Du søgte efter Maastrichttraktaten

Viser 1-20 af 88

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Maastrichttraktaten

  traktat om den Europæiske Union, underskrevet 7.2.1992 i ... ... Læs mere

 2. Maastrichttraktaten

  Den forstærkede vesteuropæiske integrationsproces stod dog stadig tilbage som den vigtigste og vanskeligste storpolitiske udfordring. „Den politiske unio... Læs mere

 3. EU - Maastrichttraktaten

  Ændringen af de sikkerhedspolitiske forhold og omvæltningerne i Østeuropa skabte behov for et mere intensivt økonomisk samarbejde, der kunne skabe foruds... Læs mere

 4. EU - ØMUen i Maastrichttraktaten

  Bestemmelserne i Maastrichttraktatens afsnit om økonomisk og monetær union er i vid udstrækning en udmøntning af principperne i Delorsrapporten. Fx er ti... Læs mere

 5. EU - De fire konvergenskrav i Maastrichttraktaten

  Maastrichttraktaten indeholder fire konvergenskrav, som vedrører inflation, rente, valutakurs og offentlige finanser. Med hensyn til inflation kræves der, ... Læs mere

 6. Den Europæiske Union

  EU, etableret 1.11.1993 ved ikrafttrædelsen af Traktaten om Den Europæiske Union, Maastrichttraktaten, som blev undertegnet 7.2.1992. Danmark tiltrådte Tr... Læs mere

 7. unionsborgerskab

  EU-begreb indført med Maastrichttraktaten, hvorefter enhver statsborger i et medlemsland har unionsborgerskab. Det ene af Da... ... Læs mere

 8. arbejdskraftens fri bevægelighed

  fri passage og adgang til fri erhvervsudøvelse over grænserne for borgerne i EUs medlemslande. Den fri passage gjaldt i Romtraktaten især erhvervsudøvelse,... Læs mere

 9. Banque de France

  Frankrigs centralbank, grundlagt år 1800 især med henblik på at lette finansieringen af de offentlige udgifter. Blandt grundlæggerne og aktionærerne var N... Læs mere

 10. Ministerrådet

  ...EU-Rådet, Rådet, råd af repræsentanter for EU-medlemsstaternes regeringer, én for hver medlemsstat, som oftest en minister, evt. en stedfortræder fo... Læs mere

 11. FUSP

  ...Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, EU-samarbejde, der etableredes med Maastrichttraktaten og videreudvikledes med ... ... Læs mere

 12. Danmark - internationale forbindelser

  ... Læs mere

 13. borgernes Europa

  slogan, som især var fremme i forbindelse med forhandlingerne om Maastrichttraktaten, hvori arbejdskraftens fri bevægelighed blev udvidet til også at gælde... Læs mere

 14. Det Europæiske Politiske Samarbejde

  ...EPS, samarbejde mellem EF-medlemsstaterne, som begyndte i 1970 på uformelt grundlag i tilknytning til samarbejdet inden for rammerne af Det Euro... ... Læs mere

 15. JuniBevægelsen

  dansk tværpolitisk folkelig bevægelse, dannet 23.8.1992 med det formål at fastholde det danske nej ved folkeafstemningen om ... ... Læs mere

 16. Nørrebrosagen

  ... undersøgelser af de alvorligste uroligheder i Danmark i nyere tid. Efter den danske folkeafstemning om Maastrichttraktaten og Edinburghafgørelsen den 18.... Læs mere

 17. Bonn-Paris-aksen

  uformelt tysk-fransk partnerskab, som ofte forbindes med Tysklands og Frankrigs ledende rolle i udviklingen af EU. Aksen er tillagt afgørende betydning for ... Læs mere

 18. konvergenskrav

  fire krav, som et EU-land if. Maastrichttraktaten skulle opfylde, for at få adgang til ØMUens tredje ... ... Læs mere

 19. Jens Møller

  f. 5.1.1921, dansk politiker. Jens Møller var MF og landsformand for Kristeligt Folkeparti 1973-79... ... Læs mere

 20. Nicetraktaten

  traktat om ændring af Traktaten om Den Europæiske Union, underskrevet 26.2.2001. Nicetraktaten trådte i kraft 1.2.2003 og ændrer og supplerer en række a... Læs mere

Viser 1-20 af 88

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki