Du søgte efter Malmøhus

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Malmøhus

  slot i ... ... Læs mere

 2. Malmöhus län

  tidligere administrativ region i Sverige; i 1997 lagt sammen med Kristianstads län til Skåne län. ... Læs mere

 3. Efter borgerkrigen

  Ved Københavns overgivelse i 1536 havde kongen betinget sig, at han skulle have herredømmet over byens befæstning, og at han skulle indsætte borgmestre o... Læs mere

 4. Börringekloster

  slot øst for ... ... Læs mere

 5. Eiler Grubbe

   28.3.1532-.natten mellem 19. og 20.11.1585, rigskansler. Født på Lystrup, død i Kbh., begravet i Kongsted k. G. blev uddannet i Næstved, Roskilde og Kbh.... Læs mere

 6. Tyge Asmundsen

   1522-25.4.1586, biskop. Født formodentlig i Lund, af fattige forældre, død sst., begravet i domkirken. Efter at have fuldendt sin skolegang og derpå tilb... Læs mere

 7. Albert Jepsen Ravensberg

  d. mellem 5. og 25.4.1532, rigsråd. Død i Kbh. 1492 ledsagede R. sin bror Johan på en diplomatisk rejse til Frankrig, England og Skotland. Han blev 1500 rid... Læs mere

 8. Jens Holgersen Ulfstand, d. 1566

  d. .1566, lensmand. Død på Bohus. U. mistede allerede som barn sin far fra hvem han sammen med søstrene Thale og Else (gift med rigsråd Tage Thott) arvede ... Læs mere

 9. Mogens Gyldenstierne

  1481-8.10.1569, dansk rigsråd og statholder. Gyldenstierne var en ledende skikkelse i og omkring rigsrådet under hele tre konger. Som lensmand på ... ... Læs mere

 10. Jesper Friis

  d. .1558, lensmand. Begravet i Ulbølle k. F. tjente i grevefejden som køgemester hos rigsmarsk Tyge Krabbe på Helsingborg og udmærkede sig i kampen her jan... Læs mere

 11. Borgerkrig

  Ærkebispen og kapitlet i Lund kunne fordrive prædikanterne fra de mindre byer i stiftet, men Malmø var en hårdere nød at knække. På grundlag af Malmø-p... Læs mere

 12. Adam van Düren

   1490-.1532, stenhugger, bygmester. Begravet på domkirkegården i Lund. v. D.s tidligst kendte virksomhed i Skandinavien er knyttet til Linköping domkirke h... Læs mere

 13. Axel Tønnesen Viffert

  d. 3.6.1580, til Axel vold, rigsråd. Død på Malmøhus, begravet i Lunds domk. V. nævnes tidligst 1551. Vinteren 1556-57 opholdt han sig i Paris; men næste... Læs mere

 14. Sivert Urne

   14.4.1603-16.2.1661, rigsråd. Født på Halsted kloster, død i Vindekilde. U. stod hele sit liv hoffet nær. 1624-28 var han hofjunker hos kongen og kammer... Læs mere

 15. Otte Thott

   21.11.1607-10.9.1656, rigsråd. Født på Eriksholm, Skåne (nu Trolleholm), død på Malmøhus, begravet i Malmø. 1610–13 var T. i huset hos fasteren Kar... Læs mere

 16. Sverige - arkitektur

  Artiklen behandler arkitekturen i det nuværende Sverige fra kristendommens indførelse omkring år 1000. Middelalder og renæssance I hele perioden var ... Læs mere

 17. Bjørn Kaas

  d. 26.3.1581, rigsråd. Død på Bygholm, begravet i Højslev k. K. var 1540 udenlands og deltog 1548 som hofsinde i Christian IIIs datter Annas brudetog til S... Læs mere

 18. Frederik 2.

  1.7.1534-4.4.1588, konge af Danmark og Norge fra 1559, søn af kong ... ... Læs mere

 19. Oluf Mouritsen Krognos

   13.3.1535-25.6.1573, rigsråd. Født på Bollerup i Skåne, død på Clausholm, begravet i Ringsted k. K. var søn af en af sin tids rigeste herremænd. Efte... Læs mere

 20. Jacob von Doordt

  d. 1.11.1629, maler. Død i Stockholm. Omkr. 1595 levede i Hamburg kobberstikkeren Peter van der Doort, formentlig fra Nederlandene. 1596 fik en Abraham v. Dor... Læs mere

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki