Du søgte efter Maastrichttraktaten

Viser 41-60 af 87

 1. supranational ret

  ret, der udgår fra ikke-nationale institutioner og umiddelbart angår mennesker og virksomheder. Betegnelsen anvendes om fx EU-ret. Den supranationale ret a... Læs mere

 2. Rassemblement pour la République

  ...RPR, fransk politisk parti. I 1976 omdannede Jacques Chirac ... ... Læs mere

 3. EU - 7.13. Udenrigs- og sikkerhedspolitik

  Fælles politik på udenrigs- og sikkerhedsområdet (FUSP) blev indført i forbindelse med Maastrichttraktaten. Det betyder, at EU kan vedtage en fælles hol... Læs mere

 4. ECB

  ...Den Europæiske Centralbank, institution, som sammen med de nationale centralbanker i eurosystemet tilrettelægger den fælles pengepolitik, der bestemmer... Læs mere

 5. John Major

  f. 29.3.1943, britisk konservativ politiker, premierminister 1990-97. John Majors vej til politik gik fra en opvækst i jævne kår i Sydlondon over arbejde... Læs mere

 6. EU - 2. Institutionerne og beslutningsprocesserne

  Opbygning Medlemslandene fastlægger de grundlæggende regler for samarbejdet i Unionen. De bestemmer, på hvilke nye områder der skal samarbejdes, og fast... Læs mere

 7. vetoret

  ret til at forkaste en beslutning. På den politiske arena har en politisk myndighed vetoret, hvis den kan forkaste en beslutning, der er vedtaget af en ande... Læs mere

 8. EU - Fordele og ulemper ved ØMUen

  Ud over de allerede nævnte makroøkonomiske fordele kan yderligere en række fordele nævnes. Fx bortfaldet af vekselomkostninger, som anslås til ca. 1/2% ... Læs mere

 9. EU - 7.10. Regionalpolitik

  Ifølge Maastrichttraktaten skal EU sigte på at formindske udviklingsforskellene mellem regionerne samt forbedre de dårligst stillede områders situation. ... Læs mere

 10. EU - Amsterdamtraktaten

  I henhold til Maastrichttraktaten blev der i 1996 indkaldt til regeringskonference med henblik på at gennemgå traktatens revisionsbestemmelser. Konferencen... Læs mere

 11. EU - 7.4. Energipolitik

  EU har siden oliekrisen i 1973-74 forsøgt at koordinere medlemslandenes energipolitik, men resultaterne har været begrænsede pga. de enkelte landes særin... Læs mere

 12. EU - 7.14. Kulturpolitik

  Med Maastrichttraktaten fra 1993 blev der skabt grundlag for samarbejde på kulturområdets ikke-kommercielle felter. Indtil da havde fæll... ... Læs mere

 13. EU - 7.11. Transportpolitik

  ... Læs mere

 14. EU - 7.12. Uddannelsespolitik

  Det oprindelige samarbejde i EF omfattede faglige uddannelser, mens uddannelsespolitik i øvrigt først kom med i løbet af 1970'erne. Indtil midten af 1980'... Læs mere

 15. udlændingelovgivning

  regler om udlændinges retsstilling i Danmark; ved udlændinge forstås i den forbindelse alle personer uden dansk statsborgerskab, dvs. statsborgere i andre... Læs mere

 16. Tilhængere og modstandere

  Den danske befolknings holdning til EU og det danske medlemskab havde en grundtone af skepsis. Selvom der i befolkningen var flertal for medlemskabet, kunne ... Læs mere

 17. euro

  fælles møntfod... ... Læs mere

 18. EU - 4. Budgettet - Udgifter

  EU råder over sit eget budget, som for 2004 er på ca. 743 mia. euro, hvilket svarer til ca. 1,2% af EU-landenes samlede BNP. Oprindelig eksisterede separat... Læs mere

 19. EU - Den dømmende myndighed

  tilkommer inden for Maastrichttraktatens 1. søjle EF-Domstolen og Retten i Første Instans. Domstolen har enekompetence til i sidste ende at fortolke Trakta... Læs mere

 20. Det nationale kompromis og Edinburghafstemningen

  Den nye regering kom til samtidig med, at formandskabet i EF ved den halvårlige turnus tilfaldt Danmark. Alene planerne om snarlig optagelse af Finland, Sve... Læs mere

Viser 41-60 af 87

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki