Du søgte efter Lindved

Viser 1-19 af 19

 1. Lindved

  tidligere hovedgård 7 km sydøst for Odense. Gården kendes fra 1400-t. Den nuværende tofløjede hovedbygning ligger på et endnu delvis bevaret voldsted;... Læs mere

 2. Højby

  sydlig forstad til Odense 8 km fra centrum; 4513 indb. (2006). Højby er station på Odense-Svendborg-banen (1876), byudviklingen med parcelhuskvarterer er ... Læs mere

 3. Rigborg Brockenhuus

   3.7.1579-16.9.1641. Født på Nyborg slot, begravet i Kværndrup k. B. blev med flere andre unge jomfruer 1597 forskrevet til enkedronningen på Nykøbing sl... Læs mere

 4. Jørgen Marsvin

  d. .1524, rigskansler. Begravet i Frue k. i Odense. M. tilhørte en gammel adelsslægt der gennem lange tider var bosat i Odense. Efter faderen arvede han herr... Læs mere

 5. Iven Reventlow

  Iven Reventlow til Rixdorf,  ca. 1495-ca. 25.10.1569, landmarskal. Begravet i Lebrade k. R. var ridder allerede 1523 da han i foråret hyldede Frederik I på ... Læs mere

 6. Driftsformer

  De danske landsbyer drev landbrug på mange forskellige måder, afhængigt af lokale og regionale særtræk. Landsbyernes landbrug var – ligesom hovedgård... Læs mere

 7. Vide og vedtægt

  Landsbyselvstyret var så gammelt som landsbyen selv. Og det blev betragtet med velvilje, både af jordens ejere og af statsmagten. For jordens ejer var det ... Læs mere

 8. Béatrice Berg

  Béatrice Marie Paule Germaine Berg,  13.3.1921-20.5.1976, pianist. Født i Bordeaux, død på Århus kommunehosp., begravet Rårup kgd. B. fik sin klavermæs... Læs mere

 9. Wilhelm Adolph Rantzau

   31.1.1688-19.3.1734, rigsgreve, gehejmeråd. Død på Akershus. R. studerede bl.a. i Leiden (1704). Efter sin hjemkomst indvikledes han i en langvarig proces... Læs mere

 10. Frederik Gersdorff

  Frederik (Friedrich) Gersdorff,  11.1.1651-6.5.1724, officer. Født i Norge, død på Kærgård ved Ribe, begravet i Hunderup k. G. stod 1662-74 i nummer som ... Læs mere

 11. Christian Ditlev Rantzau

   28.6.1670-10.11.1721, rigsgreve, vicestatholder. Død ved Alt-Vossloch. R., som en tid opdroges af den tyske satiriker og diplomat Chr. Wernicke, så sig 169... Læs mere

 12. Ditlev Rantzau

   11.3.1644-8.9.1697, rigsgreve, statholder. Født i Hamburg, død sst., begravet i Itzehoe. R. rejste 1658-62 og 1663-64 i udlandet, ledsaget af sin hovmester... Læs mere

 13. Sindbjerg Kirke

  ca. 10 km N for Vejle, Haderslev Stift, bygget omkr. 1100. Denne artikel er kun påbegyndt. Gør Den Store Danske større ved at bidrage med din viden. wi... Læs mere

 14. Gunnar Berg

  Gunnar Johnson Berg,  11.1.1909-25.8.1989, komponist. Gunnar Berg tilbragte sin barndom der var præget af alvorlig sygdom og uden nævneværdig kontakt med... Læs mere

 15. Regeringsmagten

  Under Christoffer af Bayern begynder vi så småt at kunne se omridset af en egentlig administration. Fra gammel tid havde rigets vigtigste aktstykker været... Læs mere

 16. Johan Casper Mylius

   22.10.1776-15.9.1852, godsejer. Født i Odense, død i Kbh. (Holmens), begravet ved Rønningesøgård. M. blev student 1797, privat dimitteret, premierløjtn... Læs mere

 17. Odense Kommune - historie

  Odense Kommune blev dannet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Allerup-Davinde, Allese-Næsbyhoved Broby, Brændekilde-Bellinge, Dalum, Fjordager, F... Læs mere

 18. Odense Kommune

  kommune på Fyn. Odense er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger; fra 2007 hører kommunen til Region Syddanmark. Byrådet i Odense Kom... ... Læs mere

 19. Hedensted Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Østjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum i Vejle Amt, idet dog borgerne ... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki