dette udtrykkes ved, at f (x) = f (−x) for alle x i d... Læs mere

 3. Frie og lige køn - Erik Skram

  Den frigjorte kvindelige seksualitet blev et centralt programpunkt for det moderne gennembrud. Jacobsen havde skitseret dens konturer i Fru Marie Grubbe, og ... Læs mere

 4. ulige funktion

  funktion af én variabel, hvis graf er symmetrisk med hensyn til koordinatsystemets begyndelsespunkt. Kaldes funktionen y = f (x), kan dette udtrykkes, at f ... Læs mere

 5. Goldbachs formodning

  (efter den tyske matematiker Christian Goldbach, 1690-1764), den hypotese, at ethvert lige tal større end to er summen af to primtal; fx er 4 = 2+2, 6 = 3... Læs mere

 6. differensrække

  ...aritmetisk progression, en række af tal a1,a2,... med den egenskab, at differensen mellem ethvert af rækkens tal og det foregående er en konstant d, kald... Læs mere

 7. partition

  (af lat. partitio 'opdeling, inddeling', af partiri 'dele'), i matematik det at skrive et naturligt tal som en sum af andre, evt. med visse begrænsninger. F... Læs mere

 8. O.D. Ottesen

  Otto Diderich Ottesen,  3.4.1816-2.10.1892, maler. Født i Broager, død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). Lige til sit 18. år måtte O. tjene som bondedren... Læs mere

 9. Rasmus Krag

   9.8.1763-3.1.1838, officer. Født på gården Øjen i Surendalen ved Trondhjem, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). K. var 1780–83 elev i den matem... Læs mere

 10. Eratosthenes' si

  en algoritme til bestemmelse af primtal. For at bestemme alle primtal mindre end eller lig med n2... ... Læs mere

 11. intuitionistisk logik

  et alternativ til klassisk logik, som ikke anerkender, at et udsagn altid enten er sandt eller falsk. p∨¬p er ikke en logisk sandhed. I intuitionistisk logi... Læs mere

 12. Riemanns zetafunktion

  (efter Bernhard Riemann), i matematik funktionen defineret for tal z > 1 eller mere almindeligt for komplekse tal z = x + iy med realdel ... ... Læs mere

 13. personnummer

  nummer, som tildeles en person for entydigt at kunne identificere personen. Personnummer blev indført ved lov i 1968 og tildeles automatisk alle personer, d... Læs mere

 14. afrunding

  reduktion af antallet af betydende cifre i et ... ... Læs mere

 15. Thorkild Juncker

  Thorkild Peter Juncker Hansen,  3.10.1897-28.11.1955, direktør. Født i Kbh. (Math.), død i Århus (Rom.-kat.), begravet sst. (Nordre kgd.). J. startede som... Læs mere

 16. Inga Dahlsgaard

   19.9.1909-17.10.1989, programredaktør. Inga Dahlsgaard flyttede 1927 til Kbh. hvor hun 1929 tog studentereksamen og derefter blev optaget på tandlægehø... Læs mere

 17. Thyra Jensen

  Thyra Margrethe Marie Kirstine Jensen,  11.10.1865-1.5.1949, forfatter. Født i Sillerup, Fjelsted sg. ved Haderslev, død i Hillerød, begravet Sakskøbing k... Læs mere

 18. Sigvard Munk

  Sigvard Jensen Munk, 17.4.1891-10.4.1983, overborgmester. Faderen ejede en lille gård, men måtte sælge den på grund af svagelighed og flyttede til Horse... Læs mere

 19. lighed

  i politisk tænkning det samme som alle menneskers ligeværd. Europas historie viser, at der gennem tiderne er blevet udfoldet bestræbelser for at mindske,... Læs mere

 20. lig

  (af mnty. lik, beslægtet med lat. ligare 'binde sammen'), kanten af et sejl, ofte forstærket med et påsyet tov; liget på meget svære sejl som visse råsej... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki