Du søgte efter Marked

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. marked

  ... Læs mere

 2. marked

  inden for økonomi de generelle rammer for omsætningen af varer. Fra at have været en bestemt geografisk lokalitet, hvor købere og sælgere mødtes med me... Læs mere

 3. marked - markedsformer

  En opdeling af markeder på grundlag af visse markedskarakteristika er det teoretiske udgangspunkt for en beskrivelse af konkurrencen og prisdannelsen på et... Læs mere

 4. marked - markedsanalyse

  er den indsamling og analyse af data, som virksomheder og organisationer foretager eller får foretaget om deres markeder eller potentielle markeder, fx vedr... Læs mere

 5. marked - markedsmekanismen

  Markedsmekanismen eller markedskræfterne er det samspil mellem udbud og efterspørgsel, som foregår, og som resulterer i pris- og mængdetilpasning på mar... Læs mere

 6. Hjallerup Marked

  marked for bl.a. heste, afholdt siden 1744 nogle dage i begyndelsen af juni ved Hjallerup, Nordjylland. Det er også kendt som samlingssted for gøglere og v... Læs mere

 7. homogent marked

  inden for økonomi en markedsstruktur med et stort antal små producenter eller forhandlere af en vare, som er af en sådan art, at køberne ikke lægger særl... Læs mere

 8. Forfængelighedens marked

  I begyndelsen af juli 1689 ankom en ny engelsk gesandt til København. Han hed Robert Molesworth og stammede fra en engelsk middelklassefamilie. Han var modsta... Læs mere

 9. det indre marked

  inden for EU-samarbejdet et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Grundlaget for det indre marke... Læs mere

 10. Det litterære marked

  Kunstnerne havde altså stadigvæk noget at skulle have sagt, sådan som de havde haft det, dengang et orakel som Martin A. Hansen med vægt udtalte sig om t... Læs mere

 11. Told og marked

  Da der ikke er bevaret handelsregnskaber fra denne tid, må vi søge den danske købmands virke dér, hvor kildematerialet eksisterer, nemlig i de utallige b... Læs mere

 12. bull-marked

  (eng. bull-market 'tyremarked'), engelsk betegnelse for et marked med stigende priser og kurser (fransk hausse marked), og hvor yderligere stigninger forventes... Læs mere

 13. bear-marked

  ... (eng. bearmarket 'bjørnemarked'), engelsk betegnelse for et marked med faldende priser og kurser (fransk baisse marked), hvor yderligere fald forventes. B... Læs mere

 14. Marked og velfærd

  Markedsmekanismen eller markedskræfterne er det samspil mellem udbud og efterspørgsel, som foregår, og som resulterer i pris- og mængdetilpasni... ... Læs mere

 15. EU - 6. Indre marked

  Fri bevægelighed Grundlaget for det indre marked er de fire friheder, som er fastlagt i EF-Traktaten: fri bevægelighed for varer, for personer, for tjenest... Læs mere

 16. hausse

  ... (fr. 'stigning'), inden for handel på værdipapir- og råvaremarkeder en fransk betegnelse for stigende priser og kurser. Se bull-marked.... ... Læs mere

  Tags:

 17. baisse

  (fr. 'synken, falden', af baisser 'sænke', af bas 'lav', af lat. bassus 'tyk', senere 'lav'), inden for handel på værdipapir- og råvaremarkeder en fransk b... Læs mere

  Tags:

 18. CE

  ... Communautés Européennes, mærke, beregnet til at anbringe på industriprodukter, som viser, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med gældende ... Læs mere

 19. fri bevægelighed

  grundlaget for det indre marked. De fire friheder, som opregnes i EF-Traktaten, er fri bevægelighed for varer, for personer, for tjenesteydelser og for kapi... Læs mere

 20. souk

  (arab. 'marked'), nordafrikansk marked. ... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki