Du søgte efter Margretes

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Margrete 1.

  1353-28.10.1412, dansk-norsk-svensk regent, dronning af Norge, yngste datter af Valdemar 4. Atterdag og dronning Helvig. Kun seks år gammel blev Margrete i... Læs mere

 2. Margretes eftermæle

  Den snor, der lægges af strenge tre, den brister fuld næppelig, det siger vismand foruden spe, om hun lægges lempelig. Således skriver Den danske Rimkrø... Læs mere

 3. Margretes venner

  Oprindelig byggede Margrete kun sin position på dem der havde foretrukket kongen af Norges for hertugen af Mecklenburgs søn „fordi de havde mere tillid t... Læs mere

 4. Margretes riger og folk

  De tre nordiske riger lignede ikke hinanden i middelalderen, så lidt som de gør det i dag. Det lave og frodige Danmark, med Skåne, Halland og Blekinge, by... Læs mere

 5. Benedict Pogwisch

  d. 11.1.1432, rigsråd. Begravet i Vadstena klosterk. P. nævnes som ridder 1399, blandt kong Erik (VII's) råder og mænd 1408. Først efter dronning Margrete... Læs mere

 6. Bjørn Olufsen Bjørn

  d. ca. 11.6.1434, rigsråd, lensmand. B. var allerede 1382 en rig og anset mand der optrådte som forlover for dronningen ved en større pantsættelse. I samme... Læs mere

 7. Folmer Jakobsen Lunge

  d. 25.3.1411 men var død 4.4.1413, rigsråd, kammermester. L. fik ved skifte med sine brødre 1387 udlagt Højstrup i Stevns. I de følgende år lod han i for... Læs mere

 8. Jens Due

  d. ca. 1420, hofmester. Levede endnu 9.7.1419. D. nævnes tidligst 1370. En mand af dette navn forekommer 1378 blandt de danske adelige der støttede hertug Al... Læs mere

 9. Niels Iversen Rosenkrantz

  d. ca.1412, rigsråd. R. nævntes første gang 1367 og medbesegler 1377 kong Oluf (II)s håndfæstning. 1389 nævnes han som ridder, 1391 som rigsråd. Han del... Læs mere

 10. Niels Clausen Sparre

  til Ellinge og Vik, d. kort før 6.12.1505, svensk rigsråd. Ved sin fars død var S. kun et barn; for hans svenske mor faldt det naturligt at tage ophold på ... Læs mere

 11. Jens Grim

  d. ca. 1450, nævnes - som ridder - 18.2.1400, levede endnu 25.1.1449, men var da svagelig, rigsråd. G. indtog i dronning Margretes senere år en ret fremtræ... Læs mere

 12. Morten Jensen Gyrstinge

  Morten Jensen,  1379-.ca. 1447, levede endnu 15.6.1446, men var død 15.11.1447, rigsråd, lensmand. Begravet i Roskilde domk. G. tilhørte en af de utallige ... Læs mere

 13. Peder Lykke

   1359-efter 1.5.1436, ærkebiskop. Begravet i det nu nedrevne Vor Frue, senere Skt. Jørgens kapel i Lunds domk. L. var allerede 1374 kannik i Roskilde. Sit p... Læs mere

 14. Axel Pedersen Thott

  d. 25.1..1447, rigsråd, lensmand. Som væbner nævnes T. måske 1390, sikkert 1394; ridderslaget fik han utvivlsomt ved kroningen i Kalmar 1397. På Sjælland... Læs mere

 15. Margrete 1.

  Margrete Valdemarsdatter, 1353-28.10.1412, dronning. Da Margrete 1. 1359 blev trolovet og 1363 gift med folkungen kong Haakon af Norge måtte det forekommet ... Læs mere

 16. Niels Jensen Svarteskaaning

  d. mellem 21.5 og 1.7.1410, rigsråd. S. nævnes 1381 blandt de danske, hvem hansestæderne beskyldte for at drive sørøveri; dette har dog næppe været helt... Læs mere

 17. Hans Krøpelin

  d. .fastelavn 1440, rigsråd, lensmand. Død på Åbo slot, begravet sandsynligvis i Skänninge. K., der tilhørte en mecklenburgsk adelsslægt, indvandrede se... Læs mere

 18. Margrete

  1283-1290, dronning af Skotland. Margrete var datter af Erik 2. Magnusson Præstehader og Margrete, datter af Alexander 3. af Skotland, og ved morfaderens død... Læs mere

 19. Margrete

  ca. 1046-1093, dronning af Skotland, gift med Malcolm 3. Canmore. Margrete bragte benediktinermunkene ... ... Læs mere

 20. Margrete

  d. 1340, markgrevinde af Brandenburg, datter af kong Christoffer 2. Margrete ægtede 1324 markgreve Ludvig af Bra... ... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki